Seminarul științific „Metodologia evaluării impactului de mediu (EIM) a activităților economice în ecosistemele urbane și rurale”, 8 aprilie 2022

30.03.2022

INSTITUTUL DE ECOLOGIE ȘI GEOGRAFIE

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

În corespundere cu Programul de activitate din cadrul Proiectului de cercetare 20.80009.7007.11 „Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile” (2020-2023), conducător dr. hab., conf. cerc. Bulimaga Constantin, Laboratorul „Ecourbanistică” al Institutului de Ecologie și Geografie în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Nord organizează seminarul științific Metodologia evaluării impactului de mediu (EIM) a activităților economice în ecosistemele urbane și rurale

Seminarul Științific se va desfășura la 08 aprilie 2022, începând cu orele 14.00 în Sala 253 a Blocului de Biologie, str. Academiei, 1. În contextul situației epidemiologice, va fi asigurată și participarea on-line (vezi link-ul de mai jos).

 

PROGRAM

 

  1. Metodologia expertizării ecologice și evaluării impactului asupra mediului a activităților antropice în ecosistemele urbane și suburbane

Raportor: Dr., hab., conf. cerc., cerc. șt. princ. Constantin Bulimaga

  1. Metoda amprentei ecologice aplicată sistemelor de transport (emisii) auto

Raportor: Dr., cerc. șt. coord. Andrian Țugulea

  1. Aspecte metodologice privind evaluarea riscurilor de mediu și impact asupra resurselor acvatice din ecosistemele urbane și rurale (Studiu de caz: mun. Bălți și or. Florești)

Raportor: Dr., cerc. șt. coord. Vladimir Mogîldea

  1. Managementul nutrienților în mun. Bălți și opțiunile de reducere a poluării

Raportor: Dr., cerc. șt. coord. Dumitru Drumea 

  1. Aspecte metodologice de studiu și evaluare a impactului antropic asupra biodiversității vegetale în ecosistemele urbane Bălți și Florești

Raportor: Dr., cerc. șt. sup. Corina Certan

  1. Starea de sănătate a populației în ecosistemul urban Bălți și raionul Florești

Raportor: cerc. șt. Nicolae Bodrug 

  1. Metodologia evaluării impactului antropic asupra solului

Raportor: Dr. hab., conf. cerc., cerc. șt. princ. Constantin Bulimaga

  1. Evaluarea impactului diminuării iluminării naturale asupra ecosistemele urbane Bălți și Florești

Raportor: Dr., cerc. șt. sup.  Irina Kolomieț

 

Organizator: Dr. hab., conf. cerc. Constantin BULIMAGA - șef Laborator „Ecourbanistică”, e-mail: [email protected] , mob. (+373) 79092870

Seminarul Științific va fi transmis pe platforma Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/86067651122?pwd=TVBJUStrVWZ3T2NIZXBqdEhQWDM5Zz09

Meeting ID: 860 6765 1122

Passcode: 363370

și în format video-conferință cu suportul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) https://idsi.md/tv.

www.ibn.idsi.md - cea mai mare biblioteca electronica din Republica Moldova

www.ibn.idsi.md/en - the biggest electronic library in the Republic of Moldova

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: