22.07.2021

În cadrul vizitelor de teren la Staționarului Ecologic Hâncești colaboratorii Institutului realizează un șir de activități de cercetare, relaționate proiectelor fundamentale și aplicative în derulare, printre care:

  • efectuarea monitoringului cantitativ și calitativ al depunerilor atmosferice (continuarea completării bazei de date privind evaluarea precipitațiilor și a oxizilor acizi din atmosferă; calculul încărcăturii solului cu ioni minerali prin apele de precipitații, etc.);
  • colectarea datelor meteorologice (cu ajutorul stației automate s-a reușit colectarea datelor privind cantitatea de precipitații, temperatura și umiditatea aerului din oră în oră pentru o perioadă de peste 2 ani) pentru studiile microclimatice/topoclimatice;
  • cartografierea proceselor geomorfologice active (alunecărilor de teren) și a unui sector reprezentativ cu vegetație forestieră din regiune, pentru identificarea dinamicii și stării actuale a peisajelor și a zonelor vulnerabile la modificările de mediu;
  • identificarea impactului și riscurilor naturale și antropice asupra ecosistemelor silvice din regiune, etc.
Categorie:
Cuvinte-cheie: