O colaborare frumoasă între mediul academic și de învățămînt liceal de Ziua Internațională a Pămîntului

21.04.2022

La 22 aprilie sărbătorim Ziua Internațională a Pământului. Această sărbătoare a fost adoptată în an. 2009 de către Organizația Națiunilor Unite, după un lung istoric de evenimente ecologice, desfășurate în diverse colțuri ale lumii, prin care se recunoaște importanța Planetei Pământ și a ecosistemelor sale pentru diversitatea biologică, viața și activitatea umană. Prin acest eveniment se atrage atenție asupra importanței protecției Planetei și conservării mediului înconjurător, necesitatea acționării în vederea reducerii degradării lui (poluarea aerului, apelor și solului, schimbările climatice, pierderea biodiversității, producerea hazardelor tehnologice etc.) și gestionarea durabilă a tuturor componentelor de mediu, cu prevenirea poluării, sporirea suprafețelor împădurite, promovarea inovațiilor în domeniu, a economiilor verzi și educației ecologice.  

În acest an (2022), tematica aleasă pentru Ziua Mondială a Pământului este: „Investește în Planeta Noastră”. Prin eforturi comune, este timpul să construim un viitor prosper și echitabil, cu identificarea și implementarea soluțiilor practice pentru combaterea amenințărilor și conștientizarea necesității implicării active în acțiuni de protecție a Planetei.

Prin cercetările științifice din cadrul Institutului de Ecologie și Geografie (IEG) sunt realizate activități de: evaluare și monitorizare a impactului antropic asupra mediului, la nivel local, național și transfrontalier; identificare a vulnerabilității ecosistemelor naturale și antropizate sub impactul modificărilor de mediu, inclusiv a schimbărilor climatice; determinare a stabilității ecologice a peisajelor; stabilire a gestionării sustenabile a resurselor naturale; reactualizare a bazei normativ-legislative din domeniul mediu; etc., pentru asigurarea securității ecologice a țării, promovarea conștientizării, educației ecologice și protecția Planetei Pământ - casa noastră!   In acest context,  între IEG și mai multe entități din domeniul cercetării și protecției mediului au fost semnate acorduri de colaborare, cele mai recente fiind cu PNUD Moldova, Rezervația Științifică  „Prutul de Jos", Parcul Național Orhei, Institutul de Standardizare, Academia de Studii Economice, Universitatea de Stat Tiraspol etc.

În acest an, Instititul de Ecologie și Geografie, continuă frumoasa colaborare cu instituțiile de învățămînt din țară, promovând conștientizarea și educația ecologică în rîndul tinerei generații. Astfel, elevii claselor V-XII, din Liceul Teoretic “Dragoș Vodă”, com. Stăuceni, sub îndrumarea Dnei Crețu Ludmila - profesoară de geografie, gradul didactic II, în discuțiile cu cercetătorii științifici din cadrul IEG, au analizat problemele actuale de mediu, cauze – formele de impact, măsuri, soluții și tehnologii de protecție a componentelor de mediu. La rândul lor, liceenii, și-au expus opiniile și viziunile asupra subiectelor de mediu discutate în desene, conturate într-o frumoasă expoziție a gazetelor de perete, sub genericul: Planeta Pământ – unică și frumoasă!, dedicată Zilei Internaționale a Terrei. Expoziția poate fi admirată la parterul Blocului de Biologie (str. Academiei, 1), între 20-29 aprilie, 2022.

 

EXPOZIȚIE DE DESENE, DEDICATĂ ZILEI INTERNAȚIONALE A PĂMÎNTULUI,

22 APRILIE, 2022;

TEMA: PLANETA PĂMÂNT – UNICĂ ȘI FRUMOASĂ!

Realizată de elevii I.P. Liceului Teoretic “Dragoș Vodă” din mun. Chișinău

Obiective:

  • promovarea conștientizării și educației ecologice în rîndul tinerei generații;
  • perpetuarea colaborării Institutului de Ecologie și Geografie cu instituțiile de învățământ din țară;
  • cointeresarea tinerilor în studiul mediului și dezvoltarea unei cariere în domeniu.

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: