Seminarul Științific „Starea și utilizarea sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație în ecosistemele urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord”, 20 octombrie, 2021, ora 14.00

13.10.2021

INSTITUTUL DE ECOLOGIE ȘI GEOGRAFIE

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

organizează

Seminarul Științific

„Starea și utilizarea sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație în ecosistemele urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord

20 octombrie, 2021, ora 14.00

(sala 253, str. Academiei,1, mun. Chișinău)

În baza cercetărilor științifice, realizate în cadrul proiectului aplicativ 20.80009.7007.11 „Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile” Program de Stat (2020-2023), laboratoarele „Impact Ecologic și Reglementări de Mediu” și „Ecourbanistică” ale Institutului de Ecologie și Geografie, în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Nord planifică organizarea Seminarului Științific: Starea și utilizarea sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație în ecosistemele urbane și rurale”. În cadrul seminarului vor fi prezentate cele mai recente rezultate științifice din domeniu, axate pe următoarele rapoarte:

Resursele de apă ale Regiunii de Dezvoltare Nord

Raportor – dr., cerc. șt. sup. Jeleapov Ana

Calitatea apelor de suprafață și subterane din Regiunea de Dezvoltare Nord

Raportor – dr., cerc. șt. coord. Mogîldea Vladimir

Caracteristica fizico-chimică a apelor de suprafață din ecosistemele urbane Bălți și Florești

Raportor – dr. hab., cerc. șt. princ., Bulimaga Constantin

Starea și utilizarea sistemelor de aprovizionare cu apă în localitățile urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord

Raportor – dr., cerc. șt. coord. Bacal Petru

Starea și utilizarea sistemelor de evacuare și purificare a apelor reziduale din localitățile urbane și rurale ale Regiunii de Dezvoltare Nord

Raportor –cerc. șt. Burduja Daniela

Provocări și soluții în planificarea proiectelor în domeniul apă și sanitație la nivel regional

Raportor – specialist în Secția Monitorizare și Evaluare, ADR Nord Curcovici Pavel

Recuperarea costurilor de folosință a apei la întreprinderile AMAC din Regiune de Dezvoltare Nord

Raportor –cerc. șt. Răileanu Veronica

Seminarul Științific va fi transmis on-line, pe platforma Zoom

https://us02web.zoom.us/j/83736139154?pwd=QTNzV3dpK1JWSXM1M3ZSbTVJSmE3Zz09 [^]
Meeting ID: 837 3613 9154
Passcode: 459283

și în format video-conferință cu suportul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) https://idsi.md/tv

Categorie: