Servicii Prestate

Conform Hotărârii Guvernului RM cu privire la veniturile colectate ale organizaţiilor subordonate Academiei de Ştiinţe, nr. 724 din 26.06.2006 cu modificările și completările ulterioare, Institutul de Ecologie și Geografie prestează următoarele servicii:

 1. Efectuarea cercetărilor, investigațiilor conform contractelor;
 2. Expertiza ecologică a tehnologiilor și instalațiilor noi autohtone sau de import;
 3. Evaluarea stării obiectelor inginereşti şi terenurilor ameninţate de procesele de alunecare, de eroziune lineară, eroziune areolară;
 4. Evaluarea stării ecologice a teritoriilor;
 5. Evaluarea stării ecologice  а obiectelor acvatice;
 6. Evaluarea de аmplasare a culturilor agricole în funcţie de condiţiile microclimatice ale terenurilor;
 7. Cartografierea tematică a mediului natural şi socio-uman;
 8. Elaborarea sistemelor informaţionale geografice în diferite domenii;
 9. Cercetarea proceselor geochimice de poluare cu substanţe toxice;
 10. Cercetări specializate în scopul selectării terenurilor pentru amenajare;
 11. Calculul privind delimitarea zonelor sanitare а prizelor de apă subterană;
 12. Determinări expres a calităţii apelor naturale (parametri , indicatori);
 13. Cercetări în scopul evaluării pericolului dezvoltării proceselor geologice destructive (alunecări de teren, eroziunii, etc) pe terenuri concrete;
 14. Expertiza ecologică a proiectelor vizând evaluarea impactului antropic asupra funcţionării ecosistemelor terestre şi acvatice;
 15. Elaborarea standardelor şi normativelor de mediu;
 16. Elaborarea rutelor turistice în Republica Moldova;
 17. Lucrări cartografice.