Elaborări (brevete de invenții; procedee, normative, etc.)

Anul 2020

Denumirea elaborării Numele, prenumele autorului Nr. și data 
implementării 
Locul implementării
Rezultatele studiilor expuse în articolele științifice, publicate în Buletinul AȘM, Științele vieții: Calitatea apei pentru irigare. Sandu M., Tărîță A., Lozan R., Țurcan S. nr. 01 
din 28.02.2020
Agenția „Apele Moldovei”
Ghidul științifico-practic „Tehnologii de tratare a apelor destinate consumului uman, de epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și a levigatului, expertizate în Republica Moldova”. Sandu Maria f/n
din 08.10.2020
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Chimie și Tehnologie
Rezultatul științific expus în Ghidul științifico-practic „Tehnologii de tratare a apelor destinate consumului uman, de epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și a levigatului, expertizate în Republica Moldova”. Sandu Maria f/n
din 16.10.2020
Inspectoratul pentru Protecția Mediului, MADRM
Ghidul științifico-practic „Tehnologii de tratare a apelor destinate consumului uman, de epurare a apelor uzate menajere, industriale, pluviale și a levigatului, expertizate în Republica Moldova. Sandu Maria nr. 1 
din 13.11.2020
Agenția „Apele Moldovei” 
Rezultatele cercetărilor științifice privind restabilirea ecosistemului petrofit din cariera LAFARGE Ciment (Moldova) S.A. Certan Corina nr. 01 
din 13.11.2020
LAFARGE Ciment (Moldova) S.A. 
Culegerea de articole Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale. Bacal Petru  f/n
din 18.11.2020
MADRM, Agenția de Dezvoltare Nord 
Monografia Studiul Diagnostic al ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova Bacal Petru  f/n
din 18.11.2020
MADRM, Agenția de Dezvoltare Nord 

Anii 2015-2019

Denumirea lucrărilor
Executantul (laboratorul, secţia) Conducătorul  (gradul ştiinţific, numele, prenumele
Locul implementării (întreprinderea, organizaţia) Volumul implementării, efectul economic (social) preconizat sau real Prin ce act/document se confirmă faptul implementării (contract, proces-verbal, acord de colaborare etc.)
Harta – Media multianuală a numărului de zile cu viteza vântului de 15m/s pentru perioada 1945-2010.
Lab. Climatologie și Riscuri de Mediu.
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” Efect social Act de implementare nr.1. din 14 februarie 2019

Harta – Frecvența vântului (P%) la viteza de 15 m/s pentru perioada 1945-2010.
Lab. Climatologie și Riscuri de Mediu.

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” Efect social Act de implementare nr. 2. din 14 februarie 2019
Harta – Media multianuală a numărului de zile cu viteza vântului de 25m/s pentru perioada 1960-2010.
Lab. Climatologie și Riscuri de Mediu.
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” Efect social Act de implementare nr. 3. din 14 februarie 2019
Harta – Probabilitatea de apariție (P%) a vântului cu o viteză > 25m/s pentru perioada 1960-2010.
Lab. Climatologie și Riscuri de Mediu
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” Efect social Act de implementare nr. 4. din 14 februarie 2019
Harta – Media multianuală a numărului de zile cu furtuni pe teritoriul Republicii Moldova pentru perioada 1960-2010.
Lab. Climatologie și Riscuri de Mediu.
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” Efect social Act de implementare nr. 5. din 14 februarie 2019
Harta – Frecvența (F%) furtunilor  pe teritoriul Republicii Moldova pentru perioada 1960-2010.
Lab. Climatologie și Riscuri de Mediu.
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” Efect social Act de implementare nr. 6. din 14 februarie 2019
Harta – Numărul mediu de zile cu vânturi uscate în perioada de vegetație (T>25°C, umiditatea <30%, viteza vântului >5m/c).
Lab. Climatologie și Riscuri de Mediu.
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția” Efect social Act de implementare nr.7. din 14 februarie 2019
Ghidul ştiinţifico-practic “Indicii de calitate a apelor (studii de caz: apele din Republica Moldova). (Ghid ştiinţifico-practic)”. Chişinău, 2019, 67 p. ISBN 978-9975-3319-6-8, autor dr. Sandu Maria, laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate. Universităţii de Stat din Moldova. Efect social Act de implementare (11.09.2019) a rezultatelor studiului din ghidul ştiinţifico-practic în scopul formării profesionale a masteranzilor, doctoranzilor din domeniul protecţiei apei.
Ghidul ştiinţifico-practic “Indicii de calitate a apelor (studii de caz: apele din Republica Moldova). (Ghid ştiinţifico-practic)”. Chişinău, 2019, 67 p. ISBN 978-9975-3319-6-8, autor dr. Sandu Maria, laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate. Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir Efect social Act de implementare (11.09.2019) a rezultatelor studiului din ghidul ştiinţifico-practic în scopul formării profesionale a masteranzilor, doctoranzilor din domeniul protecţiei apei.
Ghid „Normativele Republicii Moldova privind calitatea şi protecţia apelor: parametrii de calitate a apelor de suprafaţă, subterane şi la deversarea apelor uzate (Ghid ştiinţifico-practic destinat cercetătorilor ştiinţifici, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor în domeniul mediului şi protecţiei apelor)”. Chişinău, 2018, 74 p. ISBN 978-9975-3232-2-2., autor dr. Sandu Maria, laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate. Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir Efect social Act de implementare (13.09.2019) a rezultatelor studiului din ghidul ştiinţifico-practic, în scopul formării profesionale a masteranzilor, doctoranzilor din domeniul protecţiei apei în cadrul Universităţii de Stat Dimitrie Cantemir. 
Ghid „Normativele Republicii Moldova privind calitatea şi protecţia apelor: parametrii de calitate a apelor de suprafaţă, subterane şi la deversarea apelor uzate (Ghid ştiinţifico-practic destinat cercetătorilor ştiinţifici, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor în domeniul mediului şi protecţiei apelor)”. Chişinău, 2018, 74 p. ISBN 978-9975-3232-2-2., autor dr. Sandu Maria, laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate. Agenția „Apele Moldovei” Efect social Act de implementare nr. 1 din 03.09.2019 a rezultatelor studiului din ghidul ştiinţifico-practic, în scopul familiarizării specialiștilor din domeniul protecţiei apei.
Rezultatele cercetărilor științifice privind particularitățile restabilirii ecosistemului petrofit din cariera „Lafarge Ciment”  Întreprinderea „Lafarge Ciment” (Moldova) S.A. Efect social (Act nr. 01 din 13.11.2019).
Planul de management al Zonei Umede de Importanță Internațională RAMSAR „Lacurile Prutului de Jos”. MADRM Efect social Act de implementare: pentru îndrumarea administratorului  ariilor protejate în vederea managementului eficient al sitului.
Evaluarea complexă a calității apei izvoarelor, fântânilor și pârăului din satul Pogănești. dr. Moşanu Elena. Uiversitatea de Stat din Tiraspol Efect social Act de implementare: Primăria satului Pogâneşti, r-nul Hânceşti.
Ghidul ştiinţifico-practic „Indicele de  poluare a apelor de suprafaţă. Studiu de caz – apele de suprafaţă din Ocolul silvic Hârjăuca”. USM, Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică. Efect social Act de implementare a rezultatelor ştiinţifice din 05.03.2018 în scopul formării profesionale a specialiştilor, ciclul 1, licenţă.
Ghidul ştiinţifico-practic „Indicele de  poluare a apelor de suprafaţă. Studiu de caz – apele de suprafaţă din Ocolul silvic Hârjăuca”.  USM, Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică. Efect social Act de implementare a rezultatelor ştiinţifice din 05.03.2018 în scopul formării profesionale a specialiştilor, ciclul 2, masterat.
Ghidul ştiinţifico-practic „Normativele Republicii Moldova privind calitatea şi protecţia apelor: parametrii de calitate a apelor de suprafaţă, subterane şi la deversarea apelor uzate”. Institutului de Chimie Efect social Act de implementare a rezultatelor ştiinţifice în studiu din 12.09.2018  în scopul formării profesionale a masteranzilor, doctoranzilor din domeniul protecţiei apelor.
Ghidul ştiinţifico-practic „Normativele Republicii Moldova privind calitatea şi protecţia apelor: parametrii de calitate a apelor de suprafaţă, subterane şi la deversarea apelor uzate”. USM, Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică. Efect social Act de implementare a rezultatelor ştiinţifice în studiu din 14.09.2018  în scopul formării profesionale a masteranzilor, doctoranzilor din domeniul protecţiei apei.
Studiului şi raportului “Schimbările climatice. Consecinţe şi soluţii de atenuare”. USM, Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică. Efect social Act de implementare a rezultatelor ştiinţifice în practică din 05.03.2018. Seminarul Ştiinţifico-Metodic cu profesorii de chimie şi biologie.
Ghidul ştiinţifico-practic “Indicii de calitate a apelor (studii de caz: apele din Republica Moldova). (Ghid ştiinţifico-practic)”. Chişinău, 2019, 67 p. ISBN 978-9975-3319-6-8, autor dr. Sandu Maria, laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate. Universităţii de Stat din Moldova. Efect social Act de implementare (11.09.2019) a rezultatelor studiului din ghidul ştiinţifico-practic în scopul formării profesionale a masteranzilor, doctoranzilor din domeniul protecţiei apei 
Ghidul ştiinţifico-practic “Indicii de calitate a apelor (studii de caz: apele din Republica Moldova). (Ghid ştiinţifico-practic)”. Chişinău, 2019, 67 p. ISBN 978-9975-3319-6-8, autor dr. Sandu Maria, laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate. Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir Efect social Act de implementare (11.09.2019) a rezultatelor studiului din ghidul ştiinţifico-practic în scopul formării profesionale a masteranzilor, doctoranzilor din domeniul protecţiei apei 
Ghid „Normativele Republicii Moldova privind calitatea şi protecţia apelor: parametrii de calitate a apelor de suprafaţă, subterane şi la deversarea apelor uzate (Ghid ştiinţifico-practic destinat cercetătorilor ştiinţifici, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, profesorilor în domeniul mediului şi protecţiei apelor)”. Chişinău, 2018, 74 p. ISBN 978-9975-3232-2-2., autor dr. Sandu Maria, laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate. Universitatea de Stat Dimitrie Cantemir Efect social Act de implementare (13.09.2019) a rezultatelor studiului din ghidul ştiinţifico-practic, în scopul formării profesionale a masteranzilor, doctoranzilor din domeniul protecţiei apei în cadrul Universităţii de Stat Dimitrie Cantemir. 
Ghidul ştiinţifico-practic “Indicii de calitate a apelor (studii de caz: apele din Republica Moldova). (Ghid ştiinţifico-practic)”. Chişinău, 2019, 67 p. ISBN 978-9975-3319-6-8, autor dr. Sandu Maria, laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate. Agenţia „Apele Moldovei Efect social Act de implementare în scopul examinării solicitărilor privind coordonarea volumelor de apă utilizată în scopul obţinerii autorizaţiei de folosire specială a apei şi protecţiei apei în cadrul Agenţiei „Apele Moldovei”
Ghidul ştiinţifico-practic “Indicii de calitate a apelor (studii de caz: apele din Republica Moldova). (Ghid ştiinţifico-practic)”. Chişinău, 2019, 67 p. ISBN 978-9975-3319-6-8, autor dr. Sandu Maria, laboratorul Ecosisteme Naturale şi Antropizate. Colegiul de Ecologie din mun. Chişinau Efect social Act de implementare (11.09.2019) a rezultatelor studiului din ghidul ştiinţifico-practic în scopul formării profesionale a masteranzilor, doctoranzilor din domeniul protecţiei apei