Membrul corespondent Maria Nedealcov

Nedealcov Maria
(26.06.1960 – 03.03.2021)
Membrul corespondent a Academiei de Științe a Moldovei, ex-director al Institutului de Ecologie și Geografie, Doctor habilitat, profesor universitar, decorată cu Medalia „Meritul Civic” (2011), Titlul Onorific „Om Emerit” (2018).

Membrul corespondent, profesor universitar Maria NEDEALCOV, s-a născut la 26 iunie 1960 în satul Paicu, raionul Cahul. După absolvirea școlii medii, în anul 1977, a fost înmatriculată la Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol, la Facultatea de Geografie. Începând cu anul doi de studii, sub conducerea științifică a regretatei academician Tatiana Constantinov, Maria Nedealcov efectuează cercetări în domeniul microclimatologiei (topoclimatologiei). După absolvirea institutului, în 1982, fiind îndrumată de acad. Tatiana Constantinov, pe atunci, director al Institutului de Geografie, Maria Nedealcov a îmbrățișat activitatea de cercetare.

În anii 1982-1984, Dna Maria Nedealcov a activat în calitate de inginer în laboratorul de Climatologie al Secţiei de Geografie a Academiei de Științe a Moldovei, iar în perioada 1984-1993 – de cercetător științific inferior în cadrul aceluiași laborator. În anul 1994 a ocupat funcția de secretar ştiinţific al Institutului de Geografie al AŞM. În perioada 1997–2000 și-a făcut studiile doctorale la Institutul de Geografie al AȘM, la specialitatea 153.05 (11.00.09) Meteorologie, climatologie, agrometeorologie, a susținut teza de doctor în geografie în anul 2000. În perioada 1995-2000 a fost cercetător ştiinţific superior, iar în anii 2000-2006 – cercetător ştiinţific coordonator în laboratorul de Climatologie al Institutului de Ecologie şi Geografie al AŞM. În perioada 2006–2016 a activat în calitate de șef al laboratorului de Climatologie și Riscuri de Mediu al Institutului de Ecologie şi Geografie, iar în anul 2016 a fost aleasă în funcția de director al acestui Institut.

Sunt apreciate lucrările realizate de către Dna Maria Nedealcov în determinarea condițiilor și cerințelor de iernare a diferitor grupe de plante multianuale (perspectiva cultivării sâmburoaselor termofile pe teritoriul Republicii Moldova, care reprezintă hotarul de nord al amplasării lor teritoriale). Pe parcursul anilor a acumulat un set solid de date privind dinamica factorilor climatici, a elaborat prognoza acestora în viitorul apropiat, precum și date științifice privind influența condițiilor agrometeorologice asupra iernării sâmburoaselor termofile și a viței de vie, informații care au servit ca bază științifică pentru specialiștii de ramură privind amplasarea culturilor respective pe teritoriul țării, pe care le-a generalizat și prezentat ca teză de doctor în științe geografice „Evaluarea condițiilor de iernare a culturilor sâmburoase termofile pe teritoriu Republicii Moldova”, susținută cu brio.

\Hărțile digitale elaborate și prezentate în disertație și propunerile practice au fost implementate în cadrul Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante și în institutele de profil ale Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Modificările continue a mediului ambiant, în special cele climatice au determinat-o pe doctorul în științe geografice Maria Nedealcov să efectueze cercetări complexe cu scopul realizării unor prospecțiuni climatice veridice, drept rezultat elaborează pentru prima dată conceptul efectuării estimărilor complexe privind schimbările climatice, conform căruia, în baza metodelor deterministe și stocastice, a devenit posibilă evidențierea particularităților de schimbare a climei actuale și posibilele schimbări climatice în viitorul apropiat.

În baza metodei estimative prin pontaje și a Sistemelor Informaționale Geografice ca instrument de cercetare, a efectuat studii complexe a uneia din cele mai actuale și dificile probleme privind regionarea atât pe componente naturale separate, cât și a potențialului natural în întregime și a obținut date concrete, în temeiul cărora a fost fundamentată o direcție nouă a regionării agroclimatice. În premieră, a fost efectuată regionarea teritoriului Republicii Moldova privind gradul de pretabilitate a climei pentru agricultură în general și pentru dezvoltarea pomiculturii și a viticulturii în particular. În baza acestor studii în anul 2011 a fost prezentată și susținută cu mare succes teza de doctor habilitat „Fundamente teoretico-practice de estimare a potențialului agroclimatic în contextul schimbărilor globale ale climei”.

Monografia doamnei Maria Nedealcov „Resursele agroclimatice în contextul schimbărilor de climă” (2012, 306 p.) și cea editată împreună cu doctorul habilitat M. Rapcea „Fundamentarea dezvoltării durabile a viticulturii în dependență de climă” (2014, 262 p.), în care au fost generalizate rezultatele studiilor doctorului habilitat Maria Nedealcov, au fost înalt apreciate de oamenii de știință și practicieni.

Studiile sistematice ale particularităților regionale de schimbare a climei pe parcursul multor decenii și actuale și a pronosticului posibilelor schimbări au prilejuit elaborarea și editarea împreună cu unii colegi a primului atlas științific-tematic în limbile română și engleză „Resursele Climatice ale Republicii Moldova” (2013, 76 p.), în care sunt reflectate estimările temporale pe o perioadă de mai mult de un secol în aspect lunar, semnificația științifică și practică a căruia este indiscutabilă.

Rezultatele cercetărilor profesorului universitar Maria Nedealcov sunt recunoscute și înalt apreciate la rang interdisciplinar, despre ce mărturisește editarea în colaborare cu savanții din România și Ucraina a monografiei „Vulnerability of the Danule Delta to climate change” (2012, 45 p.). Metodologia autohtonă de cartografiere a resurselor climatice și agroclimatice a fost extinsă pe arealele țărilor vecine (România și Ucraina), obținându-se astfel, hărți și regionări la nivel de bazin hidrografic (Prut, Nistru) și regiuni geomorfologice (Podișul Moldovei care se extinde până la Carpații Orientali și Hotin).

Luând în considerare prodigioasa activitate științifică, în anul, 2017, ca semn de recunoaștere a excelenței în cercetare, Doamna este aleasă de Adunarea Generală a AȘM membru corespondent al AȘM.

Despre eforturile colosale depuse de membrul corespondent Maria Nedealcov în vederea eficientizării cercetărilor științifice ale Institutului de Ecologie și Geografie, demonstrează și faptul, că din 16 monografii editate pe parcursul a 18 ani, în perioada de 5 ani de executare a funcției de director au fost publicate 7, printre care un atlas „Regimul termic și pluviometric din sudul Republicii Moldova (raionul Cahul și comuna Zîrnești)”, autor Maria Nedealcov (2020, 117 p.) și o monografie „Schimbările climatice regionale”, autor Maria Nedealcov (2020, 366 p.), care nu numai familiarizează societatea cu manifestările regionale de schimbare a climei, dar realizează și primul Atlas cu caracter topoclimatic, atât de necesar în luarea măsurilor adecvate de adaptare la nivel local, către noile condiții climatice.

Caracteristic pentru activitatea științifică a membrului corespondent Maria Nedealcov sunt originalitatea și creativitatea în cercetare, studiul amplu, analiza și generalizarea ideilor. Aceste calități au determinat revizuirea indicilor tradiționali pentru estimarea regimului termic și de umiditate și introducerea a șapte indici noi, cu stabilirea - pentru prima dată - a impactului aridizării climei asupra diferitor specii de arbori, impactului schimbărilor climatice asupra calității apelor de suprafață, etc.

Membrul corespondent Maria Nedealcov a contribuit activ la pregătirea cadrelor științifice, în funcția de director al școlii doctorale pe specialitate, de profesor universitar invitat, de conducător științific a 8 doctoranzi care au susținut tezele de doctor cu succes și editând patru manuale pentru studii universitare.

Grație spiritului neobosit de cercetător, erudiției și muncii dedicate pe parcursul a peste 35 de ani de activitate, Maria Nedealcov rămâne a fi un nume de referință în știința contemporană. Pe parcursul activității sale a publicat 350 lucrări ştiinţifice, 16 monografii (3 monoautor), 4 suporturi didactice, 46 implementări și o serie de recomandări practice.