Conducători de doctorat

Nr. d/o Numele, prenumele Specialitatea Titlul
1. Nedealcov Maria 166.02. Protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale Dr. hab., prof. univ.
153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
2. Begu Adam 166.01. Ecologie Dr. hab., prof. univ.
3. Bulimaga Constantin 166.01 Ecologie Dr. hab., conf. cerc.
166.02 Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale
4. Melniciuc Orest 166.02 Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale Dr. hab., conf. cerc.
5. Boboc Nicolae 166.02 Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale Dr., conf. univ.
6. Sirodoev Ghennadie  166.02 Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale Dr., conf. cerc
7. Bejan Iurii 166.02 Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale Dr., conf. univ.