În 21 martie sărbătorim Ziua Internațională a Pădurilor

21.03.2022

Adunarea Generală a Națiunilor Unite (ONU) a decis alegerea acestei zile pentru a sărbători pădurile de pretutindeni în vederea creșterii gradului de conștientizare asupra gestionării, conservării și dezvoltării durabile a tuturor habitatelor forestiere. Anul acesta (2022), tematica aleasă pentru Ziua Internațională a Pădurilor este: „Pădurile și sustenabilitatea producției și a consumului”, indicându-se faptul că pădurile sunt habitate esențiale, pentru o mare parte a biodiversității planetei noastre, iar fiecare specie componentă a ecosistemului forestier dezvoltă o complexitate de relații cu biotopul și biocenoza. În același timp, experții din domeniu pun în discuție modul în care inovațiile bazate pe cercetare, eficiența resurselor, a produselor pădurii și serviciilor ecosistemice pot contribui la un stil de viață durabil și pot accelera trecerea către un consum și o producție mai durabilă. Prin eforturi comune se pot atinge Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, sănătate, bunăstare și o tranziție către economii cu emisii scăzute de carbon/ economii verzi.

În acest context, în cadrul Institutului de Ecologie și Geografie sunt realizate cercetări științifice în domeniul dezvoltării durabile a sectorului forestier, cu identificarea impactului și riscurilor naturale și antropice asupra ecosistemelor silvice, în contextul gestionării durabile a pădurilor; evaluarea integrată a impactului antropic asupra diverselor categorii de Arii Naturale Protejate de Stat; crearea, ținerea și completarea Băncii de Date a Cadastrului Ariilor Protejate, inclusiv cele silvice, cu evidențierea și argumentarea științifică de noi arii naturale protejate; determinarea impactului potențial al modificărilor de mediu, inclusiv a schimbărilor climatice asupra speciilor native, edificatoare de ecosisteme silvice din țară; asigurarea suportului științific în domeniul conservării biodiversității, al accesului la informație, promovarea educației pentru dezvoltare sustenabilă etc. 

Categorie: