Lista Seminarelor Științifice de Profil

Prin DECIZIA Consiliului de conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității
în Educație și Cercetare nr. 14 din 27 aprilie 2021 cu privire la Seminarele științifice de profil, s-a aprobat,
pe un termen de 4 ani, componența următoarelor Seminare științifice de profil ale
Institutului de Ecologie și Geografie

Profilul 153. Geografie, specialitatea 153.05. Meteorologie, climatologie, agrometeorologie;
Profilul 166. Ecologie și protecția mediului, specialitatea 166.02. Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale
Președinte: Bejan Iurie, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar
Vicepreședinte: Puțuntică Anatolie, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar
Secretar științific Bunduc Petru, doctor în științe geonomice
Bacal Petru, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar
Boboc Nicolae, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar
Boian Ilie, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar
Bulimaga Constantin, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător
Bunduc Tatiana, doctor în științe geonomice
Castraveț Tudor, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar
Codreanu Igor, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar
Cojocari Rodica, doctor în științe geonomice
Domenco Rodion, doctor în științe geonomice
Matei Constantin, doctor habilitat în științe geonomice, profesor universitar
Melniciuc Orest, doctor habilitat în științe geonomice, conferențiar universitar
Mironov Ion, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar
Mleavaia Galina, doctor în științe geonomice
Overcenco Aureliu, în științe geonomice, conferențiar cercetător
Răileanu Valentin, doctor în științe fizico-matematice, conferențiar cercetător
Sîrodoev Ghennadi, doctor în științe geologo-mineralogice, conferențiar cercetător
Volontir Nina, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar

 

Profilul 166. Ecologie și protecția mediului, specialitatea 166. 01. Ecologie

Președinte: Bulimaga Constantrn, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător
Vicepreședinte: Stegărescu Vasile, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
Secretar științific: Donica Ala, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
Ajder Vitalie, doctor în științe biologice
Andriuca Valentina, doctor în științe agricole, conferențiar universitar
Begu Adam, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar universitar
Bobeică Valentin, doctor habilitat în științe chimice, profesor universitar
Brașoveanu Valeriu, doctor în științe biologice
Brega Vladimir, doctor în științe chimice, conferențar cercetător
Castravet Ion, doctor habilitat în științe biologice, conferențiar cercetător
Cocîrță Petru, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
Cozari Tudor, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar
Cuza Petru, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar
Drumea Dumitru, doctor în științe geologo-mineralogice, conferențiar cercetător
Fasola Regina, doctor în științe biologice
Liogchii Nina, doctor în științe biologice, conferențiar universitar
Lozan Raisa, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător
Moșanu Elena, doctor în științe chimice
Prunici Petru, doctor în geografie, conferențiar universitar
Șalaru Victor, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar
Sandu Maria, doctor în științe chimice, conferențiar cercetător
Tarîță Anatol, doctor în științe biologice, conferențiar cercetător
Țugulea Andrian, doctor în științe biologice
Voloșciuc Leonid, doctor habilitat în științe biologice, profesor cercetător