În 23 martie sărbătorim Ziua Internațională a Meteorologiei

22.03.2022

Ziua Mondială a Meteorologiei este sărbătorită în fiecare an, începând cu intrarea în vigoare a Convenției Organizației Meteorologice Mondiale (OMM) din 23 martie 1950 şi continuând prin realizările importante ale serviciilor meteorologice naționale în asigurarea securității şi bunăstării societății.

Această zi, este sărbătorită prin organizarea de activități specifice, temele alese aducând în vizor problemele actuale ale vremii, climei și apei. Tema aleasă anul acesta (2022), este: „Avertizare timpurie și acțiune timpurie: Informații hidrometeorologice și climatice pentru reducerea riscului de dezastre”, care reflectă necesitatea supravegherii sistemului terestru, difuzarea zilnică de prognoze meteorologice și furnizarea către factorii decidenți a opiniilor privind variabilitatea climatică și schimbările climatice.

Impactul schimbărilor climatice sunt tot mai resimțite și pe teritoriul Republicii Moldova, ecosistemele naturale și antropice fiind expuse multiplelor riscuri asociate modificărilor de mediu, care evoluează în concordanță cu impactul antropic, urbanizarea și degradarea mediului. O mai bună coordonare între serviciile meteorologice și hidrologice naționale, autoritățile de gestionare a dezastrelor și agențiile de dezvoltare, este fundamentală în activitățile de prevenire, pregătire și răspuns.

În cadrul Institutului de Ecologie și Geografie, sunt realizate cercetări științifice micro-climatice, cu identificarea ritmului schimbării climei regionale; elaborarea scenariilor de modificare a climei regionale, conform metodologiei internaționale (IPCC); identificare și evaluarea factorilor climatici de risc; determinarea impactului schimbărilor de climă asupra ecosistemelor naturale, diverselor sectoare ale economiei naționale și cartarea arealelor vulnerabile; elaborarea atlaselor științifice cu caracter tematic, promovarea educației ecologice, dezvoltării durabile etc.

Categorie: