Membrul corespondent Radul Macarie

(04.09.1910 – 02.05.1971)
Membrul corespondent al A.Ş.M. (1961), dr., specialist în domeniul geografiei și economiei, distins cu două ordine „Insigna de Onoare”.

Membrul corespondent Radul Macarie este originar din s. Martonoşa, r-nul Novomirgorod, regiunea Kirovograd, Ucraina. După absolvirea școlii medii din sat (în 1929), urmează studiile la Facultatea de fizică şi matematică a Institutului Pedagogic „T. Şevcenko” din Tiraspol (1933). Ulterior, este încadrat în studii de doctorat, în domeniul geografiei, la Universitatea de Stat din Odessa (1936).

Între anii 1933-1940 a activat în calitate de conferențiar universitar, director-adjunct şi director al Institutului Pedagogic din Tiraspol, apoi director al Institutului Pedagogic „I. Creangă” din Chișinău (1940-1942). La inițiativa sa, a fost înființată la 30 octombrie 1938 Facultatea de Geografie a Universității de Stat din Tiraspol. Ulterior, a fost desemnat în funcția de Comisar al poporului pentru învățământ (1942-1944), locțiitor al președintelui Consiliului Comisarilor Poporului al R.S.S.M. (1944-1946).

În anul 1947 a fost numit director-adjunct al Bazei Moldovenești de cercetări științifice a A.Ş. a U.R.S.S., urmând ca mai târziu să fie ales secretar al C.C. al P.C.M. (1947-1948); din 1949 - șef al Secției de Economie a Filialei Moldovenești a A.Ş. a U.R.S.S., apoi director-adjunct al Institutului de Economie. În 1965, în baza Sectorului de geografie şi cartografie al Institutului de Economie a creat Secția de Geografie a A.Ş.M., pe care a condus-o până în anul 1971.

   Preocupările științifice au cuprins cercetări în domeniul geografiei fizice, economice şi politice, sociologiei. Autor a circa 40 de lucrări privind geografia economică, cartografia şi repartizarea forțelor de producție ale R.S.S.M., publicate în diverse ediții de prestigiu. Dintre lucrările științifice mai reprezentative enumerăm: „Восстановление и развитие народного хозяйства Молдавии” (1947), „О некоторых особенностях экономического развития Молдавии” (1958), „Молдавия” (coautor) (din seria „Советский Союз”, 1970). Este autor al mai multor articole în enciclopedii (în Большая Советская Энциклопедия, 1953, 1954, 1958, 1967; Географическая энциклопедия, 1960), unul din autorii hărților economice ale Republicii Socialiste Moldova (în Атлас народного хозяйства СССР, 1960) şi al manualului „География МССР” pentru învățământul mediu (1961-1965; 1967-1970; 1972). A contribuit activ și la pregătirea cadrelor științifice în domeniu.

   Inițiator al organizării a 3 manifestări științifice unionale şi participant la conferințe şi simpozioane internaționale, unionale şi republicane. Inițiatorul organizării (1960) şi președinte (1961-1971) al Societății Geografilor din Moldova.

            Membru al colegiului de redacție al descrierii geografice, în 22 de volume - „Советский Союз” („Мысль”, Москва); membru al Redacției principale a „Enciclopediei Sovietice Moldoveneşti”; redactor-şef al anuarelor „Проблемы географии Молдавии” (1966-1971); „География и хозяйство Молдавии” (1968-1970).