IN MEMORIAM MARIA NEDEALCOV, DR.HAB., PROF. UNIV., MEM. COR. A AȘM

02.03.2022

La 3 martie 2021, prea devreme, a fost întoarsă ultima filă din cartea vieții dnei Maria Nedealcov, personalitate marcantă a comunității științifice din Republica Moldova. Dna mem. cor. și-a adus aportul incontestabil la dezvoltarea bazelor științifice fundamentale și aplicative în domeniile geografiei și ecologiei, evaluării complexe a modificărilor de mediu, inclusiv a schimbărilor climatice, cu evidențierea particularităților de schimbare a climei actuale, prognozarea ritmului schimbărilor climatice în viitor și impactul acestor modificări asupra sectoarelor economiei naționale, precum și la dezvoltarea școlii științifice geografice autohtone și formarea cadrelor științifico-didactice în domeniu. Grație pregătirii teoretice și metodologice de excepție, pe parcursul vieții, a publicat lucrări științifice de o deosebită importanță națională și internațională, axate pe transformările din natură, interrelațiile factorilor naturali și antropogeni, estimarea complexă a impactului schimbărilor climatice, zonarea agro-climatică etc., rezultate înalt apreciate de diverse entități științifice din domeniul geografiei, ecologiei, educației ecologice și dezvoltării durabile.

Realizările distinsei Doamne Maria Nedealcov, au fost apreciate atât la nivel național, cât și internațional cu distincții academice și de stat: Diploma de recunoștință a Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei; Diploma de onoare a Prezidiului Academiei de Științe a Moldovei; Diploma Ministerului Educației al Republicii Moldova pentru abnegație și profesionalism în domeniul învățământului și cercetării, pentru contribuție substanțială în promovarea educației ecologice și de protecție a mediului; Diploma Ministerului Mediului al Republicii Moldova pentru activitate prodigioasă în domeniul ecologiei, geografiei, protecției mediului și folosirii raționale a resurselor naturale; Medalia jubiliară „70 de ani de la crearea primelor instituții de cercetare și 55 de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei”, Medalia „Meritul Civic”, titlul onorific „Om Emerit”, Medalia Academiei de Științe a Moldovei „Nicolae Milescu Spătarul”.

Dna mem. cor. Maria Nedealcov a știut să cuprindă necuprinsul, fiind un om de știință de neegalat, principial, onest, cu verticalitate și profesionalism deosebit, dar, totodată, și un suflet blând, care emana dragoste și lumină, vorbe bune și pline de înțelepciune, curaj și perseverență.

Cu durere în suflet, aprindem o lumânare și
îndreptăm gânduri de odihnă în pace, dnei Maria Nedealcov.

Categorie:
Cuvinte-cheie: