DEVELOPMENTS (PATENTS; PROCEDURES, REGULATIONS, ETC.)

The 2020 year

Name of the service

Author name

Nr. and date of implementation

The place of implementation

Rezultatele studiilor expuse în articolele științifice, publicate în Buletinul AȘM, Științele vieții: Calitatea apei pentru irigare.

Sandu M., Tărîță A., Lozan R., Țurcan S.

nr. 01 din 28.02.2020

Agenția „Apele Moldovei”

Ghidul științifico-practic „Tehnologii de tratare a apelor destinate consumului uman, de epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și a levigatului, expertizate în Republica Moldova”.

Sandu Maria

f/n din 08.10.2020

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Chimie și Tehnologie

Rezultatul științific expus în Ghidul științifico-practic „Tehnologii de tratare a apelor destinate consumului uman, de epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și a levigatului, expertizate în Republica Moldova”.

Sandu Maria

f/n din 16.10.2020

Inspectoratul pentru Protecția Mediului, MADRM

 Ghidul științifico-practic „Tehnologii de tratare a apelor destinate consumului uman, de epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și a levigatului, expertizate în Republica Moldova.

Sandu Maria

nr. 1 din 13.11.2020

Agenția „Apele Moldovei”

Rezultatele cercetărilor științifice privind restabilirea ecosistemului petrofit din cariera LAFARGE Ciment (Moldova) S.A.

Certan Corina

nr. 01 din 13.11.2020

LAFARGE Ciment (Moldova) S.A.

Culegerea de articole Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale

Bacal Petru

f/n din 18.11.2020

MADRM, Agenția de Dezvoltare Nord

Monografia Studiul Diagnostic al ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova

Bacal Petru

f/n din 18.11.2020

MADRM, Agenția de Dezvoltare Nord

 

The 2019-2015 years

Name of works
Executor (laboratory, department) Leader (scientific degree, name, surname)

Place of implementation (enterprise, organization)

Implementation volume, expected or actual economic (social) effect

By which act / document is confirmed the fact of implementation (contract, minutes, collaboration agreement, etc.)

Harta –Media multianuală a numărului de zile cu viteza vântului de 15m/s pentru perioada 1945-2010.

Lab. Climatologie și Riscuri de Mediu.

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”

Efect social

Act de implementare nr.1. din 14 februarie 2019

Harta –Frecvența vântului (P%) la viteza de 15 m/s pentru perioada 1945-2010.

Lab. Climatologie și Riscuri de Mediu.

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”

Efect social

Act de implementare nr. 2. din 14 februarie 2019

Harta –Media multianuală a numărului de zile cu viteza vântului de 25m/s pentru perioada 1960-2010.

Lab. Climatologie și Riscuri de Mediu.

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”

Efect social

Act de implementare nr. 3. din 14 februarie 2019

Harta –Probabilitatea de apariție (P%) a vântului cu o viteză > 25m/s pentru perioada 1960-2010.

Lab. Climatologie și Riscuri de Mediu

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”

Efect social

Act de implementare nr. 4. din 14 februarie 2019

Harta –Media multianuală a numărului de zile cu furtuni pe teritoriul Republicii Moldova pentru perioada 1960-2010.

Lab. Climatologie și Riscuri de Mediu.

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”

Efect social

Act de implementare nr. 5. din 14 februarie 2019

Harta –Frecvența (F%) furtunilor  pe teritoriul Republicii Moldova pentru perioada 1960-2010.

Lab. Climatologie și Riscuri de Mediu.

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”

Efect social

Act de implementare nr. 6. din 14 februarie 2019

Harta –Numărul mediu de zile cu vânturi uscate în perioada de vegetație (T>25°C, umiditatea <30%, viteza vântului >5m/c).

Lab. Climatologie și Riscuri de Mediu.

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”

Efect social

Act de implementare nr. 7. din 14 februarie 2019

Ghidul ştiinţifico-practic “Indicii de calitate a apelor (studii de caz: apele din Republica Moldova). (Ghid ştiinţifico-practic)”. Chişinău, 2019, 67 p. ISBN 978-9975-3319-6-8, autor dr. Sandu Maria, laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate.

Universităţii de Stat din Moldova.

Efect social

Act de implementare (11.09.2019) a rezultatelor studiului din ghidul ştiinţifico-practic în scopul formării profesionale a masteranzilor, doctoranzilor din domeniul protecţiei apei .

Ghidul ştiinţifico-practic “Indicii de calitate a apelor (studii de caz: apele din Republica Moldova). (Ghid ştiinţifico-practic)”. Chişinău, 2019, 67 p. ISBN 978-9975-3319-6-8, autor dr. Sandu Maria, laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate.

Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir

Efect social

Act de implementare (11.09.2019) a rezultatelor studiului din ghidul ştiinţifico-practic în scopul formării profesionale a masteranzilor, doctoranzilor din domeniul protecţiei apei .

Ghid. „Normativele Republicii Moldova privind calitatea şi protecţia apelor: parametrii de calitate a apelor de suprafaţă, subterane şi la deversarea apelor uzate (Ghid ştiinţifico-practic destinat cercetătorilor ştiinţifici, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor în domeniul mediului şi protecţiei apelor). Chişinău, 2018, 74 p. ISBN 978-9975-3232-2-2., autor dr. Sandu Maria, laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate.

Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir

Efect social

Act de implementare (13.09.2019) a rezultatelor studiului din ghidul ştiinţifico-practic, în scopul formării profesionale a masteranzilor, doctoranzilor din domeniul protecţiei apei în cadrul Universităţii de Stat Dimitrie Cantemir.

Ghid. „Normativele Republicii Moldova privind calitatea şi protecţia apelor: parametrii de calitate a apelor de suprafaţă, subterane şi la deversarea apelor uzate (Ghid ştiinţifico-practic destinat cercetătorilor ştiinţifici, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor în domeniul mediului şi protecţiei apelor). Chişinău, 2018, 74 p. ISBN 978-9975-3232-2-2., autor dr. Sandu Maria, laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate.

Agenția „Apele Moldovei”

Efect social

Act de implementare nr. 1 din 03.09.2019 a rezultatelor studiului din ghidul ştiinţifico-practic, în scopul familiarizării specialiștilor din domeniul protecţiei apei

Rezultatele cercetărilor științifice privind particularitățile restabilirii ecosistemului petrofit din cariera „Lafarge Ciment”

Întreprinderea „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A.

Efect social

(Act nr. 01 din 13.11.2019).