Relevant Publications

Monographs

 1. BACAL, P., LOZOVANU, D., MATEI, C. et.al. Regiunea de Dezvoltare Centru. Aspecte geografice, socio-economice și ecologice. Chişinău : Dira-Ap, 2020, 156 p. ISBN 978-9975-3236-5-9.
 2. BACAL, P. Mecanismul economic de protecție a mediului în Republica Moldova. Abordare geografică și ecologică. Chișinău: Biotehdesign, 2018. 296 p. ISBN 978-9975-108-50-8
 3. BACAL. P., MOGÎLDEA, V., JELEAPOV, A. et.al. Starea și utilizarea sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație în ecosistemele urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. Chişinău: Institutul de Ecologie şi Geografie, 2021 (Impressum SRL). – 162 p. ISBN: 978-9975-62-438-1
 4. BEJAN, IU. Utilizarea terenurilor în Republica Moldova (monografie). Ch.: ASEM, 2010, 165 p. ISBN 978-9975-75-502-3.
 5. BEJAN, I.; NEDEALCOV, M.; BOBOC, N.; BACAL, P.; MELNICIUC, O.; JELEAPOV, A.; ANGHELUȚĂ, V.; ZGÂRCU, N.; IURCIUC, B.; MELIAN, R.; BEJENARU, G.; STRATAN, L.; TABACARU, A. Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Dunărea-Prut și Marea Neagră. Ciclul I, 2017–2022. Chișinău, 2017, 150 p. ISBN 978-9975-9611-5-8.
 6. BEJAN, I.; BOBOC, N.; BACAL, P. et all. Planul de Gestionare a Bazinului Hidrografic Prut. Ciclul I, 2017-2022. Chișinău, 2016. 116 p. ISBN 978-9975-84-018-7.
 7. BEJAN, IU.; BACAL, P.; NEDEALCOV, N., et all. Planul de Gestionare a Bazinului Hidrografic Camenca, Ciclul II, 2019-2024. Ch.: Irocart, 2019. 96  p. ISBN 978-9975-3291-0-1.
 8. BEJENARU, Gh.; MELNICIUC, O. Resursele de apă ale Republicii Moldova (teoria formării și sinteze regionale). Tipogr. Protipar Service. Chișinău. 2020, 338 p. ISBN 978-9975-3448-1-4.
 9. BEGU, A. Ecobioindicaţia: premise şi aplicare. Red. şt. I. Dediu şi V. Cristea. Ch.: „Digital Hardware” SRL, 2011. 166 p. ISBN 978-9975-4022-3-1.
 10. BULIMAGA, C.; AȘEVSCHI, V. Expertiza ecologică și evaluarea impactului asupra unor proiecte publice sau private. Auditul ecologic al întreprinderilor economice. Manual Ediția a doua, revăzută și completată. Ch.: Tipografia Centrală, 2017. 246 p. ISBN 978-9975-53-888-CASTRAVEȚ, I. Teoria proceselor parazitare. Ch.: Universul, 2017, 248 p. ISBN 978-9975-47-169-5.
 11. BULIMAGA, C.; BACAL, P. Studul diagnostic al ecosistemelor urmane și rurale din regiunea de dezvoltare Nord a Republicii Moldova, IEG, 2020, 123 p. ISBN 978-9975-3482-3-2.
 12. BUNDUC, T., Relaţii pedo-geomorfologice în bazinul hidrografic Larga: (Colinele Tigheciului). Chişinău : Institutul de Ecologie şi Geografie, 2021 (Impressum SRL). – 164 p. ISBN 978-9975-62-440-4
 13. CAISÎN, V.; BULGAR, V.; BRAŞOVEANU, V. Starea de sănătate a pădurilor. În: Sectorul forestier şi serviciile ecosistemice – ENPI FLEG II în Republica Moldova. Ch.: „Elan Poligraf”, 2017. 240 p. ISBN 978-9975-3022-9-6.
 14. COCÎRȚĂ, P. Legislația ecologică a Republicii Moldova. Catalog și Ghid Științifico-practic al documentelor. Chișinău, 2015, 140 p. ISBN 978-9975-65-393-3.
 15. COZARI, T. Biologia, ecologia şi comportamentul speciei Triturus vulgaris în Codrii Centrali.. Ch.: Academia Militară ,,Al. Cel Bun”, 2015. 122 p. ISBN 978-9975-3048-0-1.
 16. COZARI, T. Păsările. Enciclopedie ilustrată. Red. șt. I. TODERAȘ. Ch.: Arc, 2016. 288 p. ISBN 978-9975-137-46-1.
 17. DAVID, A.; PASCARI, V.; NICOARĂ, I.; BEGU, A.; SANDU, M.; URSU, A.; POSTOLACHE, G. Ariile Naturale Protejate din Moldova. Monumente ale Naturii: geologice, paleontologice, hidrologice, pedologice. (vol. 1). Ch.: Ştiinţa, 2016. 176 p. ISBN 978-9975-85-058-2. 
 18. DEDIU, I. Publicistică ecologică: Opinii. Interviuri. Cronici. Ed.: Pontos, Chișinău, 2019, 640 p. ISBN 978-9975-72-371-8.
 19. DEDIU, I. Enciclopedie de ecologie. (12 000 termeni). Ch.: Ştiinţa, 2010. 836 p., 175 c. a. ISBN 978-9975-67-728-8.
 20. DEDIU, I. Tezaurul terminologic al ecologiei. Ch.: Ştiinţa, 2010. 284 p., 48 c. a. ISBN 978-9975-67-746-2.
 21. DEDIU, I. Axiomatica, principiile şi legile ecologiei. Ch.: Ştiinţa, 2010. 216 p. 18 c. a. ISBN 978-9975-67-747-9.
 22. DEDIU, I. Энциклопедия по Экологии. Изд-во.: „Штиинца”, Chișinău, 2018, 563 p. ISBN 978-9975-85-148-0.574(031).
 23. DOMENCO, R.; NEDEALCOV, M. Dinamica precipitațiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în contextul schimbărilor climatice. Ch.: Artpoligraf, 2018. 297 p. ISBN 978-9975-3278-2-4.
 24. DYAKOV,O.; ZAKORCHEVNAYA, N.; MOROZOV, V.; DRUMEA, D.; NEDEALCOV, M.; TELEUTA, A.; TUDOR, M.; DOROFTEI, M.; VASZKO, C. Vulnerability of the Danube Delta to climate change. Galaţi, România: Editura „Text 2012”, 2012, 45 p.
 25. FLOREA, S. Aglomeraţia oraşului Chişinău. Ch.: Garomont-Studio, 2013, 164 p. ISBN 978-9975-4442-8-6.
 26. FLOREA, S. Impactul factorial asupra condițiilor și securității dezvoltării durabile. Chișinău: TEHNICA-INFO, 2018.  445 p.  ISBN 978–9975–63–428-1.
 27. HACHI, M., MATEI C., LOZOVANU D., BACAL, P., MOROZAN S., CEBOTARI M., BEJAN I., BUNDUC P., BODRUG N., RAILEAN V., Situația geodemografică a localităților din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova, Chișinău: Institutul de Ecologie şi Geografie, 2021, 121 p. ISBN 978-9975-62-442-8
 28. HACHI, M. Evoluția demografică a Republicii Moldova. Ch.:ASEM, 2014, 210. ISBN 978-9975-75-716-6.
 29. LOZAN, RAISA; TĂRÎŢĂ, ANATOL; SANDU, MARIA; GAIDĂU, ANA; ZLOTEA, ALEXANDRU; SIDOREN, IULIA; ANDRIUCA, VALENTINA. Starea Geoecologică a apelor de suprafata si subterane in bazinul hidrografic al Marii Negre (in limitele Republicii Moldova). Ch., 2015. 326 p. ISBN 978-9975-9611-2-7.
 30. LOZOVANU, D. Populația românească din peninsula Balcanică. Studiu antropogeografic. Editura Academiei Române, București 2019, 494. p. ISBN 978-973-27-3164-2.
 31. LOZOVANU D. Comunități etnice și diaspora în timp și spațiu. Chișinău: Editura ArtPoligraf, 2019, 220 pagini (în curs de apariție).
 32. MATEI, C., Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale, Chişinău: Universitatea de Stat “Dimitrie Cantemir”, 2020, 165 p. ISBN 978-9975-89-160-8
 33. MATEI, C.; HACHI, M.; SAINSUS, V. et all. Formarea populaţiei Republicii Moldova. Chișinău, 2017. 340 p. ISBN:978-9975-75-883-3.
 34. MÎNDRU, G.; NEDEALCOV, M., BOIAN, I. Estimarea expunerii Republicii Moldova către anumite riscuri naturale în contextul dezvoltării durabile.  Tipografia "Biotehdesign", Chișinău, 2019. 299 p. ISBN 978-9975-108-76-8.
 35. NEDEALCOV, M. Resursele agroclimatice în contextul schimbărilor de climă., Ch.: Tipografia „Alina Scorohodova”, 2012, 306 p. ISBN 978-9975-4284-8-4.
 36. NEDEALCOV, M.; RĂLEANU, V.; CHIRICĂ, L.; COJOCARI, R.; MLEAVAIA, G.; SÎRBU, R.; GĂMUREAC, A.; RUSU, V. Atlas Resursele climatice ale Republicii Moldova. Red. şt. L. APOSTOL, V. SOFRONI. Ch.: Ştiinţa & Strih, 2013, 76 p. ISBN 978-9975-67-894-0.
 37. NEDEALCOV, M. Schimbările climatice regionale. Tipografia „Impressum”. Chișinău, 2020, 366p. ISBN 978-9975-3155-9-4.
 38. NEDEALCOV, M. Atlasul regimul termic și pluviometric din sudul Republicii Moldova Tipografia „Impressum”. Chișinău, 2020, 117 p. ISBN 978-9975-3155-9-5.
 39. NEDEALCOV, M.; ȚURCANU, V. Caracteristica climatică a anotimpului de vară pe teritoriul Republicii Moldova. Tipografia „Impressum”. 2020. Chișinău, 155p. ISBN 978-9975-3155-9-7.
 40. NEDEALCOV, M.; RĂILEANU, V.; COJOCARI, R.; CROITORU, Gh.; MLEAVAIA, G.; CRIVOVA.O. Factorii meteo-climatici de risc asociaţi schimbărilor climatice pe teritoriul Republicii Moldova. Tipografia "Alina Scorohodova", Chișinău, 2018. 144 p. ISBN 978-9975-9611-6-5.
 41. NEDEALCOV, M.; IVANOV, V.; DUCA, GH. Clima și apele de suprafață. Tipografia "Biotehdesign" Chișinău, 2018, 200 p. ISBN 978-9975-3278-0-0.
 42. NEDEALCOV, M.; SÎRODOEV, Gh.; RĂILEANU. V.; BEJAN, Iu.; IVANOV. V. Atlas Republica Moldova:  Factorii naturali și antropici de risc. Ch.: "Impressum" 2019. 104 p. ISBN 978-9975-3308-6-2.
 43. NEDEALCOV, M.; GĂMUREAC. A. Impactul schimbărilor climatice asupra productivităţii grâului de toamnă.  Chişinău: S. n., 2019, Tipogr. "Biotehdesign", 203 p. ISBN 978-9975-108-97-3.   
 44. SÎRODOEV, şi alt. Planul de management pentru zona Ramsar „Nistrul de Jos”.  Chișinău, 2017. 364 p. ISBN 978-9975-3232-5-3. 
 45. RĂILEANU, V., BEJAN, IU., NEDEALCOV, M., et al. Atlas - Schimbările climatice și starea actuală a peisajelor. Ch.: „Impressum”, 2021. 100 p. ISBN 978-9975-62-439-8.
 46. RAPCEA, M.; NEDEALCOV, M. Fundamentarea dezvoltării durabile a viticulturii în dependență de climă. Ch.: AȘM, 2014. 212 p. ISBN 978-9975-62-378-0.
 47. TĂRÎŢĂ, A. Plan de management al Rezervației naturale „CĂRBUNA” - sit-ul EMERALD, Chișinău, 2020, 66 p. ISBN 978-9975-3482-4-9.
 48. TĂRÎŢĂ, A.; CARTOFEANU, V.; JICUL, I.; et al. Codul bunelor practici în domeniul frigului şi condiţionării aerului. Ch.: Bons Offices, 2015. 116 p. ISBN 978-9975-80-923-8
 49. TĂRÎȚĂ, A.; COZARI, T.; SANDU, M.; LOZAN, R.; LIOGCHII, N.; BREGA, V.; MOȘANU, E.; AJDER, V.; BEJAN, I.; BRAȘOVEANU, V.; OVERCENCO, A.; HACHI, M.; POPOV, L.; ZLOTEA, A.; COMARNIȚCHI, A. Planul de management al Zonei Umede de Importanță Internațională RAMSAR „Lacurile Prutului de Jos”. Red. șt. COZARI T. Ch.: Primex-Com, 2018. 88 p. ISBN 978-9975-3232-5-3.
 50. TĂRÎŢĂ, A.; MÎNDRU, M.; CHIRICĂ, N.; COJOCARU, A. Ghid pentru colaboratorul vamal privind reglementarea importului/exportului substanţelor care distrug stratul de ozon, precum şi al echipamentelor şi produselor ce conţin asemenea substanţe. Chişinău, Euroofset, 2015. 157 p. ISBN 978-9975-3047-0-2.
 51. ȚĂRANU, M.; BÎCOVA, E.; BREGA, V.; TĂRÎȚĂ, A.; COȘMAN, S.; etc. Dezvoltarea sistemului national de inventariere a emisiilor de gaze cu efect de sera. Ghid practic pentru utilizatori. /Ministerul Mediului/ Programul Națiunilor unite pentru Dezvoltare. Ch.; Tipografia centrala, 2015. 83 p. ISBN 987-6543-1234-55.
 52. URSU, A. Solurile Moldovei. Ch.: Ştiinţa, 2011. (Col. Academica, VIII), 324 p. ISBN 978-9975-67-647-2. 
 53. URSU, A.; BARCARI, E. Solurile Rezervaţiei „Codrii”. Ch.: Tipogr. AŞM, 2011. 84 p. ISBN 978-9975-62-283-7. 
 54. URSU, A. Pedologie aplicativă. Domenii şi metode. Ch.: Tip. AŞM, 2011. 144 p. ISBN 978-9975-62-296-7.


National Journals and Proceedings Books:

 1. „Probleme ecologice și geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări și perspective” Conferință  științifică cu participare internațională, consacrată aniversării a 150 de ani la apariția ecologiei ca știință, a 70 de ani de la fondarea primelor instituții științifice academice și a 20 de ani de la înființarea USPEE „C. Stere”, 14-15 septembrie 2016, 670 p. ISBN 978-9975-9611-3-4.
 2. Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată membrului corespondent AȘM Ion Dediu la 85 de ani de la naștere și 62 de ani de activitate științifică. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie și Geografie. Chișinău: Tipogr. „Impressum”, 2019. 309 p. ISBN 978-9975-3308-0-0.
 3. Starea actuală a componentelor de mediu. Culegere de articole științifice dedicată dlui Andrei Ursu academician AȘM la 90 de ani de la naștere și 70 ani de activitate științifică. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Institutul de Ecologie și Geografie. Chișinău, 2019. Chișinău: Tipogr. „Impressum”, 2019. 303 p. ISBN 978-9975-3155-9-3.


Articles in Journals with IF:

 • articles in journals with IF >= 3
 1. SÎRODOEV, G.; et all. Some approaches to the economic valuation of the wetlands biodiversity in Moldova. Journal of Scientific Research and Studies. Published June 2019, 6 (3), 34-45. ISSN 2375-8791. (IF: 3,25). http://www.modernrespub.org/jsrs/pdf/2019/June
 • articles in journals with IF 1,0-2,9
 1. BEJAN, I.; et al. Anthropic Valorisation of Vulnerable Areas Affected by Deep-Seated Landslides. Geoheritage. Published in Springer Berlin Heidelberg, 24 August 2019,  ISSN: 1867-2477 (Print) 1867-2485 (Online), (IF: 2,59) https://doi.org/10.1007/s12371-019-00397-8
 • articles in journals with IF 0,1-0,9
 1. BACAL, P. The managing of the waste water impact in the Prut river basin (The Republic of Moldova sector). În: International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental Communication. Special Issue: F Mihailescu Sympozium on applied climatology. Ed. Universitară & ADI Publication. Constanta, 2016. pp. 26-36. ISSN 2285 – 3324. IF: (0.781).
 2. DIMITRIU, R.I.; RUSU, A.; TUDORA, D.; DIMITRIU, A.; BUNDUC P, New Immigration at the European Union’s periphery special geographical notes concerning the Romanian citizenship acquisition within the period 2000-2013. International Journal of Technical Research and Applications. 2015, Special ISSUE: 13. pp. 23-26. ISSN 23208163. 13 Jan-Feb 2015 (IF: 0,9), Bangkok, Thailanda.
 3. DRBOHLAV, D.; BAILEY, A.; ČERMÁK, Z.; ČERMÁKOVÁ, D.; LOZOVANU, D.; MASNÁ, E.; PAVELKOVÁ, L.; SEIDLOVÁ, M.; STOJANOV, R.; VALENTA, O.; VIETTI, F. Moldova and its international migration patterns (with special regard to Moldovans in Czechia and Italy. In: Acta Universitatis Carolinae – Geographica. Praga:, 2017. ISSN: 0300-5402. IF: (0,7)
 4. MOROZ, I. I. The impact of wate and sanitation in the localities on the Lower Course of the Diniester. În: International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental Communication. Special Issue: F Mihailescu Sympozium on applied climatology. Ed. Universitară & ADI Publication. Constanta, 2016. pp. 78-83. ISSN 2285 – 3324. IF: (0,781).
 5. MUNTEANU-MOLOTIEVSKIY, N.; MOLDOVAN, A.; BACAL, S.; TODERAS, I. Beetle population structure at the crossroads of biogeographic regions in Eastern Europe: The case of Tatianaerhynchites aequatus (Coleoptera: Rhynchitidae). North-western journal of zoology. International scientific research journal of zoology and animal ecology of the Herpetological Club – Oradea. art. 151203. Impact factor: (0.87). 
 6. NEDEALCOV, M.; BACAL P. Balneo-climatic potential In the South of the  Republic of Moldova. The International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental Communication. Special Issue: F. Mihailescu Sympozium on applied climatology. Ed. Universitară & ADI Publication. Constanta, 2018. ISSN 2285 – 3324. Scientific Indexing Service (SIS) (IF: 0.781).
 7. NEDEALCOV, M.; DUCA, M.; DENCICOV, L. Sunflower’s Productivity in the Context of Climatic Changes on Republic of Moldova’s Territory. In: RG Journal Helia (online publisher). ISSN (Online) 2197-0483, ISSN (Print) 1018-1806. RG Journal Impact Factor (GIF) (IF: 0,32). DOI: https://doi.org/10.1515/helia-2017-0010. 
 8. NEDEALCOV, M.; APOSTOL L., RĂILEANU, V.; CRIVOVA, O.; COJOCARI, R. Estimation of thermal extremes within the limits of Prut river’s basin (Romania-Republic of Moldova). In: The International Journal of Cross-Cultural Studies and Environmental Communication. Special Issue: F. Mihailescu Sympozium on applied climatology. Ed. Universitară & ADI Publication. Constanta, 2018. ISSN 2285 – 3324. Scientific Indexing Service (SIS), (IF: 0.781).
 9. СЫРОДОЕВ, Г.Н. Критически угрожаемые виды сосудистой флоры бассейна реки Днестр в Республике Молдова: прогноз поведения в новых климатических условиях. East European Science Journal. Warsaw, Poland, 2018, Nr. 1(29), vol. 1. p. 10-15. ISSN 2468-5380 (IF: 0.572).


Articles in International/ ISI Index journals:

 1. BACAL, P.; BOBOC, N. Economical and financial aspects of water management in the Dniester basin (the sector of the Republic of Moldova). In: Present Environment and Sustainable Development. Iaşi, Editura UAIC, 2015. vol. 9, no. 1, 33-45. ISSN 1843-5971, e-ISSN: 2284-7820. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index).
 2. BACAL, P.; JELEAPOV, A.; BURDUJA, D.; MOROZ, I. State and use of lakes from central region of the Republic of Moldova. Volume 13(2), 2019, p. 141-156. ISSN 1843-5971, e-ISSN 2284-7820. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index). DOI: 10.2478/pesd-2019-0031.
 3. CANŢÎR, A.; SÎRODOEV, Gh. Current Land Use in the Lower Bîc Plane, Republic of Moldova. In: Present Environment and Sustainable Development, Volume 12(2), 2018, p. 5-12. ISSN: 1843-5971, e-ISSN: 2284-7820. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index).
 4. CRÎSMARU, V.; BACAL, P.; BEJAN, I. The pressure of natural and anthropogenic factors on the status of soil from Central Development Region. Present Environment and Sustainable Development, V. 11, No. 1, Iași: Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2017. p. 163-171. ISNN 1843-5971, e-ISSN 2284-7820. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index).
 5. DUCA, GH.; XIAO, H.; NEDEALCOV, M.; IVANOV, V.; TARITA, A. Dry periods impact on the surface water quality. Present Environment and Sustainable Development, V. 11, No. 1/2017. Iaşi, România. p. 5-20. ISSN 1843-5971. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index).
 6. DUCA, GH.; XIAO, H.; NEDEALCOV, M. Regional climatic changes and small rivers’ water quality in Republic of Moldova’s south (Danube river basin). Present Environment and Sustainable Development. V. 11, No. 1/2017.  Iaşi, România. p. 21-33. ISSN 1843-5971. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index).
 7. DUCA, GH.; NEDEALCOV, M.; IVANOV, V. Total runoff of surface waters in new climatic conditions on the Republic of Moldova’s territory. In: Present Environment and Sustainable Development, Volume 12, no. 1, 2018, p. 81-94. ISSN: 1843-5971, e-ISSN: 2284-7820. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index). 
 8. DUCA, GH.; XIAO, H.; NEDEALCOV, M.; IVANOV, V.; TARITA, A. Dry periods impact on the surface water quality. In: Present Environment and Sustainable Development, Volume 11, No. 1/2017. Iaşi, România. p. 5-20. ISSN: 1843-5971, e-ISSN: 2284-7820. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index).
 9. DUCA, GH.; XIAO, H.; NEDEALCOV, M. Regional climatic changes and small rivers’ water quality in Republic of Moldova’s south (Danube river basin). In: Present Environment and Sustainable Development. Volume 11, No. 1/2017.  Iaşi, România. p. 21-33. ISSN: 1843-5971, e-ISSN: 2284-7820. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index).
 10. DUCA, GH.; NEDEALCOV, M.; IVANOV, V. Estimation of environmental quality based on ecometric climatic indicators (on the example of the Republic of Moldova). In: Present Environment and Sustainable Development, Volume 12, no. 1, 2018, p. 149-167. ISSN: 1843-5971, e-ISSN: 2284-7820. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index).
 11. DUCA, GH.; NEDEALCOV, M.; TRAVIN, S.; GLADCHI, V.  Regional climate change and surface waters. Present Environment and Sustainable Development. Volume 13(1), 2019, p. 45-55. ISSN 1843-5971, e-ISSN 2284-7820. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index). 
 12. JELEAPOV, A. Assessment of regional variation of flood runoff in the Republic of Moldova. In: Present Environment and Sustainable Development, Volume 12, no. 1, 2018, p. 35-47. ISSN: 1843-5971, e-ISSN: 2284-7820. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index).
 13. JELEAPOV, A. Assessment of pluvial floods potential on the rivers of the Republic of Moldova. In: Present Environment and Sustainable Development, Volume 12, no. 2, 2018, p. 121-133. ISSN: 1843-5971, e-ISSN: 2284-7820. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index).
 14. NEDEALCOV, M. New climate indices in estimation of regional climate’s variability. In: Present Environment and Sustainable Development. Volume 13, (2),  2019. p. 211-223. ISSN 1843-5971, e-ISSN: 2284-7820. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index). 
 15. NEDEALCOV, M.; DONICA, A.; BRAȘOVEANU, V.; GRIGORAȘ, N.; DEOMIDOVA, C. Aspects Concerning the Impact of Climate Aridization on Forest Ecosystems (Case Study) In: Present Environment and Sustainable Development. Volume 2, No. 2/2017.  Iaşi, România. p. 1-12. ISSN: 1843-5971, e-ISSN: 2284-7820. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index).
 16. NEDEALCOV, M.; RĂILEANU, V.; CROITORU, Gh.; COJOCARI, R. CRIVOVA, O.; Maximum values of frozen soil’s depth and hoar frost’s thikness estimated on the basis of extreme values theory. In: Present Environment and Sustainable Development. Volume 12, No. 2/2018.  Iaşi, România. p. 13-24. ISSN: 1843-5971, e-ISSN: 2284-7820. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index).
 17. NEDEALCOV, M.; DONICA, A.; BRAȘOVEANU, V.; GRIGORAȘ, N.; DEOMIDOVA, C. Aspects Concerning the Impact of Climate Aridization on Forest Ecosystems (Case Study). In: Present Environment and Sustainable Development. V. 2, No. 2/2017.  Iaşi, România. p. 1-12. ISSN 1843-5971. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index).
 18. NEDEALCOV, M.; RĂILEAN, V.; SÎRBU, R.; COJOCARI, R. The use of Standardized Indicators (SPI and SPEI) in predicting droughts over the Republic of Moldova territory. Present Environment and Sustainable Development. Iaşi: România, 2015. vol. 9, 2, 149-157. ISSN 1843-5971. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index).
 19. NEDEALCOV, M.; SÎRBU, R. The climate change impact on grapevine productivity. Present Environment and Sustainable Development. Iaşi: România, 2015. vol. 9, 2, 5-16. ISSN 1843-5971. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index).
 20. NEDEALCOV, M. Criteria for climate and weater related risks identification over the Republic of Moldova territory. Present Environment and Sustainable Development V. 10, no. 2-2016 Iaşi: Ed. „UAIC”, 2016. p. 133-140. ISSN 1843-5971. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index).
 21. NEDEALCOV, M.; DOMENCO, R.; SIRBU, R. The risk of excess rainfall over the Republic of Moldova territory. Present Environment and Sustainable Development. Vol. 10, No. 2-2016. Iaşi: Ed. „UAIC”, 2016. p. 5-12. ISSN 1843-5971. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index).
 22. RĂILEANU, V.; NEDEALCOV, M.; MÎNDRU, G.; COJOCARI, R.; CRIVOVA, O. Vulnerability to climatic risks in national and local aspects. In: Present Environment and Sustainable Development. Vol. 13, (2), Iaşi, Ed. „UAIC”,  2019. p. 249-258. ISSN 1843-5971. e-ISSN: 2284-7820. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation Index (ISI indexed). 
 23. SYRODOEV, G.; et all. Anthropogenic factors as an element of uncertainty in hydrological modelling of water yield with SWAT. Journal of Engineering Science and Technology Review, 2016. No 9 (2). 138-145. ISSN: 1791-2377. Clarivate Analytics - Emerging Sources Citation (ISI Index).