Seminar științific „Probleme prioritare și recomandări de ameliorare a Indicatorilor Dezvoltării Umane în localitățile urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, 09.03.2023

24.02.2023

INSTITUTUL DE ECOLOGIE ȘI GEOGRAFIE AL USM

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

organizează

Seminarul Științific 

„Probleme prioritare și recomandări de ameliorare a Indicatorilor Dezvoltării Umane în localitățile urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova

 

09 martie, 2023, orele 10.00-13.00

(municipiul Bălți, sediul ADR Nord)

În baza cercetărilor științifice realizate în cadrul proiectului aplicativ 20.80009.7007.11 „Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile” Program de Stat (2020-2023), Laboratorul „Impact Ecologic și Reglementări de Mediu” al Institutului de Ecologie și Geografie al USM, în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord organizează Seminarul Științific Probleme prioritare și recomandări de ameliorare a Indicatorilor Dezvoltării Umane a localităților urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova.

1. Problemele geodemografice ale habitatelor urbane și rurale din RD Nord: dimensiuni și recomandări de atenuare

Raportori: Mihai HACHI, dr., conf. univ., cercetător științific coordonator, Stela LEONTI, drd., cercetător științific stagiar

2. Infrastructura și serviciile medicale din localitățile RD Nord. Realități și perspective

 Raportori: Vadim CUJBĂ, dr., cercetător științific. superior, Dorin LOZOVANU, dr., conf. univ., cercetător științific coordonator, 

3. Evoluția sistemului educațional în localitățile urbane și rurale din  RD Nord în contextul provocărilor și oportunităților actuale 

Raportori: Dorin LOZOVANU, dr., conf. univ., cercetător științific coordonator, Vadim CUJBĂ, dr., cercetător științific superior, Petru BUNDUC, dr., cercetător științific superior

4. Realizări, probleme și oportunități în dezvoltarea sistemelor publice de aprovizionare cu apă și sanitație din localitățile urbane și rurale ale RD Nord 

Raportori: Petru BACAL, dr., conf. univ., cerc științific coordonator, Vladimir MOGÎLDEA, dr., conf. univ., cercetător științific coordonator; Daniela BURDUJA, dr., cercetător științific 

5. Implementarea proiectelor  de dezvoltare regională privind sectorul aprovizionare cu apă și canalizare în RD Nord

Raportor: Veronica SAVIN, specialist Secția Management Integrat al Proiectelor, ADR Nord.

 

Seminarul Științific va fi transmis on-line, pe platforma Zoom 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84195013217?pwd=eVozNzBhL2k4bmNRVTIwOCtMMmU1dz09 

Categorie:
Cuvinte-cheie: