Cercetătorii USM au participat la evenimentul de celebrare a științei și cercetării – Noaptea Cercetătorilor Europeni

03.10.2023

Cercetătorii Universității de Stat din Moldova au participat la Noaptea Cercetătorilor Europeni, Ediția a X-a. Evenimentul de celebrare a științei și cercetării a avut loc la 29 septembrie 2023, la Chișinău, în parcul UTM și la Bălți, în scuarul Universității de Stat „A. Russo”. În cadrul celui mai mare eveniment de promovare a științei, cercetătorii din cadrul mai multor institute de cercetare ale USM și-au prezentat activitățile prin expoziții de lucrări științifice, monografii, postere, experimente practice, jocuri, teste, concursuri, dar și activități digitale, scopul evenimentului fiind de a aduce cercetătorii mai aproape de publicul larg, să demonstreze diversitatea și impactul științei, dar și să motiveze tinerii să aleagă o carieră în cercetare.

Dr. Svetlana Smerea, secretarul științific al Institutului de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor (IGFPP) a prezentat realizările pe care le-au obținut cercetătorii în direcțiile de genetică și filozofie, protecția plantelor și ameliorarea plantelor. Institutul a expus mostre de triticale, autorii fiind mândri că sunt unici în republică, precum și soiurile de viță de vie, rizogene – Alexandrina, Ametist, Sarmis și forma BC3 536. Totodată, a fost expusă colecția de usturoi, creată, de asemenea, în cadrul institutului, soiul Berechet, soiurile de tomate care au fost obținute în baza tehnologiei de selecție gametică. O atracție a standului institutului a constituit și soiurile de levănțică, cultivate pe plantațiile producătorilor agricoli, care au fost menționate la mai multe Saloane de Inventică de peste hotare. O cultură expusă la eveniment, care revine în atenția producătorului, a fost inul de cultură, care se cultivă atât pentru fibre, cât și pentru ulei. N-au lipsit curiozitățile pentru copii, cercetătorii prezentându-le microscopia optică.

Institutul de Chimie al USM a participat la evenimentul Noaptea cercetătorilor cu cele mai relevante rezultate științifice, reprezentate prin monografii ale personalităților notorii – fondatori ai Școlilor științifice, reviste si pliante. „Au fost expuse mostre de compuși coordinativi si organici, inclusiv compuși naturali, obținuți de către cercetătorii Institutului de Chimie al USM, care pot fi utilizați în calitate de substanțe biologic active pentru medicină, industrie și agricultură. Acestea au fost însoțite de brevete, diplome, cupe și medalii obținute la diverse Saloane Internaționale de inventică”, a precizat dr. Maria Cocu, secretar științific la Institutul de Chimie al USM. De asemenea, a fost expusă Revista Institutului de circulație internațională (cu acces deschis) CHEMISTRY JOURNAL OF MOLDOVA. General, Industrial and Ecological Chemistry, editata în limba engleză, care este și cartea de vizita a Institutului de Chimie al USM. Potrivit sursei, Revista este indexată în bazele de date Emerging Source Citation Index și SCOPUS si este inclusa in Registrul național al revistelor in Categoria A.

Institutul de Zoologie al USM a venit cu o serie de lucrări științifice, studii, monografii, dar, spre curiozitatea publicului, în special, al copiilor, a prezentat colecții inedite de fluturi, gândaci, cicade, dafnii vii, organisme-model pentru experiențe de laborator, dar care servesc și drept hrană prețioasă pentru pești la etapele timpurii de dezvoltare. Secretarul științific al Institutului de Zoologie, dr. Lucia Bilețchi, a specificat că Institutul vine și cu  o colecție de moluște acvatice din bazinele acvatice din Republica Moldova, Nistru, Prut și din lacurile noastre, iar cu titlu de noutate, au expus și colecția de dinți faringieni ai peștilor.

O adevărată atracție au fost exponatele din Muzeul tehnici de calcul din cadrul Institutului de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” al USM. Directorul Institutului, dr. Inga Țițchiev, a remarcat că acestea sunt dispozitive construite în Republica Moldova și, deși dispozitivele sunt destul de vechi, ele sunt funcționale, soft-ul este unul din cele originale, folosite prin anii 80, astfel încât trezește curiozitatea publicului, mai ales al copiilor. „De asemenea, prezentăm rezultate frumoase legate de utilizarea tehnicilor de realității argumentate, aplicate în educație, în diagnosticarea medicală, aplicații mobile și o aplicație legată de digitalizarea patrimoniul cultural, digitalizarea cărților vechi, secolele XVII- XXI, din chirilică veche”, a declarat directorul Inga Țițchiev, specificând că la ediția curentă au venit și cu noutăți ce vizează  îmbunătățirea rezultatelor aplicației pe care le-au dezvoltat și anterior.

Și Institutul de Geologie și Seismologie al USM a participat la evenimentul dedicat științei, cercetării și bunei dispoziții. Institutul a demonstrat cele mai reprezentative rezultate (un set de hărți privind riscul seismic a unor teritorii, ghiduri, monografii, broșuri etc.) și renumita colecție de minerale și roci care a trezit un interes deosebit în rândul oaspeților maturi, îndeosebi, a celor mici. Copiii au manifestat un interes aparte privind colecția de minerale și roci, adunate de-a lungul anilor din diferite colțuri ale lumii, de către geologul Ciobotaru Valerian. Micii exploratori au fost entuziasmați de Obsidinul-sticla vulcanică, adusă de către dl Ciobotaru din Armenia. De asemenea, Institutul a prezentat și un seismograf care era conectat la un laptop, unde a demonstrat propagarea undelor seismice (prime și secunde). Oaspeții evenimentului (adulții și copiii) săreau lângă seismograf, iar pe monitorul laptop-ului se propagau undele seismice de diferită amploare.

Rezultatele cercetărilor științifice ale Institutului,Institutul de Filologie Română „B.P.Hasdeu” au fost prezentate de dr. Eugenia Mincu, Șef centru Terminologie. Cercetătoarea a menționat numărul impunător de lucrări ale institutului, editate anul în curs, în mod special, Dicționarul explicativ al limbii române actuale (cu sinonime, antonime, paronime și exemple),  în patru volume, editat cu suportul Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), Portrete filologice, în care sunt incluse 20 de personalități ale Institutului, precum și alte lucrări de ultimă oră, autori, Andrei Țurcanu, Nina Corcinschi, Anatol Eremia ș.a.

Noaptea Cercetătorilor Europeni se sărbătorește concomitent în peste 400 de orașe europene, evenimentul atrăgând peste două milioane de vizitatori anual în toată lumea. Proiectul Noaptea Cercetătorilor Europeni este finanțat de programul Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont Europa.

Eugenia TOFAN, Șef Secție,

Departamentul Cercetare și Inovare, USM

 

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: