Seminarul Științific „Situația geodemografică a localităților din Regiunea de Dezvoltare Nord”, 27 octombrie 2021, ora 14:00

18.10.2021

INSTITUTUL DE ECOLOGIE ȘI GEOGRAFIE

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

Academia de Studii Economice a Moldovei

organizează

Seminarul Științific

Situația geodemografică a localităților din

Regiunea de Dezvoltare Nord

27 octombrie, 2021, ora 14.00

(sala 253, str. Academiei,1, mun. Chișinău)

În baza cercetărilor științifice, realizate în cadrul proiectului aplicativ 20.80009.7007.11 „Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile” Program de Stat (2020-2023), laboratoarele „Impact Ecologic și Reglementări de Mediu” și „Ecourbanistică” ale Institutului de Ecologie și Geografie, în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Nord (RD Nord) și Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM) organizează Seminarul Științific: „Situația geodemografică a localităților din RD Nord. În cadrul seminarului vor fi prezentate cele mai recente rezultate științifice din domeniu, axate pe următoarele rapoarte:

Geneza și evoluția așezărilor umane din Regiune de Dezvoltare Nord

Raportori: dr., cerc. șt. coord. Dorin Lozovanu, dr. hab., cerc. șt. coord. Constantin Matei

Dinamica efectivului populației urbane și rurale

Raportori: dr. hab., cerc. șt. coord. Constantin Matei, dr., conf. univ. Petru Bacal  

Mișcarea naturală a populației și tranziția demografă în localitățile urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord

Raportori: dr. Andrian Grozav, dr. hab., cerc. șt. coord. Constantin Matei

Migrația populației după medii de reședință și destinații

Raportori: dr., cerc. șt. coord. Mihai Hachi, cerc. șt. stag. Morozan Stela

Structura de vârstă și problemele îmbătrânirii demografice în localitățile urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord

Raportori: dr., cerc. șt. coord. Mihai Hachi, cerc. șt. Burduja Daniela

Densitatea populației și presiunea antropică asupra peisajelor naturale în limitele Regiunii de Dezvoltare Nord

Raportor: dr., cerc.șt. coord. Iurii Bejan

Starea de sănătate a populației din raioanele Regiunii de Dezvoltare Nord

Raportori: dr., cerc. șt. sup. Petru Bunduc, cerc. șt. Nicolae Bodrug

Problemele regionale și locale ale reproducerii forței de muncă

Raportor: șef Secție Planificare și Cooperare Regională, ADR Nord, Mariana Cebotari

Situația pieței muncii în Regiunea de Dezvoltare Nord și oportunități de valorificare a acesteia

Raportori: dr., conf. univ. Dorin Vaculovschi, dr., cerc. șt. coord. Mihai Hachi

Lansarea de carte: „Managementul Demografic

Raportori: dr. hab., cerc. șt. coord. Constantin Matei, dr., cerc. șt. coord. Mihai Hachi

Seminarul Științific va fi transmis on-line, pe platforma Zoom

Join Zoom Meeting. https://us02web.zoom.us/j/86556354058?pwd=dXZ4SU1VSGFuamp3RnhMRzRMWFpuZz09

Meeting ID: 865 5635 4058 Passcode: 877796

și în format video-conferință cu suportul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) https://idsi.md/tv

Categorie: