Staționarul Ecologic Hâncești al Institutului de Ecologie și Geografie

22.07.2021

În cadrul vizitelor de teren la Staționarului Ecologic Hâncești colaboratorii Institutului realizează un șir de activități de cercetare, relaționate proiectelor fundamentale și aplicative în derulare, printre care:

  • efectuarea monitoringului cantitativ și calitativ al depunerilor atmosferice (continuarea completării bazei de date privind evaluarea precipitațiilor și a oxizilor acizi din atmosferă; calculul încărcăturii solului cu ioni minerali prin apele de precipitații, etc.);
  • colectarea datelor meteorologice (cu ajutorul stației automate s-a reușit colectarea datelor privind cantitatea de precipitații, temperatura și umiditatea aerului din oră în oră pentru o perioadă de peste 2 ani) pentru studiile microclimatice/topoclimatice;
  • cartografierea proceselor geomorfologice active (alunecărilor de teren) și a unui sector reprezentativ cu vegetație forestieră din regiune, pentru identificarea dinamicii și stării actuale a peisajelor și a zonelor vulnerabile la modificările de mediu;
  • identificarea impactului și riscurilor naturale și antropice asupra ecosistemelor silvice din regiune, etc.
Categorie:
Cuvinte-cheie: