AVIZE ECOLOGICE

la proiecte de Legi, HG, Regulamente, etc. (2015-2021)

2021

 1. Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind conținutul-cadru, principiile metodologice de elaborare și actualizare, avizare și aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului Național (PATN), autor MADRM (număr unic 488/MADRM/2020). Ex.: dr. Iu. Bejan (nr. 49 din 12.03.2021)
 2. Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea actelor normative cu privire la constituirea, administrarea și gestionarea fondului cinegetic național (număr unic 895/MADRM/2020). Ex.: dr. V. Ajder (nr. 52/1 din 16.03.2021)
 3. Aviz la proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind transferurile de deșeuri (număr unic 413/MADRM/2020). Ex.: dr. hab. C. Bulimaga (nr. 69 din 12.04.2021)
 4. Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind „Zonele protejate” în vederea completării SIA „Cadastrul de stat al apelor”. Ex.: dr. A. Tărîță, dr. E. Moșanu (nr. 88 din 18.05.2021)
 5. Aviz la Proiectul Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Irigare 2030 (inițiativa legislativă nr. 149 din 03.06.2021). Ex.: dr. A. Tărîță, dr. Iu. Bejan, dr. Ghenn. Sîrodoev (nr. 104 din 25.06.2021)
 6. Aviz la proiectul Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Comitetelor tehnice din cadrul Comisiei naționale privind schimbările climatice, autor MADRM. Ex.: dr. A. Donica (nr. 125-126 din 23.07.2021)
 7. Aviz la Planul de învățământ la specialitatea 52110 Ecologie și protecția mediului. Colegiul de Ecologie mun. Chișinău. Ex.: dr. A. Donica (nr. 136 din 20.08.2021).
 8. Aviz la proiectul Programului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Prut – Dunărea și Marea Neagră, ciclul II (2022-2027). Ex.: dr. hab. O. Melniciuc (nr. 141 din 06.09.2021)
 9. Aviz la Planul de management a subbazinului hidrigrafic Frumoasa-Crihana Ciclu I (2021-2026). Ex.: dr. D. Drumea (nr. 165 din 20.10.2021)
 10. Aviz la proiectul Legii privind organismele modificate genetic (număr unic 391/MM/2021). Ex.: dr. N. Liogchii (nr. 171 din 08.11.2021)
 11. Aviz științific privind denumirea localității Hrustovaia/Hristovaia/Hristoforovca, raionul Camenca, UAT SN. Ex.: dr. D. Lozovanu (nr 181 din 15.11.2021)
 12. Aviz la HG privind aprobarea proiectului de lege cu privire la cerințele de bază a securității radiologice (nr. unic 468/MM/2021). Ex.: dr. V. Stegărescu (nr. 189 din 24.11.21)
 13. Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind fondarea Parcului Național „Nistrul de Jos” și pentru modificarea Legii nr. 1538/1998 privind fondul ariilor natural protejate de stat (nr. unic 541/MM/2021). Ex.: dr. A. Tărîță (193 din 30.11.2021).
 14. Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind fondarea Parcului Național „Nistrul de Jos” și pentru modificarea Legii nr. 1538/1998 privind fondul ariilor natural protejate de stat (nr. unic 541/MM/2021). Ex.: dr. A. Tărîță (nr. 203 din 01.12.2021).
 15. MEC – Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege privind dreptul de autor și drepturile conexe (nr. unic 521/AGEPI/2021). Ex.: dr. A. Donica (nr. 248 din 14.12.2021).

2020

 1. Aviz la HG cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activităților în domeniul schimbărilor climatice (număr unic 257/MADRM/2020), autor MADRM. Ex.: dr. hab. M. Nedealcov (nr. 54 din 28.04.2020)
 2. Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea HG nr. 894/2013 cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosința special a apei (număr unic 305/MADRM/2020). Ex.: dr. A. Tărîță, dr. Iu. Bejan (nr. 64 din 18.05.2020)
 3. Aviz la Regulamentul privind criteriile și modul de constituire a fondului cinegetic. Ex.: dr. V. Ajder  (nr. 72 din 26.05.2020)
 4. Aviz la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea HG nr. 894/2013 cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosința specială a apei (număr unic 305/MADRM/2020). Ex.: dr. A. Tărîță, dr. Iu. Bejan (nr. 84 din 05.06.2020)
 5. Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului legii cu privire la producerea, comercializarea și utilizarea materialului forestier de reproducere (număr unic 460/MADRM/2020), autor MADRM. Ex.: dr. Tărîță A., dr. Donica A. (nr. 97 din 30.06.2020)
 6. Aviz la proiectul definitive al HG cu privire la aprobarea Codului Silvic (număr unic 610/MADRM/2019), autor MADRM. Ex.: dr. A. Donica  (nr. 100 din 06.07.2020)
 7. Aviz la Declarația ecologiștilor din R. Moldova cu privire la folosirea rezervelor strategice de apă potabilă pentru irigare și degradarea solului. Ex.: dr. A. Tărîță, dr. Iu. Bejan. (nr. 108 din 22.07.2020)
 8. Aviz  la sub-studiul de analiză a impactului asupra componentei socio-economice și sub-studiul privind estimarea debitelor minime și a debitelor ecologice. Ex.: dr.  P. Bacal, dr. A. Jeleapov  (nr. 117 din 07.08.2020)
 9. Aviz la Procedura operațională. Studiul batimetric. Ex.: dr. Iu. Bejan (nr. 121 din 18.08.2020)
 10. Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea Programului de proiecție și gestiune a Patrimoniului Mondial UNESCO în RM „Arcul Geodezic Struve” pentru perioada 2021-2025. Ex.: dr. Ghen. Sîrodoev (nr. 132 din 09.09.2020)
 11. Aviz la proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului de funcționare a Rezervației Biosferei Prutul de Jos (nr. unic 157/MADRM/2019). Ex.: dr. A. Tărîță  (nr. 152 din 05.10.2020)
 12. Aviz la proiectul de lege pentru modificarea pct.1 al anexei nr. 3 din Legea 1538/1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat. Ex.: dr. A. Tărîță  (nr. 153 din 07.10.2020)
 13. Aviz asupra cadrului normativ secundar de implementare a Legii Vânătorii și fondului cinegetic nr. 298/2018. Ex.: dr. V. Ajder (nr. 154 din 08.10.2020)

2019

 1. Aviz la HG cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificație juridică în domeniul protecției obiectelor proprietății intelectuale. Ex.: dr. V. Stegărescu  (nr. 64 din 22.03.2019)
 2. Aviz la HG cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind comerțul cu produse chimice. Ex.: dr. E. Moșanu (nr. 75 din 03.04.2019)
 3. Aviz la HG cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Rezervației Biosferei ”Prutul de Jos”. Ex.: dr. A.Tărîță  (nr. 86 din 25.04.2019)
 4. Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea Programului Național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de Acțiuni privind implementarea acestuia (număr unic 224/MECC/2019). Ex.: dr. hab. M. Nedealcov (nr. 102 din 03.06.2019)
 5. Aviz la Studiul de impact asupra mediului - „Reabilitarea zonei umede în lunca râului Cogâlnic, prin construcția unui lac de acumulare”. Ex.: dr. Iu. Bejan  (nr. 109 din 17.06.2019)
 6. Aviz la prevederile proiectului HG privind Metodologia de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării. Ex.: dr. hab. M. Nedealcov (nr. 110 din 18.06.2019)
 7. Aviz la proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la folosirea apelor subterane pentru irigarea culturilor horticole, pretabilitatea solului și calitatea apelor pentru irigare. Ex.: dr. Iu. Bejan, A. Overcenco  (nr. 117 din 27.06.2019)
 8. Aviz (repetat) la proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare a Rezervației Biosferei ”Prutul de Jos”. Ex.: dr. A. Tărîță (nr. 120 din 09.07.2019)
 9. Aviz la Documentația (studiul) de impact asupra mediului  pentru reabilitarea funcționării zonei umede în lunca râului Cogâlnic, pentru construcția lacului de acumulare. Ex.: dr. T. Belous (nr. 124 din 16.07.2019)
 10. Aviz la solicitarea Inspectoratului de Mediu (din raionul Taraclia), referitor la precizări din lunca râului Ialpug în perimetrul raionului Taraclia. Ex.: dr. Iu. Bejan  (nr. 132 din 01.08.2019)
 11. Aviz și propuneri la proiectul Strategiei naționale de neproliferare a armelor de distrugere în masă și a riscurilor provenite de la amenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei CBRN. Ex.: dr. M. Sandu (nr. 141 din 22.08.2019)
 12. Aviz la proiectul Instrucțiunii privind elaborarea secțiunii specializate „Apă și sanitație” a Planului de Amenajare a Teritoriului Național. Ex.: dr. A.Tărîță, dr. M. Sandu (nr. 144 din 02.09.2019)
 13. Aviz (cu obiecții și propuneri) la proiectul HG privind modificarea HG nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în emisarul de apă pentru localitățile urbane și rurale. Ex.: dr. M. Sandu (nr. 158 din 15.10.2019)
 14. Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea Codului silvic (număr unic 610/MADRM/2019). Ex.: dr. A. Donica  (nr. 169 din 22.10.2019)
 15. Aviz la solicitarea primarului comunei Calfa, r-nul Anenii Noi privind evaluarea terenului „Amplasamentul de faună de lângă satul Calfa”. Ex.: dr. A. Tărîță (nr. 171 din 23.10.2019)
 16. Aviz la Documentația (Studiul) de impact asupra mediului pentru construcția lacului de acumulare a apei în lunca râului Cogâlnic. Ex.: dr. Iu. Bejan, dr. hab. O. Melniciuc,  dr. T. Belous , dr.  A. Jeleapov  (nr. 184 din 18.11.2019).
 17. Aviz la proiectul HG cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătorie 2019-2020 (nr. unic 733/MADRM/2019). Ex.: dr. V. Ajder (nr. 203 din 03.12.2019)
 18. Aviz la proiectul HG privind aprobarea Coonceptului-cadru cu privire la sistemul integrat informațional de mediu. Ex.: dr. Gh. Sîrodoev, dr.  Iu. Bejan  (nr. 204 din 03.12.2019).

2018

 1. Aviz la proiectul HG și Nota informativă cu privire la Comisia Națională pentru Securitatea Biologică. Ex.: dr. A.Tarîță  (nr. 2 din 05.01.2018)
 2. Aviz la Planul de Management pentru Zona Umedă Ramsar „Nistrul de Jos” elaborat de Societatea Ecologică „BIOTICA” Ex.: dr. A. Tarîță  (nr. 23 din 31.01.2018)
 3. Aviz  la proiectul HG cu privire la aprobarea formularelor-tip ale actelor permisive emise de către autoritatea centrală abilitată cu gestiunea resurselor naturale și protecția mediului. Ex.: dr. A. Tarîță  (nr. 47 din 20.02.2018)
 4. Aviz la proiectul HG cu privire la sistarea temporară a exportului de masă lemnoasă. Ex.: dr. A. Donica (nr. 50 din 22.02.2018)
 5. Aviz la proiectul HG cu privire la Aprobarea Cerințelor speciale pentru introducerea și circulația plantelor, produselor vegetale pe teritoriul RM. Ex.: dr. M. Sandu  (nr. 61 din 03.03.2018)
 6. Aviz la proiectul HG cu privire la instituirea mecanismului de coordonare a activităților în domeniul schimbărilor climatice. Ex.: dr. hab. M. Nedealcov  (nr. 92 din 30.03.2018)
 7. Aviz la adresarea SC „CARTNORD” privind Legea cu privire la plata pentru poluarea mediului și Anexa 8 „Lista mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului și cota taxei”. Ex.: dr. hab. C. Bulimaga  (nr. 104 din 27.04.2018)
 8. Aviz la proiectul HG cu privire la sistarea temporară a exportului de masă lemnoasă. Ex.: dr. A. Donica  (nr. 106 din 30.04.2018)
 9. Aviz la adresarea SRL „HORN” la Legea privind plata pentru poluarea mediului și Anexa 8 „Lista mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului și cota taxei. Ex.: dr. hab. C. Bulimaga (nr. 116 din 22.05.2018)
 10. Aviz asupra proiectului HG cu privire la executarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Ex.: dr. R. Lozan  (nr. 117 din 28.05.2018)
 11. Aviz la proiectul Metodologiei privind managementul râurilor mici și mijlocii. Ex.: dr. Iu. Bejan (nr. 119 din 29.05.2018)
 12. Aviz cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai Secțiilor de științe  ale AȘM. Ex.: dr. hab. M. Nedealcov  (nr. 133 din 02.07.2018)
 13. Aviz la proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la efectuarea procedurilor privind evaluarea strategică de mediu. Ex.: dr. A. Tărîță  (nr. 134 din 03.07.2018)
 14. Aviz la proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la efectuarea procedurilor privind evaluarea strategic de mediu. Ex.: dr. A. Tărîță  (nr. 135 din 03.07.2018)
 15. Aviz la proiectul HG privind reorganizarea Agenției ”Moldsilva”. Ex.: dr. A. Donica  (nr. 138 din 05.07.2018)
 16. Aviz la proiectul de Lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Ex.: dr. hab. M. Nedealcov  (nr. 216 din 01.11.2018)
 17. Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-2023 privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din RM. Ex.: dr. A. Donica  (nr. 217-218 din 01.11.2018)
 18. Aviz  la planul de Management a regiunii Prutului de Jos (RB Prutul de Jos) elaborate de AO Verde E Moldova. Ex.: dr. A.Tărîță  (nr. 219 din 0.02.2018)

2017

 1. Aviz la proiectul HG privind aprobarea modificărilor la HG cu privire la implementarea unor prevederi ale Codului subsolului. Ex.: dr. Ghenn. Sîrodoev (nr. 07 din 10.01.2017)
 2. Aviz la proiectul HG privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului infrastructurii naționale de date spațiale. Ex.: dr. Ghenn. Sîrodoev (nr. 17 din 20.01.2017)
 3. Aviz la proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare și actualizare a metadatelor pentru seturile și serviciile de date spațiale. Ex.: dr. Ghenn. Sîrodoev (nr. 49 din 16.02.2017)
 4. Aviz la Planul de acțiuni pentru anii 2017-2023 privind implementarea Strategiei dezvoltării durabile a sectorului forestier din R. Moldova. Ex.: dr. A. Donica (nr. 54 din 21.02.2017)
 5. Aviz la demersul președintelui r-nului Soroca cu privire la Monumentul natural „Râpa Bechirov Iar”.  Ex.: dr. A. Tărîță (nr. 72 din 13.03.2017)
 6. Aviz asupra proiectului HG cu privire la aprobarea Programului naţional de protecţie integrată a plantelor pentru anii 2017-2027. Ex.: dr. A. Tărîță, dr. R. Lozan (nr. 83 din 24.03.2017)
 7. Aviz privind evaluarea complexă a impactului asupra mediului înconjurător a CEE „Răduleni”, cu puterea totală instalată de 12,5 MW (5 turbine eoliene cu capacitatea 2,5 MW fiecare), preconizată a fi instalată în vecinătatea localității Dubna, r-nul Soroca. Beneficiar: „CAROSAM NORD. Ex.: dr. A. Tărîță, dr. Iu. Bejan, dr. A. Overcenco, dr. hab. T. Cozari, dr. R. Lozan. (nr. 137 din 17.05.2017)
 8. Aviz privind evaluarea complexă a impactului asupra mediului înconjurător a CEE „Țânțăreni”, cu puterea totală instalată de 17,5 MW (7 turbine eoliene cu capacitatea 2,5 MW fiecare), preconizată a fi instalată în vecinătatea localității Brânzenii Noi, r-nul Telenești. Beneficiar: „DELTA INVESTMENTS ENERG” SRL. Ex.: dr. A. Tărîță, dr. Iu. Bejan,  dr. A. Overcenco, dr. hab. T. Cozari, dr. R. Lozan. (nr. 138 din 17.05.2017)
 9. Aviz privind evaluarea impactului asupra mediului a produsului ATICA TZ-1, producător compania ATICA CHEMICALS SRL, utilizat pentru deszăpezirea drumurilor publice, trotuarelor, pistelor din aeroport, etc. din R. Moldova. Beneficiar: „TEHNO-SEC-RESURS” SRL. Ex.: dr. A. Tărîță, dr. R. Lozan (nr. 138 din 17.05.2017)
 10. Aviz la Programul Regional Sectorial în domeniul Infrastructurii de Sprijin a Afacerilor. Ex.: dr. P. Bacal (nr. 140 din 19.05.2017)
 11. Reavizarea proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje. Ex.: dr. hab. C. Bulimaga (nr. 152 din 15.06.2017)
 12. Aviz la programul de studii al Facultății Geografie, Universitatea de Stat Tiraspol, la specialitatea „ Turism” – cod 812.1, domeniul general de studii „ Servicii publice” – cod 81, titlul obținut „Licențiat în servicii publice”. Ex.: dr. P. Bunduc (nr. 161 din 22.06.2017)
 13. Propuneri și recomandări la proiectul HG nr. 291 cu privire la actualizarea mecanismului de acordare a Premiului Guvernului RM pentru cel mai dotat inventator. Ex.: dr. A. Tărîță (nr. 182 din 13.07.2017)
 14. Aviz la proiectul Legii și la Nota informativă cu privire la producția ecologică și etichetarea produselor ecologice. Ex.: dr. P. Cocîrță (nr. 188 din 24.07.2017)
 15. Propuneri la Proiectul Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind asigurarea funcționării Complexului Hidroenergetic Nistrean. Ex.: dr. Ghenn. Sîrodoev (nr. 194 din 03.08.2017)
 16. Aviz privind efectuarea unor lucrări inginerești pe teritoriul adiacent al r. Nistru. Ex.: dr. Iu. Bejan, dr. A. Jeleapov (nr. 198 din 08.08.17)
 17. Aviz la adresarea SRL „Moldrec Group” privind lucrarea de ecologizare a sitului contaminat din incinta Parcului Industrial „Tracom” din or. Chișinău. Ex.: dr. hab. C. Bulimaga (nr. 227 din 13.10.2017)
 18. Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea Strategiei sectoriale de adaptare a Sistemului de sănătate la Schimbările climatice pentru anii 2018-2022. Ex.: dr. hab. M. Nedealcov (nr. 236 din 06.11.2017)
 19. Obiecțiile și recomandările la proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr.272 din 23.12.2011. Ex.: dr. A. Tărîță, dr. M. Sandu (nr. 237 din 06.11.2017)
 20. Aviz la proiectul Regulamentului cu privire la reglementarea efectivului de animale sălbatice în ariile naturale protejate de stat din afara fondului forestier de stat. Ex.: dr. N. Liogchii (nr. 248 din 10.11.2017)
 21. Aviz la proiectul Foii de parcurs privind promovarea economiei verzi și Planului de acțiuni al acesteia. Ex.: dr. P. Bacal (nr. 249 din 10.11.2017)
 22. Aviz la proiectul HG cu privire la modificarea HG  nr. 664 din 27 mai 2016 cu privire la sistarea temporară a exportului de masă lemnoasă. Ex.: dr. A. Donica  (nr.260 din 29.11.2017)
 23. Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de Lege privind combaterea insectelor defoliatoare în Rezervația Științifică „Plaiul Fagului”. Ex.: dr. V. Brașoveanu  (nr. 268-269 din 05.12.2017)
 24. Propuneri la Strategia Națională de Dezvoltare „Moldova 2030”. Ex.: dr. P. Bacal  (nr. 270 din 12.12.2017)
 25. Aviz și propuneri la proiectul Strategiei Naționale de neproliferare a armelor de distrugere în masă și de reducere a riscurilor provenite de la amenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN și al planului de acțiuni privind implementarea Strategiei CBRN. Ex.: dr. V. Stegărescu, dr. M. Sandu  (nr. 275 din 20.12.2017)

2016

 1. Aviz la proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la Strategia de dezvoltare a Infrastructurii Naționale de Date Spațiale în perioada 2015-2025. Ex.: dr. Ghenn. Sîrodoev (nr. 5 din 13.01.2016)
 2. Aviz la adresarea Serviciului de Informare și Securitate al R. Moldova nr. 5/2122 din 09.12.2015 cu private la evaluarea impactului negativ asupra mediului, prin depășire a concentrației maxime admise ale poluanților rezultați, produși de fabrica de ciment SA „Lafarge Ciment (Moldova)”. Ex.: dr. hab. C. Bulimaga (nr. 18 din 21.01.2016)
 3. Sugestii și propuneri la proiectul „Planul de afaceri în domeniul aprovizionării cu apă și canalizare”. Ex.: dr. P. Bacal (nr. 33 din 28.01.2016)
 4. Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităților administrativ teritoriale și a terenurilor degradate proprietate privată. Ex.: dr. D. Gociu (nr. 37 din 02.02.2016)
 5. Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției „Moldsilva” structurii și efectivului-limită ale aparatului central al acestuia, elaborat în scopul executării prevederilor art. 11 din Legea nr. 168 din 31 iulie 2015 pentru modificarea art. 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern. Ex.: dr.  D. Gociu (nr. 38 din 02.02.2016)
 6. Aviz la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea nr. 176 din 12.07.2013 cu privire la transportul naval intern al R. Moldova, Codul penal al R. Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002). Ex.: dr. Iu. Bejan (nr. 39 din 02.02.2016)
 7. Aviz la proiectului HG privind interzicerea importului plaselor de pescuit confecționate din fire polimerice netorsionate. Ex.: dr. A. Tărîță, dr. V. Brașoveanu (nr. 44 din 05.02.2016)
 8. Obiecții la proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 149-XVI din 08 iunie 2006. Ex.: dr. A. Tărîță, dr. M. Sandu (nr. 45 din 05.02.2016)
 9. Aviz la proiectului HG „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele HG (modificarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare și de monitorizare a eficienței actului de reglementare). Ex.: dr. hab. C. Bulimaga (nr. 48 din 10.02.2016)
 10. Aviz la proiectul de lege privind modificarea și completarea Codului Subsolului nr. 3-XVI din 02 februarie 2009. Ex.: dr. E. Mițul (nr. 52 din 10.02.2016)
 11. Aviz la proiectului HG cu privire la aprobarea Strategiei de adaptare a Sistemului de sănătate la Schimbările climatice. Ex.: dr. hab. M. Nedealcov (nr. 53 din 11.02.2016)
 12. Propuneri la Planul de activitate a Guvernului pentru anul 2016 (conform anexei nr. 2).  Ex.: dr. Iu. Bejan (nr. 58 din 16.02.2016)
 13. Aviz la proiectul Legii privind substanțele chimice. Ex.: dr. hab. C. Bulimaga (nr. 67 din 19.02.2016)
 14. Aviz la proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și desfășurare a vânătorii de selecție. Ex.: dr. A. Tărîță (nr. 77 din 01.03.2016)
 15. Aviz la proiectul de Lege privind accesul la informația de mediu. Ex.: dr. P. Cocîrță (nr. 102 din 25.03.2016)
 16. Aviz la Ghidul cu privire la executarea procedurilor privind „Evaluarea impactului asupra mediului” Ex.: dr. hab. C. Bulimaga (nr. 106 din 31.03.2016)
 17. Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea Strategiei privind adaptarea sectorului forestier la schimbările climatice pentru anii 2016-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia. Ex.: dr. D. Gociu (nr. 108 din 31.03.2016)
 18. Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la acordarea de împuterniciri” în contextul Acordului interguvernamental cu privire la asigurarea funcționării complexului hidroenergetic Nistrean. Ex.: dr. Iu. Bejan (nr. 110 din 01.04.2016)
 19. Aviz la proiectul Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru. Ex.: dr. Iu. Bejan (nr. 119 din 11.04.2016)
 20. Aviz la proiectul Planului de acțiuni al Guvernului pentru anii 2016-2018. Ex.: dr. Iu. Bejan (nr. 120 din 01.04.2016)
 21. Aviz la procesul tehnologic de gestionare a deșeurilor menajere de către Întreprinderea municipală Regia „AUTOSOLUBRITATE”. Ex.: dr. hab. C. Bulimaga (nr. 134 din 19.04.2016)
 22. Aviz la proiectul Legii cu privire la Infrastructura de Date spațiale. Ex.: dr. Ghen. Sîrodoev (nr. 136 din 19.04.2016)
 23. Aviz la proiectul HG cu private la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011. Ex.: dr. M. Sandu, dr. Iu. Bejan (nr. 138 din 25.04.2016)
 24. Aviz la Indicațiile Metodice privind completarea formularului raportului statistic nr. 1 – mediu „Cheltuieli curente pentru protecția mediului”. Ex.: dr. P. Bacal (nr. 141 din 28.04.2016)
 25. Aviz la proiectul HG privind „Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a R. Moldova până în anul 2030”. Ex.: dr. A. Tărîță (nr. 77 din 01.03.2016)
 26. Aviz la proiectul Strategiei de Reformă a Administraţiei Publice pentru anii 2016-2020.  Ex.: dr. V. Crîșmaru (nr. 148 din 16.05.2016)
 27. Aviz la proiectul HG cu privire la efectuarea vânătorii în sezonul de vânătoare 2016-2017 „Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a R. Moldova până în anul 2030”. Ex.: dr. A. Tărîță (nr. 155 din 20.05.2016)
 28. Aviz la proiectul Regulamentului – Cadru cu privire la modul de ocupare a funcțiilor didactice, științifico-didactice și științifice în învățământ superior. Ex.: dr. Iu. Bejan (nr. 160 din 25.05.2016)
 29. Aviz la proiectele HG cu privire la aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare a Institutului de Standardizare din Moldova și Institutului Național de Metrologie. Ex.: dr. P. Cocîrță (nr. 171 din 06.06.2016)
 30. Aviz privind evaluarea complexă a impactului asupra mediului înconjurător a Centralei Electrice Eoliene cu puterea totală instalată de 60MW, preconizată a fi instalată în vecinătatea localității - extravilanul s. Opaci, raionul Căușeni, Rep. Moldova. Beneficiar: „ENECOM INTERNAȚIONAL” SRL, reprezentantul oficial al SRL „CAROSAM SUD” Ex.: dr. A. Tărîță, dr. A. Overcenco, dr. V. Brega,  Castraveț T. (nr. 165 din 06.06.2016)
 31. Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea completărilor la HG privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Ex.: dr. P. Cocîrță (nr. 172 din 14.06.2016)
 32. Aviz cu privire la modificarea și completarea Codului contravențional al R. Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008. Ex.: N. Grigoraș (nr. 192 din 27.06.2016)
 33. Aviz la rezumatul executiv non-tehnic „Evaluarea impactului de mediu și social al proiectului gazoductului Ungheni-Chișinău proiect de raport final-preliminar)”. Ex.: dr. Iu. Bejan (nr. 195 din 30.06.2016)
 34. Aviz la proiectul HG cu privire la serviciile în domeniul metrologiei prestate contra plată de către Institutul Național de Metrologie, prezentat de Ministerul Economiei al R. Moldova. Ex.: dr. P. Cocîrță (nr. 206 din 08.07.2016)
 35. Aviz la proiectul Regulamentului Forumului Intelectualității CSI. Ex.: dr. hab. M. Nedealcov (nr. 224/35 din 28.07.2016)
 36. Aviz la proiectul de Lege privind modificarea și completarea unor acte legislative pentru implementarea măsurilor adecvate în vederea protecției și conservării habitatelor naturale și speciilor de plante și reglementează instaurarea unui sistem de protecție strictă a speciilor de plante de interes comunitar, aplicând interdicții la toate stadiile ciclului biologic. Ex.: dr. P. Cocîrță (nr. 240 din 12.08.2016)
 37. Aviz la proiectul HG privind accesul publicului la informația de mediu. Ex.: dr. P. Cocîrță (nr. 244 din 15.08.2016)
 38. Aviz la proiectele Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 1538-XIII din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat și a Hotărârii Parlamentului privind fondarea Rezervației biosferei „Prutul de Jos”. Ex.: dr. A. Tărîță (nr. 248 din 17.08.2016)
 39. Aviz la proiectul Agendei de Asociere RM-UE, prezentat de MAEIE. Ex.: dr. P. Cocîrță (nr. 255 din 26.08.2016)
 40. Completări la proiectul Legii privind calitatea apei potabile și Nota informativă la proiectul Legii. Ex.: dr. A. Tărîță, dr. M. Sandu (nr.  275 din 15.09.2016)
 41. Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 888 din 6 august 2007 privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale. Ex.: dr. R. Lozan (nr. 286 din 26.09.2016)
 42. Aviz la proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind ambalaje și deșeuri de ambalaje. Ex.: dr. hab. C. Bulimaga (nr. 293 din 28.09.2016)
 43. Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind bateriile și acumulatorii și deșeuri de baterii și acumulatori. Ex.: dr. hab. C. Bulimaga (nr. 294 din 28.09.2016)
 44. Aviz la proiectul HG pentru aprobarea proiectului Legii pentru ratificarea Convenției de la Minamata cu privire la mercur. Ex.: dr. hab. C. Bulimaga (nr. 295 din 28.09.2016)
 45. Aviz la proiectul de lege pentru completarea anexei nr. 2 la Legea nr. 1538-XIII din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat. Ex.: dr. A. Tărîță (nr. 306 din 07.10.2016)
 46. Sinteza obiecțiilor la proiectul „Codului Funciar” al R. Moldova. Ex.: dr. A. Tărîță, dr. R. Lozan (nr. 307 din 13.10.2016)
 47. Aviz la proiectul HG privind modificarea și completarea Legii apelor. Ex.: dr. R. Lozan (nr. 310 din 24.10.2016)
 48. Aviz la proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative (transport naval intern). Ex.: dr. Iu. Bejan (nr. 318 din 01.11.2016)
 49. Aviz la proiectul HG despre aprobarea Regulamentului privind depozitarea deșeurilor. Ex.: dr. hab. C. Bulimaga (nr. 325 din 09.11.2016)
 50. Aviz la Planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic Prut-Dunărea și Marea Neagră. Ex.: dr. Iu. Bejan (nr. 327 din 10.11.2016)
 51. Aviz asupra proiectului HG privind aprobarea Programului și a Planului de Acțiuni privind dezvoltarea ecoturismului în RM în anii 2017-2020. Ex.: dr. P. Bacal, C. Ciobanu (nr. 341 din 02.11.2016)
 52. Aviz la Documentația EIM „Consolidarea malului drept al r. Nistru” (km 326,7 – 326,85). Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător”. Ex.: dr. Iu. Bejan, dr. Ghenn. Sîrodoev (nr. 351 din 12.12.2016)

2015

 1. Aviz la proiectul HG care vizează aprobarea Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii (SDB) Moldova pentru anii 2015-2020 şi a Planului de Acţiuni pentru implementarea acesteia. Ex.: dr. A. Donica  (nr. 66 din 13.03.2015)
 2. Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr. 1515-XII din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător – art. 56 şi Legea nr. 1422-XIII din 17.12.1997 privind protecţia aerului atmosferic – art. 17 şi 20). Ex.: dr. V. Brașoveanu,  dr. V. Brega (nr. 71 din 18.03.2015)
 3. Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege privind aderarea  R. Moldova la protocolul la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi, referitor la finanțarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea transportului la distanță lungă a poluanților atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 2984. Ex.: dr. V. Brașoveanu, dr. V. Brega  (nr. 72 din 18.03.2015)
 4. Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate publică a unităților administrativ teritoriale și a terenurilor degradate proprietate privată. Ex.: dr. D. Gociu, V. Iacovlev, V. Florența  (nr. 91 din 26.03.2015)
 5. Aviz la proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate proprietate public a unităților administrative-teritoriale și a terenurilor degradate proprietate privată. Ex.: dr. D. Gociu, Florență V.
 6. Aviz la proiectul HG „Cu privire la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al meseriilor/profesiilor pentru formarea profesională a muncitorilor calificați în instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar (nivelul 3 ISCED)”. Ex.: dr. Iu. Bejan (nr. 98 din 30.03.2015)
 7. Aviz asupra proiectului amendamentelor legislative  din 03.03.2015 privitor la modificarea și completarea Codului Funciar. Ex.: dr. P. Bacal  (nr. 109 din 08.04.2015).
 8. Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului Legii privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic. Ex.: dr. V. Crîșmaru (nr. 159 din 15.05.2015).
 9. Propuneri la proiectul Legii cu privire la Infrastructura Națională de Date Spațiale. Ex.: dr. Ghenn. Sîrodoev, dr. E. Mițul,  Canțîr A. (nr. 174/1 din 29.05.2015)
 10. Aviz la proiectul „Legii privind deșeurile”. Ex.: dr. hab. C. Bulimaga (nr. 178 din 02.06.2015)
 11. Aviz la proiectul HG pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic. Ex.: dr. V. Crîșmaru (nr. 203 din 24.06.2015)
 12. Aviz la proiectul Legii Solului – 3 file. Ex.: dr. A. Overcenco ( nr. 207 din 29.06.2015)
 13. Aviz pentru Ghidul tehnic privind organizarea și desfășurarea lucrărilor de împădurire a terenurilor degradate. Ex.: dr. I. Agapi (nr. 230 din 17.07.15)
 14. Aviz la proiectul  Legii cu privire la Infrastructura Națională de Date Spațiale cu argumentele referitor la obiecțiile și propunerile expediate anterior. Ex.: dr. Ghen. Sîrodoev (nr. 226 din 17.07.2015)
 15. Propuneri la Programul de Activitate al Guvernului R. Moldova pentru 2015-2018. Ex.: dr. V. Stegărescu (nr. 247 din 05.08.2015)
 16. Aviz la proiectul HG cu privire la transmiterea în gestiune a unui lac de acumulare, proprietate de Stat, Agenției „Apele Moldovei”. Ex.: T. Catraveț (nr. 248 din 06.08.2015)
 17. Propuneri la Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015-2018. Ex.: dr. Iu. Bejan (nr.250/1 din 10.08.2015)
 18. Aviz la Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea Turismului). Ex.: dr. P. Bacal (nr. 257 din 17.08.2015)
 19. Aviz la petiția colectivă nr. 08-138/15 din 18.08.2015 care se referă la domeniul ecologic. Ex.: dr. D. Gociu (nr. 267 din 26.08.2015)
 20. Aviz la proiectul HG cu privire la completările și modificările la Legea privind transportul naval intern al R. Moldova. Ex.: dr. Iu. Bejan (nr. 284 din 17.09.2015
 21. Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea Programului național pentru implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea în RM pentru anii 2016-2025. Ex.: dr. A.Tărîță, dr. M. Sandu  (nr. 296 din 05.10.2015)
 22. Aviz la Legea nr. 176 din 12 iulie 2013 privind transportul naval intern al R.Moldova. Ex.: dr. Iu. Bejan (nr. 302 din 06.10.2015)
 23. Aviz asupra procesului de colectare a uleiurilor vegetale uzate.  Ex.: dr. hab. C. Bulimaga (nr. 310 din 09.10.2015)
 24. Aviz la proiectul HG pentru aprobarea proiectului Legii privind organismele modificate genetic. Ex.: dr. V. Crîșmaru (nr. 315 din 15.10.2015)
 25. Aviz cu private la modificarea și completarea Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri de gospodărire cinegetică și/sau recreere. Ex.: dr. V. Florență  (nr. 316 din 15.10.2015)
 26. Aviz la Proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte legislative din 12 octombrie 2015. Ex.: dr. P. Cocîrță (nr. 320 din 21.10.2015)
 27. Aviz privind studiul de fundamentare științifică pentru crearea Rezervației Biosferei „Prutul de Jos”. Exec.: dr. A. Begu,  dr. N. Liogchii  (nr. 322 din 21.10.2015)
 28. Aviz la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Codului silvic. Ex.: dr. D. Gociuc (nr. 326 din 22.10.2015)
 29. Aviz la proiectul legii cu privire la Infrastructura Națională de Date Spațiale. Ex.: dr. Ghenn. Sîrodoev (nr. 331 din 26.10.2015)
 30. Aviz la proiectul HG nr. 81 din 02.02.2009 pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului privind bifenilii policlorurați. Ex.: dr. hab. C. Bulimaga (nr. 344 din 09.11.2015)
 31. Aviz la proiectul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova ,,Cu privire la aprobarea posibilității de recoltare a masei lemnoase în procesul tăierilor de produse principale pentru perioada anilor 2016-2020”. Ex.: dr. G. Florență (nr. 345 din 10.11.2015)
 32. Aviz la scrisoarea FPC din RM nr. FPC nr.3/217 din 12.11.2015 privind populația lupului și actualul număr de exemplare a speciei de lup pe teritoriul R. Moldova. Ex.: dr. A. Tărîță. (nr. 358 din 25.11.2015)
 33. Aviz la proiectul HG cu privire la aprobarea Programului național privind suprimarea eșalonată a hidroclorfluorocarburilor HCFC pentru anii 2015-2040 în R. Moldova. Ex.: dr. hab. C. Bulimaga (nr. 362 din 26.11.2015)
 34. Aviz la proiectul HG cu privire la Strategia de dezvoltare a Infrastructurii Naționale de Date Spațiale în perioada 2015-2025. Ex.: dr. Ghenn. Sîrodoev. (nr. 376 din 02.12.2015)
 35. Aviz la proiectul HG cu privire la modificarea și completarea  Hotărârii Guvernului nr. 150 din 2 martie 2010, elaborat în scopul executării prevederilor art. 11 din Legea nr. 186 din 31 iulie 2015 pentru modificarea art. 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern. Ex.: dr. D. Gociuc (nr. 396 din 17.12.2015)
 36. Aviz de Mediu privind studiul știinșific al diversității avifaunistice (evaluarea stării ecologice a păsărilor) în extravilanul s. Totiujenii Mari, r-nul Șoldănești unde se preconizează a fi construită și pusă în funcțiune Centrala Electrică Eoliană ”Cotiujeni” cu puterea toatală de 60 MW și al efectelor undelor ultrajoase provenite de la instalațiile eoliene asupra mediului înconjurător și a populației din zona respectivă. Beneficiar: ”DELTA INVESTMENT NORD” SRL. Ex.: dr. hab. F., Cozari,  dr. V. Mogîldea  (nr. 406 din 30.12.2015)