ATLASE ȘI HĂRȚI

  1. RĂILEANU, V., BEJAN, IU., NEDEALCOV, M., et al. Atlas - Schimbările climatice și starea actuală a peisajelor. Ch.: „Impressum”, 2021. 100 p. ISBN 978-9975-62-439-8.
  2. NEDEALCOV, M. Atlas Regimul termic și pluviometric din sudul Republicii Moldova (Raionul Cahul și comuna Zîrnești): / Institutul de Ecologie şi Geografie. - Chișinău: S.n, 2020 (Tipogr. „Impressum). - 117 p. ISBN 978-9975-3426-0-5. 
  3. Atlas Republica Moldova: Factorii naturali și antropici de risc./ Institutul de Ecologie şi Geografie. - Chișinău: S.n, 2020 (Tipogr. „Impressum). – 104 p, ISSN 9t8-9975-3308-6-2
  4. NEDEALCOV, M., RAILEAN, V.; CHIRICĂ L., COJOCARI, R.; SIRBU, R.; COICEANU, A. RUSU, V. Atlasul „Resursele climatice ale Republicii Moldova” Editura „Știința”, Chişinău, 2013. 76 p. ISBN 978-9975-67-894-0.
Nr. Denumirea serviciului Numele, prenumele autorului Nr. și data implementării Locul implementării
1. Harta „Probabilitatea (P, %) de manifestare a vânturilor puternice cu viteza de 15-19 m/sec în perioada contemporană (1966-2017)” Maria Nedealcov, 
Galina Mleavaia, 
Ana Gămureac
nr. 1 din 
16.06.2020 
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”
2. Harta „Probabilitatea (P, %) de manifestare a vânturilor puternice cu viteza de 20-24 m/sec în perioada contemporană (1966-2017)” Maria Nedealcov, 
Galina Mleavaia, 
Ana Gămureac
nr. 2 din 16.06.2020 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”
3. Harta „Probabilitatea (P, %) de manifestare a vânturilor puternice cu viteza de 25-29 m/sec în perioada contemporană (1966-2017)” Maria Nedealcov, 
Galina Mleavaia, 
Ana Gămureac
nr. 3 din 23.06.2020 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”
4. Harta „Probabilitatea (P, %) de manifestare a vânturilor puternice cu viteza de 30-39 m/sec în perioada contemporană (1966-2017)” Maria Nedealcov, 
Galina Mleavaia, 
Ana Gămureac
nr. 4 din 23.06.2020 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”
5. Harta ce reflectă Suma temperaturilor diurne peste 15°C (1961-2019), rl. Ialoveni Maria Nedealcov, 
Țurcan Viorica
nr. 3 din 06.07.2020 Primăria raionului 
Ialoveni
6. Harta ce reflectă Suma temperaturilor diurne peste 15°C (1961-2019), s. Sociteni Maria Nedealcov, 
Țurcan Viorica
nr. 4 din 06.07.2020 Primăria satului Sociteni, 
r-nul Ialoveni
7. Harta ce reflectă Numărul zilelor uscate în anotimpul de vară (1961-2019), rl. Ialoven Maria Nedealcov, 
Țurcan Viorica
nr. 5 din 06.07.2020 Primăria raionului 
Ialoveni
8. Harta ce reflectă Numărul zilelor uscate în anotimpul de vară (1961-2019), s. Sociteni Maria Nedealcov, 
Țurcan Viorica
nr. 6 din 06.07.2020 Primăria satului Sociteni, 
r-nul Ialoveni
9. Ghidul științifico-practic „Tehnologii de tratare a apelor destinate consumului uman, de epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și a levigatului, expertizate în Republica Moldova”. Sandu Maria f/n din 08.10.2020 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Chimie și Tehnologie
10. Rezultatul științific expus în Ghidul științifico-practic „Tehnologii de tratare a apelor destinate consumului uman, de epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și a levigatului, expertizate în Republica Moldova”. Sandu Maria f/n din 16.10.2020 Inspectoratul pentru Protecția Mediului, MADRM
11. Un set de hărți tematice (incluzând în totalitate teritoriul raionului Anenii Noi), sub formă de materiale cartografice (format electronic și pe hârtie). Angela Canțîr nr. 1 din octombrie 2020 Consiliul raional Anenii Noi
12. Un set de hărți tematice la scară mare (incluzând unele lacuri de acumulare, proprietate publică a Statului din gestiunea Întreprinderii, amplasate în cadrul bazinului hidrografic al r.Bîc) Angela Canțîr nr. 1 din octombrie 2020 Întreprinderea de Stat Direcția Bazinieră de Gospodărire a Apelor
13. Harta ce reflectă „Viteza medie a vântului (pentru perioada anilor 1980-2019)” Maria Nedealcov, 
Galina Mleavaia, 
Ana Gămureac
nr. 1 din 20.10.2020 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”
14. Harta ce reflectă „Media din viteza maximă a vântului Maria Nedealcov, 
Galina Mleavaia, 
Ana Gămureac
nr. 2 din 20.10.2020 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”
15. Harta ce reflectă „Media din viteza minimă a vântului Maria Nedealcov, 
Galina Mleavaia, 
Ana Gămureac
nr. 3 din 20.10.2020 Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecția”
16. Harta „Repartiția spațială a Indicelui de Ariditate Forestier (studiu de caz – trupul de pădure Lozova Mare)” Maria Nedealcov, 
Ala Donica, 
Nicolae Grigoraș
02.05.2018 Rezervația Științifică “Codrii”
17. Harta „Repartiția spațială a Indicelui Climatic de Toleranță al Fagului (studiu de caz – Rezervația Naturală “Plaiul Fagului”)” Maria Nedealcov, 
Ala Donica, 
Nicolae Grigoraș
27.09.2018 Rezervația Naturală “Plaiul Fagului”
18. Harta „Repartiția spațială a Indicelui de Ariditate Forestier (studiu de caz – trupul de pădure Ivancea, Ocolul Silvic Ivancea, ÎSS Orhei)” Maria Nedealcov, 
Ala Donica, 
Nicolae Grigoraș
27.09.2018 Instituția Publică Agenția “Moldsilva”
19. Harta „Repartiția spațială a Indicelui de Ariditate Forestier (studiu de caz – trupul de pădure Mereșeni, Ocolul Silvic Mereșeni, ÎSS Hîncești-Silva)” Maria Nedealcov, 
Ala Donica, 
Nicolae Grigoraș
27.09.2018 Instituția Publică Agenția “Moldsilva”