În 22 martie sărbătorim Ziua Internațională a Apei

22.03.2022

Această sărbătoare (adoptată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite asupra mediului înconjurător de la Rio de Janeiro, 22 decembrie 1992), are ca obiectiv major sensibilizarea populației privind provocările cu care se confruntă managementul resurselor de apă, în ritmul alert de creștere a cererii de apă şi a serviciilor din domeniu, dar și a impactului activităților antropice asupra apei. În acest an (2022), tematica aleasă pentru Ziua Mondială a Apei este: „Apa subterană: Să facem invizibilul vizibil!" Resurse de neprețuit, adânc ascunse sub pământ, apele subterane au un rol esențial în susținerea și continuarea vieții pe Terra, ca verigă a circuitului hidrologic; în asigurarea funcționalității sistemelor de apă și canalizare, agricultură, industrie, ecosisteme naturale și umane, adaptarea la schimbările climatice; etc., noțiunea de apă, de fapt, fiind una complexă, încadrând valori de mediu, sociale și culturale.

Prin cercetările științifice din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie sunt realizate activități de evaluare a calității apelor de suprafață și subterane, inclusiv a izvoarelor; completarea pașapoartelor ecologice ale monumentelor hidrologice de pe teritoriul țării; calcularea sarcinilor critice ale poluanților şi a coeficienților de irigare; estimarea gradului de transformare a poluanților din apă şi a capacității de autoepurare şi nitrificare; monitorizarea cantitativă şi calitativă a depunerilor atmosferice; elaborarea tehnologiilor de potabilizare a apelor; optimizarea tehnologiilor ecologice de epurare a apelor reziduale; elaborarea, armonizarea standardelor de mediu din domeniul calității apei, precum și expertize ecologice întru managementul sustenabil al apei.

Categorie: