ZIUA MEDIULUI, 5 IUNIE, 2022

06.06.2022

Ziua Mondială a Mediului Înconjurător este sărbătorită pe 5 iunie, în fiecare an, începând cu 1972. În acest an (2022), se împlinesc 50 de ani de când Adunarea Generală ONU a instituit această zi, pentru a atrage atenția omenirii față de probleme de mediu existente și a o responsabiliza, prin acțiuni grijulii, pentru bunăstarea mediului înconjurător.  Deceniul 2021-2030 este prezentat de către ONU ca fiind deceniul reconstrucției ecologice, cu indicarea măsurilor urgente și concrete de revigorare a ecosistemele deteriorate, așa cum ecosistemele naturale și antropice prezintă verigi importante în dezvoltarea și perpetuarea vieții pe Terra.

Anul 2022, în serbarea Zilei Mediului, promovează activ următorul mesaj: „Avem un singur Pământ”/„Avem o singură Planetă”, pentru că în protecția mediului înconjurător vom reuși doar dacă suntem toți implicați activ.

În acest context, în data de 5 iunie, 2022, în „Grădina Publică Ștefan cel Mare și Sfânt”, a fost dat startul evenimentelor organizate de către Ministerul Mediului, cu decernarea premiilor speciale pentru reprezentanții mediului academic, organizațiilor necomerciale, grupurilor de inițiativă și agenților economici, care prin activitățile și proiectele realizate au contribuit sau au promovat protecția mediul înconjurător.

La categoria Activitate științifică”, pentru contribuții deosebite la dezvoltarea științei, precum și  la promovarea valorilor fundamentale în domeniul protecției mediului, au fost decernate premii ale Ministerului Mediului cercetătorilor științifici din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie:

 

  • Petru BACAL Dr., conf. univ., șef lab. „Impact Ecologic și Reglementări de Mediu”;
  • Vladimir MOGÎLDEA – Dr., conf. cerc., lab. „Ecourbanistică;
  • Iradion JECHIUCerc. șt. lab. „Geografia Peisajelor”.

 

Administrația Institutului de Ecologie și Geografie, adresează tuturor cercetătorilor științifici încadrați în studiul mediului înconjurător, sincere felicitări și înalte aprecieri pentru munca depusă, pentru atitudinea conștiincioasă și grijulie față de mediul înconjurător, cu promovarea dezvoltării durabile și asigurarea echilibrului factorilor de mediu.

Cu prilejul sărbătorii profesionale, vă dorim sănătate și ambiție întru realizarea tuturor obiectivelor trasate, succese în activitatea științifică, siguranță în ziua de mâine și pace-n familiile dumneavoastră!

 

SINCERE FELICITĂRI ȘI REALIZĂRI FRUMOASE ÎN CONTINUARE!!!

Categorie:
Cuvinte-cheie: