Rapoarte

 1. RAPORT ANUAL (2022) privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) "Modelarea spațio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilității ecologice a peisajelor" (20.80009.7007.08)

 2. RAPORT ANUAL (2022) privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) "Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile" (20.80009.7007.11)

 3. RAPORT ANUAL (2021) privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) "Modelarea spațio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilității ecologice a peisajelor" (20.80009.7007.08)

 4. RAPORT ANUAL (2021) privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) "Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile" (20.80009.7007.11)

 5. RAPORT ANUAL (2020) privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat „Modelarea spațio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilității ecologice a peisajelor” (20.80009.7007.08)

 6. RAPORT ANUAL (2020) privind implementarea proiectului din cadrul Programului de Stat „Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile” (20.80009.7007.11)

 7. RAPORT ANUAL (2016) privind activitatea științifică și organizatorică în cadrul INSTITUTULUI DE ECOLOGIE ȘI GEOGRAFIE al AȘM
 8. RAPORT ŞTIINŢIFIC FINAL privind executarea proiectului de cercetări științifice fundamentale (instituțional) pentru anii 2015 - 2019, proiect cu cifrul 15.817.02.15F Organizarea spaţială a sistemelor teritoriale sub acţiunea factorilor naturali şi antropici” (proiect prelungit pentru anul 2019, în baza Ordinului MECC nr. 1857 din 17.12.18), Direcția Strategică 16.02/18.02 Materiale, tehnologii și produse innovative;
 9. RAPORT ŞTIINŢIFIC FINAL privind executarea proiectului de cercetări științifice aplicative (instituțional) pentru anii 2015 – 2019, proiect cu cifrul 15.817.02.20 A „Studiul impactului activităților economice a Regiunii de dezvoltare economică Centru în scopul protejării potențialului natural pentru asigurarea dezvoltării durabile” (proiect prelungit pentru anul 2019, în baza Ordinului MECC nr.1857 din 17.12.18), Direcția Strategică 16.02/18.02 Materiale, tehnologii și produse innovative;
 10. RAPORT ŞTIINŢIFIC privind executarea proiectului de cercetări științifice aplicative (instituțional) pentru anii 2015 – 2019, proiect cu cifrul 15.817.02.21A „Evaluarea integrată a impactului antropic asupra ecosistemelor reprezentative în scopul conservării şi extinderii Ariilor Naturale Protejate de Stat în contextul cerinţelor Directivelor UE”. (proiect prelungit pentru anul 2019, în baza Ordinului MECC nr. 1857 din 17.12.18), Direcția Strategică: 16.02 Materiale, tehnologii şi produse innovative;
 11. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVAȚIONALĂ, în anul 2015
 12. RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ ȘI INOVAȚIONALĂ, în anul 2015 (forma 4) - publicații
 13. Raport privind activitatea științifică, inovațională, financiară și managerială în anul 2015 (prezentare)
 14. RAPORT DE AUTOEVALUARE A INSTITUTULUI DE ECOLOGIE ȘI GEOGRAFIE AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE, Profilul de cercetare: Evoluția geoecosistemelor și elaborarea sistemului geoinformațional de mediu și resurse naturale, anii 2010 – 2014
 15. Planul de Gestionare a Bazinului Hidrografic Prut, 2017-2022 (RO)
 16. Planul de Gestionare a Bazinului Hidrografic Prut, 2017-2022 (EN)
 17. Planul de Gestionare a Bazinului Hidrografic Prut, Sumar executiv (RO)
 18. Planul de Gestionare a Bazinului Hidrografic Prut, Sumar executiv (EN)