Lansare editorială. ”Atlas. Schimbările climatice și starea actuala a peisajelor”, 9 decembrie 2021, ora 14:00

01.12.2021

Institutul de Ecologie și Geografie (IEG), organizează lansarea publicației științifice „Atlas. Schimbările climatice și starea actuala a peisajelor” realizate în cadrul proiectului 20.80009.7007.08
„Modelarea spațio-temporală a factorilor abiotici de mediu pentru estimarea stabilității ecologice a peisajelor” din cadrul Programului de Stat (2020-2023). Acest Atlas este dedicat, in memoriam,
personalității notorii - dnei Maria NEDEALCOV mem. cor. a AȘM, dr. hab., prof. univ., ex-director al IEG.

Atlasul este structurat în mai multe compartimente: Temperatura medie în perioada 1991-2020 și Cantitatea medie de precipitații în perioada 1991-2000 (cu hărți pentru fiecare indice climatic în diferite
intervale - lună, anotimp, an); Modelarea temperaturilor medii în corelare cu perioada de referință (1986-2005) și Modelarea cantității de precipitații în corelare cu perioada de referință (1986-2005),
unde prin intermediul scenariilor RCP 2.6, RCP 4.5 și RCP 8.5 sunt prezentate posibile evoluții a temperaturii și cantității de precipitații pentru următoarele intervale de timp: anii 2021-2040, 2041-
2060 și 2081-2100; Categoriile și Starea peisajelor în Republica Moldova (cu un set de indicatori care reflectă starea actuală a peisajelor, distribuirea spațială și gradul de presiune antropică asupra acestora).

Pentru mai multe informații, se va accesa rubrica Publicații relevante, de pe site-ul IEG: https://ieg.md/publicatii-relevante 

Lansarea publicației științifice ”Atlas. Schimbările climatice și starea actuala a peisajelor” va fi transmisă on-line, pe platforma Zoom https://us02web.zoom.us/j/82703359205?pwd=NUw4V0lhQ0NkZ1FURGt0Mm13UjJOZz09

  • Meeting ID: 827 0335 9205
  • Passcode: 960204

dar și în format video-conferință cu suportul Institutului de Dezvoltare a Societății
Informaționale (IDSI) https://idsi.md/tv

Categorie:
Cuvinte-cheie: