ZIUA MONDIALĂ A APEI 22 martie 2024

22.03.2024

 

Apa este limba universului, 
singura care poate exprima
toate tăcerile și toate tumultele vieții.

Decizia instituirii Zilei Mondiale a Apei a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, la 22 decembrie 1992. 

Ziua Mondială a Apei, este un eveniment anual al Organizației Națiunilor Unite care se concentrează pe importanța apei potabile. Datorită unui cumul de factori, ca: creșterea populației, industrializarea și schimbările climatice, resursele de apă din întreaga lume sunt supuse unei presiuni mari atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, fapt ce a generat un șir de acțiuni concrete. Astfel în anul 1977, Conferința de la Mar del Plata din Argentina a creat un Plan de acțiune privind „Aprovizionarea cu apă a comunităților”, declarând că toate popoarele au dreptul de acces la apă potabilă de calitate și în cantitate egală cu nevoile lor de bază, apoi în anul 1981 în cadrul evenimentului „Deceniul Internațional de Aprovizionare cu Apă Potabilă și Sanitație” până în 1990 și în 1992 la Conferința ONU pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, precum și la Conferința Internațională privind apa și mediul (ICWE) din Dublin a fost relevată importanța apei.

În anul 2000, ”Declarația de Dezvoltare a Mileniului” a cerut ca până în 2015 să se reducă la 50% proporția la nivel mondial de oameni care nu au acces la apă potabilă sigură, precum și proporția celor care nu au acces la canalizare de bază. 

Anul 2003 a fost declarat ”Anul Internațional al Apei Dulci”, urmat de Deceniul „Apa pentru viață” din 2005 până în 2015.

Prin Rezoluția 64/292 a Adunării Generale a Națiunilor Unite, anul 2008 a fost declarat -Anul Internațional al Sanitației, iar la 28 iulie 2010 dreptul omului la apă și canalizare a fost recunoscut în mod explicit de către AGNU.

Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în decembrie 2016, a adoptat în unanimitate rezoluția ”Deceniul internațional pentru acțiune – Apă pentru dezvoltare durabilă” (2018–2028). Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și a canalizării pentru toți a fost, de mult timp un subiect de interes la Națiunile Unite, iar prioritatea este acum transformarea noii viziuni din Agenda 2030 în realitate, prin inițiative naționale și parteneriat global.

Ziua Mondială a Apei (World Water Day), marcată în fiecare an, începând din anul 1993, pe 22 martie: celebrează apa și își propune să crească gradul de conștientizare privind importanța accesului la apă potabilă și a gestionării durabile a resurselor limitate de apă din lume, este o bună oportunitate pentru societatea noastră să aducă în discuție o serie de aspecte legate de importanța apei în viață, protejarea mediului înconjurător și a surselor de apă.

În anul 2023, Campania Ziua Mondială a Apei s-a concentrat pe accelerarea schimbărilor necesare pentru a rezolva criza de apă și canalizare. Campania globală fiind numită”Fii tu schimbarea”, a încurajat oamenii să ia măsuri pentru a schimba modul în care folosesc și gestionează apa. Accesul la apa potabilă și canalizare a fost în centrul dezvoltării durabile, fiind un drept al omului. 

Tema Zilei Mondiale a Apei în anul 2024 este “Apă pentru Pace”. Apele transfrontaliere sunt esențiale pentru pace și prosperitate, iar guvernele ar trebui să coopereze la nivel bilateral, regional sau global, de exemplu prin înscrierea și punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind Apa și a Convenției privind Cursurile de Apă.

În Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, ONU subliniază că un ciclu al apei bine gestionat susține progresul, în special în ceea ce privește foametea, echitatea de gen, sănătatea, educația, mijloacele de trai, durabilitatea și ecosistemele.

În centrul adaptării la schimbările climatice se află - Apa, servind drept legătură crucială între sistemul climatic, societatea umană și mediu. Fără o gestionare adecvată a apei, poate să existe o necesitate sporită pentru apă între sectoare și o escaladare a crizelor de apă de diferite tipuri, declanșând situații de urgență într-o serie de sectoare dependente de apă.

Probleme serioase încă există în unele părți ale lumii în ceea ce privește accesul la apă potabilă și suficientă, care este indispensabilă vieții. Pe de altă parte, se estimează că 80% din apele uzate generate la nivel global revin în ecosistem fără a fi epurate sau reutilizate, cauzând nu numai probleme pentru sănătatea umană și mediu, ci și pierderi economice. Poluarea apei afectează biodiversitatea și nenumărate animale mor ca urmare a poluării ei. Pe de altă parte, 70% din suprafața naturală a zonelor umede ale lumii s-a pierdut, ceea ce s-a asociat inclusiv cu o pierdere semnificativă a speciilor de apă dulce.

Astăzi 2,2 miliarde de oameni nu au acces la apă potabilă în condiții de siguranță, iar mai mult de 4,2 miliarde de oameni nu au o salubritate gestionată în siguranță, iar până în anul 2050 se estimează că populația mondială va crește cu încă 2 miliarde de oameni, ceea ce va spori necesarul de apă al planetei cu 30% mai mult decât în prezent. Actualmente, aproximativ 1,9 miliarde de oameni trăiesc în zone afectate de lipsa apei, iar până în anul 2050, se estimează că acest număr se va ridica la aproximativ 4 miliarde, situație accentuată de schimbările climatice.

În Republica Moldova, aprovizionarea cu apă constituie o problemă stringentă, deoarece sursele de apă sunt distribuite neuniform în teritoriu, iar calitatea ei în foarte multe cazuri nu corespunde standardelor naționale existente. Concomitent, e necesar de menționat că atât dezvoltarea economică, cât şi sănătatea populației în țara noastră depind în mare măsură de creșterea permanentă a deficitului resurselor de apă.

După cantitatea resurselor acvatice, calculate la un locuitor, Moldova ocupă unul din ultimele locuri în Europa. Aprovizionarea cu apă potabilă a populației urbane este asigurată în proporție de 82 % prin sisteme centralizate şi 18 % din fântâni. Circa 90-95 % din populația rurală se alimentează numai cu apă din fântâni, ea fiind unica sursă de alimentare, şi doar 5-10 % din populație folosesc apă din apeduct, deși conexiune la apeducte au 18 % din populație. Actualmente, aproximativ 67 % din apeductele existente în localitățile rurale sunt în stare nesatisfăcătoare şi nu corespund exigențelor igienice. Aprovizionarea cu apă se face, de asemenea, din fântâni arteziene şi din cele cu alimentare din stratul freatic. 

Circa 50 % din populația Republicii Moldova nu are acces la apa potabilă de calitate. Aproape 60 % este aprovizionată cu apă prin sistemul descentralizat (fântâni, izvoare), de regulă, acestea fiind apele freatice. 

De-a lungul timpului, au existat mai multe cazuri de cooperare decât conflicte legate de apă, dar mai sunt multe de făcut. Este necesar de a acționa pe baza faptului că apa nu este doar o resursă care trebuie folosită, ci, este un drept al omului, indispensabil fiecărui aspect al vieții.

Cu toții trebuie să ne unim în jurul APEI și să o folosim responsabil, creând condițiile unui MÂINE STABIL, DURABIL ȘI PROSPER.

 

Realizat:

Dr., cerc. șt. coord., Moșanu Elena

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: