In Memoriam: prof. univ., dr. emeritus Liviu Apostol

10.01.2023

Stimați colegi, membri ai Departamentului de Geografie, Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

"Liviu Apostol"

 

Institutul de Ecologie și Geografie, comunitatea geografilor din Republica Moldova este profund îndurerată de trecerea în neființă a celui care a fost unul dintre cei mai de seamă climatologi ai României, prof. univ., dr. emeritus Liviu Apostol.

O personalitate emblematică pentru mediul academic geografic basarabean, conlucrarea fructuoasă cu academicienii Tatiana Constantinov și Maria Nedealcov a condus la realizări deosebit de importante în domeniul climatologiei regionale și protecției mediului pentru ambele maluri ale Prutului, organizarea diferitor conferințe, simpozioane internaționale (Present Environment and Sustainable Development), lucrări științifice (referințe la atlase, monografii), prezența în Colectivul de Redacție la compartimentul Ecologia și Geografia a revistei Buletinul Academiei de Științe a Moldovei, Științele Vieții, Comisii de doctorat, de abilitare, fiind un prieten și colaborator foarte activ al multor altor activități științifice din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie.

Prof. univ., dr. emeritus Liviu Apostol va rămâne un model, o personalitate marcantă în climatologia noastră iar în semn de înaltă apreciere și recunoștință pentru aportul și meritele aduse, în anul 2019 i-a fost conferită Medalia „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Științe a Moldovei.

 

DRUM LIN, DOMNULE PROFESOR SPRE ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR!!!!

Categorie:
Cuvinte-cheie: