Sincere felicitări doamnelor Donica Ala și Țurcanu Viorica

09.08.2022

Colectivul Institutului de Ecologie și Geografie adresează sincere felicitări doamnelor DONICA Ala, doctor, conferențiar cercetător cu aprobarea calității conducător de doctorat la profilul Ecologie și protecția mediului, specialitatea 166.01. Ecologie, și ȚURCANU Viorica cu obținerea titlului de doctor în științe geonomice, specialitatea 153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie.

Stimate doamnelor,
Vă dorim multă sănătate, succese și realizări frumoase în continuare!!!

DONICA Ala, doctor, conferențiar cercetător ȚURCANU Viorica, doctor în științe geonomice

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: