Seminarul științific cu participare internațională, dedicat Zilei Mondiale a Mediului

29.05.2023

La 26 iunie, 2023, cu începere de la ora 14:00, la Institutul de Ecologie și Geografie al USM (sala 253, str. Academiei, 1, mun. Chișinău), va avea loc Seminarul științific cu participare internațională, dedicat Zilei Mondiale a Mediului.

Seminarul se desfășoară în corespundere cu Programul de activitate din cadrul Proiectului de cercetare 20.80009.7007.08 Modelarea spațio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilității ecologice a peisajelor”  Program de Stat (2020-2023), conducător dr., conf. univ. Bejan Iurie, Director interimar al Institutului de Ecologie și Geografie (IEG).

PROGRAM

Mesaje de salut

ȘAROV Igor  dr., Rector, Universitatea de Stat din Moldova;
BEJAN Iurii, dr., Director, Institutul de Ecologie și Geografie al USM;
GALUPA Dumitru, dr., Director, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice;
ROȘCA Ion, dr., Director, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru” al USM;
CAISÎN Valeriu, dr., Director, Agenția „Moldsilva”.

RAPOARTE ȘTIINȚIFICE

Metode de cercetare a climatului urban,
Raportori: dr. lect. univ. Ichim Pavel, dr., conf. univ. Sfîcă Lucian, drd. Crețu Claudiu-Ștefănel, Departamentul Geografie, Facultatea de Geologie și Geografie, UAIC, Iași, România.

Creșterea cantităților de precipitații prin acțiunea intervențiilor active în atmosferă,
Raportori: dr. meteorolog, Ilie Nicolae, dr. ing. Axinte Aurel-Dănuț, S.C. INTERVENTII ACTIVE ÎN ATMOSFERA S.A. (Unitatea de Combatere a Căderilor de Grindină (UCCG) Moldova 1), Iași, România.

Aspecte privind clima și riscurile climatice în bazinul inferior al râului Prut,
Raportor: director, dr. prof. Șoitu Daniel, Școala „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, Smârdan,  Galați, România.

Calculation of the rainfall erosivity factor (R) and its spatial distribution,
Raportor: cerc. șt. Olga Crivova (IEG)

Utilizarea Unmanned Aerial Vehicle (UAV) în cartarea geomorfologică,
Raportor: cerc. șt. Jechiu Iradion (IEG)

Prezentarea Planurilor de Management ale siturilor EMERALD: „Cărbuna” și „Pădurea Hîncești,
Raportor: dr., conf. cerc. Tărîță Anatolie (IEG)

Rețeaua de monitoring a resurselor de apă în Regiunea de Dezvoltare Nord. Realizări, probleme și recomandări de optimizare,
Raportor: dr. Burduja Daniela (IEG)

Evenimentul include și lansarea de carte Solurile Pădurilor din Republica Moldova, Monografie colectivă - Institutul de Ecologie și Geografie, Grădina Botanică Națională (Institut) „Alexandru Ciubotaru”, Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice,
Prezintă dr., conf. cerc. Overcenco Aureliu (IEG)

Seminarul Științific va fi transmis pe platforma ZOOM:

Join Zoom Meeting  
https://us02web.zoom.us/j/83405207882?pwd=emdZSlgwdktBRjk2SHlYWHBleFBPZz09

Meeting ID: 834 0520 7882     
Passcode: 260623

și în format video-conferință cu suportul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) https://idsi.md/tv

 

 

Eugenia TOFAN,

Șef Secție,

Departamentul Cercetare și Inovare, USM

Categorie:
Cuvinte-cheie: