PhD THESIS

No The scientific consultant/leader name Numele, prenumele
conducătorului,
consultantului
științific
Specialty (connecting specialties according to GD no. 199
of March 13, 2013 / GD no. 1025 of September 14, 2004)
Thesis theme Confered title Year
1. Căpățînă Lucia Nedealcov Maria,
Sofroni Valentin
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale / 11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale Riscul la inundații în lunca Prutului, în aval de Costești-Stânca Dr. 2021
2. Mamot Vitalie Groza Octavian,
Sofroni Valentin
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale /11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale Evoluția rețelei rutiere și impactul acesteia asupra peisajului geografic în Republica Moldova: abordare geoinformațională Dr. 2021
3. Certan Corina Bulimaga Constantin 166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Particularităţile restabilirii ecosistemului petrofit (pe exemplul carierei de calcar ,,Lafarge Ciment’’(Moldova) S.A) Dr. 2020-12-23
4. Mândru Galina Nedealcov Maria 166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale / 11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale Estimarea expunerii teritoriului Republicii Moldova către manifestarea anumitor riscuri naturale Dr. 2020-10-25
5. Axinte Aurel - Danuț Apostol Liviu,
Nedealcov Maria (cotutelă)
Geografia Mediului Considerații privind dezvoltarea rețelei și procedurilor de combatere a grindinei în cadrul Sistemului Național Antigrindină și de creștere a precipitațiilor din România în condițiile schimbărilor climatice Dr. 2019
6. Jeleapov Ana Orest Melniciuc
Fink Manfred
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale / 11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale Evaluarea impactului antropic asupra viiturilor pluviale de pe râurile Republicii Moldova Dr. 2019-08-27
7. Capcelea Victor Sofroni Valentin
Capcelea Arcadie
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale / 11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale Impactul antropic asupra mediului din Podișul Moldovei de Nord (începând cu anul 1990) Dr. 2019-07-09
8. Țugulea Andrian Bulimaga Constantin,
Dediu Ion
166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Evaluarea impactului ecologic al transportului auto asupra componentelor vegetale din ecosistemul urban Chișinău Dr. 2019-01-25
9. Castraveț Tudor Boboc Nicolae 166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale / 11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale Modelarea eroziunii prin apă în Câmpia Prutului de Mijloc ca suport pentru planificarea dezvoltării durabile Dr. 2018-11-23
10. Fasola Regina Begu Adam 166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Potenţialul de protecţie al componentelor naturale din bazinul râului Cereşnovăţ Dr. 2018-11-23
11. Ivanov Violeta Nedealcov Maria,
Duca Gheorghe
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale / 11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale Apele de suprafață în condițiile aridizării climei Republicii Moldova Dr. 2018-11-23
12. Bejenaru Gherman Melniciuc Orest 166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale / 11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale Evaluarea potențialului hidrologic al Republicii Moldova în condițiile modificărilor de mediu Dr. 2018-05-11
13. Chiciuc Natalia Cuza Petru,
Dediu Ion
166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Экологические особенности интродуцированного ореха черного (JUGLANS NIGRA L.) в лесных фитоценозах среднего и нижнего Днестра/ Particularităţile ecologice ale introducentului de nuc negru (JUGLANS NIGRA L.) în fitocenozele silvice ale Nistrului de Mijloc şi de Jos Dr. 2018-05-11
14. Domenco Rodion Nedealcov Maria 153.05 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie / 11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie Dinamica precipitaţiilor excedentare pe teritoriul Republicii Moldova în anii 1960-2015 Dr. 2017-05-31
15. Cojocari Rodica Nedealcov Maria 153.05 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie / 11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie Influenţa condiţiilor agrometeorologice asupra productivităţii culturii de floarea-soarelui Dr. 2017-02-23
16. Mleavaia Galina Nedealcov Maria 153.05 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie / 11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie Пространственно-временная характеристика ветрового режима на территории Республики Молдова/ Caracteristica spaţio-temporală a regimului eolian pe teritoriul Republicii Moldova Dr. 2017-02-16
17. Moșanu Elena Lupașcu Tudor 145.01 Chimie ecologică / 02.00.20 Chimie ecologică Impactul compușilor azotului amoniacal asupra componentelor calcaroase Dr. 2016-06-24
18. Niculiţă Gheorghi Dediu Ion,
Bobeică Valentin
166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Poluarea ecosistemului urban Tiraspol şi modalităţi de reducere a ei Dr. 2016-06-24
19. Curcubăt Stela Ursu Andrei 166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale / 11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale Evoluția interpretării cartografice a învelișului de sol și utilizării practice a informației pedologice Dr. 2015-10-07
20. Sîrbu Rodica Nedealcov Maria 153.05 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie / 11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie Influența condițiilor agrometeorologice în formarea productivității viței de vie pe teritoriul Republicii Moldova Dr. 2015-04-09
21. Braşoveanu Valeriu Begu Adam 166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Riscurile poluării aeriene asupra speciilor edificatoare şi ecobioindicatoare din cadrul reţelei de monitoring forestier Dr. 2014-10-09
22. Gămureac Ana Nedealcov Maria 153.05 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie / 11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie Influenţa modificărilor climei regionale asupra productivităţii grîului de toamnă Dr. 2014-05-29
23. Overcenco Ala Constantinov Tatiana 153.05 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie / 11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie Временные закономерности распределения экстремумов температуры воздуха в теплый период года (Legităţile temporale de distribuţie a temperaturilor extreme din perioada caldă a anului) Dr. 2014-02-13
24. Spătaru Petru Lupașcu Tudor 166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale / 11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale Transformările substanţelor organice în apele de suprafaţă din Republica Dr. 2011-05-20
25. Nedealcov Maria Constantinov Tatiana 153.05 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie / 11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie Fundamente teoretico-practice de estimare a potențialului agroclimatic în condițiile schimbării globale a climei Dr. hab. 2011-05-12
26. Begu Adam Dediu Ion 166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Studiul ecobioindicatiei în Republica Moldova și implementarea ei în monitoringul calității mediului Dr. hab. 2010-10-06
27. Bulimaga Constantin Dediu Ion 166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Aspectele ecologice și chimico-tehnologice ale managementului deşeurilor Dr. hab. 2010-03-18
28. Puţuntică Anatolie Sofroni Valentin 153.05 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie / 11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie Fenomenele meteorologice de risc de pe teritoriul Republicii Moldova Dr. 2009-02-26
29. Capitalciuc Marina Toma Simion 166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Seleniul în apele naturale şi în lanţul biogeochimic „sol-plantă” a regiunii Ucrainene a provinciilor de silvostepă şi stepă a Republicii Moldova Dr. 2008-10-23
30. Lungu Argentin Obuh Petru 166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Algocenozele bazinelor de filtrare de la fabricile de zahăr şi rolul lor în procesul de epurare a apelor reziduale Dr. 2008-09-18
31. Chiriac Natalia Jigău Gheorghe 166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale / 11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale Replantarea ca mijloc de evoluţie dirijată, de îmbunătăţire şi de protecţie a solurilor erodate Dr. 2007-09-20
32. Donica Ala Begu Adam 166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Evaluarea stării ecologice din principalele zone de recreaţie ale mun. Chişinău în baza ecobioindicaţiei Dr. 2007-07-31
33. Kolomieţ Irina Dediu Ion 166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Influenţa substanţelor organice luminofore asupra competiţiei între componentele fitocenozelor în condiţiile stresului indus de radiaţiile ultraviolete (în agrocenozei Zea mays L.) Dr. 2007-01-18
34. Kişliariuk Victor Cepalîga Andrei 153.03 Geomorfologie și geografie evolutivă / 11.00.04 Geomorfologie și geografie evolutivă Interacţiunea dintre natura şi populaţia Nistrului Inferior în holocenul superior Dr. 2006-06-27
35. Codreanu Igor Cocîrţă Petru,
Zăvoianu Ion
166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale / 11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale Modificările reţelei hidrografice ale bazinului Răut în secolul XX Dr. 2005-09-21
36. Khalil Ahmad Dediu Ion 166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Биогеохимия азота и фосфора в городских экосистемах (на примере г. Кишинева) Dr. 2004-07-04
37. Bleandur Uliana Cuznețov Sergiu 166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Factorii mediului ecosocial și statutul psihologic al copilului de vârstă preșcolară (în baza investigațiilor ecologo-sociale) Dr. 2003-11-28
38. Sainsus Valeriu Matei Constantin 154.01 Geografia economică şi socială 11.00.02 Geografia economică, sociala și politică Migraţiile populaţiei rurale a Republicii Moldova (aspecte economico-geografice) Dr. 2003-06-19
39. Overcenco Aureliu Ursu Andrei 166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale / 11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale Elaborarea sistemelor informaţionale pedologice în scopul evaluării şi protejării resurselor de sol Dr. 2002-11-21
40. Potop Vera Constantinov Tatiana 153.05 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie / 11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie Caracterizarea climatică a secetelor în Republica Moldova Dr. 2002-11-21
41. Daradur Mihail Constantinov Tatiana 153.05 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie / 11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie Variabilitatea și riscurile climatice ale condițiilor extreme de umezeală Dr. 2002-10-18
42. Vatamaniuc Galina Bleandură Olga 161.03 Radiobiologie / 03.00.01 Radiobiologie Postacţiunea radiaţiei gama asupra caracterelor cantitative la porumb Dr. 2002-07-05
43. Toderaş Lidia Ciubotaru Alexandru 166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Influenţa factorilor ecologici asupra sistemului reproductiv la plante Dr. hab. 2002-05-24
44. Abid Vali Mansur Ibrahim Taha Bleandură Olga 161.03 Radiobiologie / 03.00.01 Radiobiologie Влияние электромагнитных полей различной природы на повышение устойчивости кукурузы к пузырчатой головне (Ustilago zeae) Dr. 2001-04-18
45. Muhamed Abrahim Oklah Ali-Hajji Bleandură Olga 161.03 Radiobiologie / 03.00.01 Radiobiologie Радиочувствительность гибридов кукурузы на основе использования методов цитогенетики и морфо физиологии Dr. 2001-04-18
46. Mironov Ion Constantinov Tatiana 166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale / 11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale Evoluţia valorificării resurselor naturale şi modificările în mediul geografic în Republica Moldova Dr.hab 2000-12-21
47. Nedealcov Maria Constantinov Tatiana 153.05 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie / 11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie Condiţiile agroclimaterice ce caracterizează iernarea sâmburoaselor în Republica Moldova Dr. 2000-12-21
48. Plopa Mihail Bleandură Olga 161.03 Radiobiologie / 03.00.01 Radiobiologie Postacţiunea radiaţiilor ionizante asupra plantelor de gladiolus Dr. 2000-05-25
49. Murin Anatolii Bleandură Olga 161.03 Radiobiologie / 03.00.01 Radiobiologie Acţiunea radiaţiilor ionizante asupra plantelor floricole şi etero-uleioase Dr. hab. 2000-05-24
50. Mangul Ilie Constantinov Tatiana 153.05 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie / 11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie Regimul de umezire a solului în Moldova şi evaluarea asigurării culturilor de câmp cu umezeală (grâu de toamnă şi porumb) Dr. 1999-10-21
51. Prunici Petru Dediu Ion 166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Nutrienţii şi detergenţii în ecosistemele acvatice ale municipiului Chişinău Dr. 1999-07-20
52. Stegărescu Vasile Bleandură Olga 161.03 Radiobiologie / 03.00.01 Radiobiologie Acţiunea radiomodificatoare a câmpului electromagnetic de diapazon milimetric asupra porumbului Dr. 1999-07-20
53. Boaghe Dionisie Negru Andrei 166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Spaţiile verzi ale municipiului Chişinău: Particularităţi biologice, management ecologic şi dezvoltare durabilă Dr. 1998-04-13
54. Tărîţă Anatolie Dediu Ion 166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Distribuirea substanţelor organohalogenate şi a metalelor grele prioritare în solurile Republicii Moldova Dr. 1998-04-13
55. Corobov Roman Constantinov Tatiana 153.05 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie / 11.00.09 Meteorologie, climatologie, agrometeorologie Modelele statistice şi tehnologiile computaţionale de evaluare a resurselor agroclimaterice şi diagnostică a stării semănăturilor prin teledetecţie Dr. 1998-02-26
56. Mihailescu Constantin - 166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale / 11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale Evoluţia mediului geografic al zonei de stepă din nord-vestul Mării Negre şi ritmicitatea manifestării calamităţilor naturale pe parcursul ultimelor milenii Dr.hab. 1998-02-26
57. Kapuş Dumitru Constantinov Tatiana 166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale / 11.00.11 Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale Organizarea agrolandşaftelor în condiţii de relief fragmentat şi eroziune acvatică intensivă a solurilor din Republica Moldova Dr. 1994-06-30
58. Chirică Lazăr Cepalîga Andrei 151.04 Paleontologie şi stratigrafie / 04.00.09 Paleontologie şi stratigrafie Limanele Mării Negre în ultimii 20 mii ani Dr. 1994-02-24
59. Zencenco Polina Lalîchin Nicolai 153.04 Hidrologie și resurse de apă / 11.00.07 Hidrologia bazinelor continentale, resursele de apă, hidrochimie Bazele metodice de calcul şi aprecierea resurselor locale de apă de la suprafaţă din Moldova şi starea lor actuală Dr. 1994-02-24
60. Bugaev Iurii Dediu Ion 166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Aspectele ecologice privind formarea landşaftelor din sudul Moldovei sub influenţa irigării solului Dr. 1996
61. Jalal Abdul Karim Abdul Hadi Sallam Sofroni Valentin 166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Роль погодных условий в загрязнении атмосферного бассейна Республики Молдова Dr. 1997
62. Nicorici Tatiana Buburuz Dionisie 166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Precipitaţiile acide, impactul lor asupra mediului din Republica Moldova Dr. 1997
63. Radvan Ali Mohamed Alshaibani Dediu Ion 166.01 Ecologie / 03.00.16 Ecologie Экологические и природоохранные проблемы Йемена и пути их решения Dr. 1997