Seminarul Științific „Metodologia privind elaborarea Programului de Măsuri și a Planului Local de Acțiuni de Mediu privind asigurarea dezvoltării durabile regionale și locale”

27.03.2023

INSTITUTUL DE ECOLOGIE ȘI GEOGRAFIE AL USM

Seminarul Științific

„Metodologia privind elaborarea Programului de Măsuri și a Planului Local de Acțiuni de Mediu privind asigurarea dezvoltării durabile regionale și locale”

31 martie, 2023, orele 14.00
(sala 253, str. Academiei, 1, mun. Chișinău)

În baza cercetărilor științifice realizate în cadrul proiectului 20.80009.7007.11 „Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile” Program de Stat (2020-2023), laboratoarele „Ecourbanistică” și „Impact Ecologic și Reglementări de Mediu” ale Institutului de Ecologie și Geografie al USM, organizează Seminarul Științific „Metodologia privind elaborarea Programului de Măsuri și a Planului Local de Acțiuni de Mediu privind asigurarea dezvoltării durabile regionale și locale”. În cadrul seminarului vor fi prezentate cele mai recente rezultate științifice din domeniu, axate pe următoarele rapoarte:

1. Cerințe generale și specifice privind structura și conținutul Programului de Măsuri în scopul asigurării dezvoltării durabile regionale și locale în RD Nord.
Raportori: Petru BACAL, dr., conf. univ., cercetător științific coordonator, Veronica RĂILEAN, cercetător științific.
2. Suportul metodologic privind elaborarea Planului Local de Acțiuni de Mediu.
Raportor: Constantin BULIMAGA, dr. hab., conf. cerc., cercetător științific principal.
3. Suportul metodologic pentru evaluarea stării radiologice a mediului la elaborarea PLAM-lui mun. Bălți.
Raportor: Vasile STEGĂRESCU, dr., conf. cerc., cercetător științific coordonator.
4. Suportul metodologic și informațional pentru elaborarea PLAM-lui mun. Bălți în sectorul gestionării și protecției apelor.
Raportor: Vladimir MOGILDEA, dr., cercetător științific coordonator.
5. Suportul metodologic la elaborarea Planului Local de Acțiuni de Mediu privind aerul atmosferic.
Raportor: Andrian ȚUGULEA, dr., cercetător științific coordonator.
6. Metodologia de elaborare Planului Local de Acțiuni de Mediu privind diversitatea biologică vegetală a ecosistemului urban Bălți.
Raportori: Corina CERTAN, dr., cercetător științific superior, Nadejda GRABCO, dr., conf. univ., cercetător științific coordonator, Florență Veronica, cercetător științific.
7. Suportul metodologic privind reducerea nutrienților la elaborarea Planului Local de Acțiuni de Mediu în ecosistemul urban Bălți.
Raportor: Dumitru DRUMEA, dr., conf. cerc., cercetător științific coordonator.
8. Concepte și aspecte metodologice de renaturare a râurilor din RD Nord.
Raportor: Ana JELEAPOV, dr., cercetător științific superior.
9. Repere metodologice ale Programului de Măsuri privind asigurarea dezvoltării durabile a ecosistemelor agrare în Regiunea de Dezvoltare Nord.
Raportori: Valentin CRÎȘMARU, dr., cercetător științific coordonator, Irina CREȚU, cercetător științific stagiar.

Seminarul Științific va fi transmis on-line, pe platforma Zoom:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82364375038?pwd=bHhZazZIZnhqZXhmaTBGZ2hBQzhTdz09
Meeting ID: 823 6437 5038
Passcode: 974449
și în format video-conferință cu suportul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI)
https://idsi.md/tv

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: