CADASTRUL ARIILOR PROTEJATE

Elaborarea Cadastrului obiectelor şi complexelor din fondul ariilor natural protejate de stat este stipulată în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 414 din 2 mai 2000, prin care Institutul de Ecologie şi Geografie este desemnat de crearea şi ţinerea Băncii de date a Cadastrului ariilor naturale protejate de stat.

În acest context, principalele obiective în cercetarea științifică din domeniu au în vizor:

  • Evaluarea stării ecologice actuale a ariilor naturale protejate;
  • Completarea registrului speciilor de floră şi faună valoroasă din ariile protejate;
  • Aprecierea calității componentelor de mediu din obiectele studiate, starea lor ecologică și posibilele surse de poluare;
  • Concretizarea limitelor obiectelor protejate şi a hărților-schemă;
  • Completarea pașapoartelor ecologice ale ariilor protejate;
  • Crearea bazei de date, cu implementarea rezultatelor științifice obținute în practică.

 

Categorii de arii protejate

 

Instrucţiuni privind utilizarea hărţii web a ariilor nationale protejate de stat

Explicații privind tipurile ariilor protejate