10 noiembrie 2023 - Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare!!!

09.11.2023

Ziua Internaţională a Știinţei pentru Pace şi Dezvoltare a fost stabilită la 2 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinţei generale a UNESCO, prin Rezoluţia 20/31C, şi sărbătorită pentru prima dată la 10 noiembrie 2002. Această zi este dedicată rolului esențial al științei în dezvoltarea societății, de oportunitățile pe care le oferă, de creşterea gradului de conştientizare a populației privind realizările și oportunitățile științei actuale, de promovare a solidarităţii naţionale şi internaţionale în domeniul ştiinţei între comunități.

În acest context, la 09 noiembrie 2023, Institutul de Ecologie și Geografie al USM a participat la deschiderea Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională ,,Integrare prin cercetare şi inovare” și  a Expoziției științifice, ambele evenimente fiind dedicate Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare. 

 

Colectivul Institutului de Ecologie și Geografie al USM 

aduce sincere mulțumiri și felicitări tuturor cercetătorilor!!! 

 

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: