IEG al USM și-a raportat activitatea în cadrul Audierilor publice ale Rapoartelor științifice anuale și finale ale proiectelor din cadrul Programelor de Stat (2020-2023)

21.12.2023

La a 19 decembrie 2023, în cadrul ședinței Consiliului științific al Institutul de Ecologie și Geografie al USM au avut loc Audierile publice ale Rapoartelor științifice anuale și finale ale proiectelor din cadrul Programelor de Stat (2020-2023). În cadrul ședinței au fost audiate două proiecte din cadrul Programului de Stat: „Factorii abiotici de mediu și securitatea ecologică”, director de proiect, dr., conf. univ. Bejan Iurii; „Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile”, director de proiect, dr. hab., conf. cerc. Bulimaga Constantin. Totodată, a fost raportată activitatea în cadrul Proiectului instituțional (cu finanțare instituțională) „Completarea și Ținerea Băncii de Date a Registrului Sistemului Informațional Automatizat al Fondului Ariilor Naturale Protejate de Stat”. Etapa 2023. Elaborarea Planului de Management al Ariei Naturale „POHREBENI” – sit-ul Emerald, director de proiect, dr., conf. cerc. Tărîţă Anatolie.

A fost menționat faptul că, în pofida tuturor dificultăților cu care s-au confruntat institutul pe parcursul celor patru ani, cercetătorii au înregistrat rezultate destul de bune. Făcând trimitere la cifre, rezultatele s-au materializat în cca 130 publicații științifice, cu referire la toate cele trei proiecte, au fost obținute 18 acte de implementare, din partea Ministerului Mediului sau subdiviziunile din cadrul acestuia, consiliile raionale, locale, unde au fost implementat aceste rezultate. De asemenea, pe ultima sută de metri se află în tipar două Atlase geografice, două culegeri de articole și patru monografii care posibil o să apară în luna ianuarie.

Au fost trecute în revistă și colaborările pe care le are institutul cu alte instituții, organizații, agenții, rezervații. Cele mai strânse, potrivit directorului Iurie Bejan, la moment fiind cu Ministerul Mediului și cu organizațiile din subordine, în primul rând, cu Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenția de Mediu, Agenția Apele Moldovei, mai nou cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, dar și cu mai multe subdiviziuni din cadrul Agenției Moldsilva, cum ar fi Parcul Național Orhei, Rezervația Științifică Pădurea Domnească, Rezervația Științifică Prutul de Jos.

Totodată, au fost invocate și o serie de probleme care vizează, ca și în cadrul altor institute,  ponderea mică a tinerilor, cu specificarea  faptului că nu se reușește menținerea suficientă a tineretului din cauza salariului modest, dar și a bursei la doctorat. Cel puțin o persoană din două-trei care sunt încadrate, abandonează studiile din cauza subfinanțării, fiind menționate și alte condiții mai puțin benefice pentru tineri, motiv din care sunt nevoiți să plece din cercetare.  

Principalele recomandări enunțate s-au conturat în ideea, ca și în cazul tinerilor specialiști din domeniul educației să fie introdusă acea indemnizație unică pentru cercetători care vin direcționat în cercetare pe o perioadă de 5-7 ani, să fie acordate locuri în cămine și pentru tinerii specialiști, nu doar pentru studenți și masteranzi, dar și implicarea sau posibilitatea de angajare a lor și în alte domenii. 

În cadrul ședinței, rapoartele științifice anuale și finale ale proiectelor din cadrul Programelor de Stat (2020-2023) au fost aprobate de membrii Consiliului științific al IFG al USM. 

 

Eugenia Tofan,

Șef Secție,

Departamentul Cercetare și Inovare, USM

Categorie:
Cuvinte-cheie: