SEMINAR ȘTIINȚIFIC CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ DEDICAT ZILEI MONDIALE A MEDIULUI

25.05.2024

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

INSTITUTUL DE ECOLOGIE ȘI GEOGRAFIE 

INSTITUTUL DE GEOGRAFIE AL ACADEMIEI ROMÂNE

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA IASI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

 

SEMINAR ȘTIINȚIFIC CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ DEDICAT ZILEI MONDIALE A MEDIULUI

 

31 mai 2024, orele 900-1700

(sălile de conferință 352, 253, str. Academiei, 1, mun. Chișinău)

 

În cadrul subprogramului de cercetare instituțional cifrul 010801 „Sporirea securității ecologice și rezilienței geo-ecosistemelor la modificările actuale de mediu”, finanțat din Bugetul de Stat, a cărui scop este de a contribui prin cercetare și transfer de cunoștințe la soluționarea problemelor de protecție a mediului în contextul schimbărilor climatice, se organizează Seminarul științific cu participare internațională dedicat Zilei Mondiale a Mediului, în colaborare cu Facultatea de Geografie și Geologie - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Geografie - Universitatea din București și Institutul de Geografie al Academiei Române.

Lucrările prezentate vor fi publicate în Culegerea de articole dedicate Zilei Mondiale a Mediului - Serviciile ecosistemice și rolul acestora în sporirea securității ecologice și rezilienței

 

PROGRAM

Locație: Sala 352

Link de acces: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2I5OWM4MGUtOTIxMC00MzZhLTlmZTUtYmUwOTdiZDE4Nzk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792c38e4-acd6-467c-99ca-014e27a0dc15%22%2c%22Oid%22%3a%2209a455d3-9a53-4453-a16a-147514c84569%22%7d          

 

Vineri 31.05.2024

830-900 Înregistrarea participanților

900- 920Alocuțiuni de deschidere

Institutul de Ecologie și Geografie al USM (IEG)

Universitatea de Stat din Moldova (USM)

Institutul de Geografie al Academiei Române (IGAR)

Universitatea din București (UB)

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași (UAIC)

920-1000 Comunicări în deschidere

Lansare - Monografia colectivă – Atlas - Factorii Abiotici de Mediu și Securitatea Ecologică

Raportor: dr., conf. univ. Iurie Bejan, IEG

Temperaturi maxime extreme pe teritoriul României în perioada 1990-2020. Studiu de caz: Calafat.

Raportori: Nicoleta Ionac, Laura-Elena Petrescu, Cătălin – Vasile Șamșodan, Constantin Dana - Oprea, Elena Grigore. Universitatea din București, Administrația Națională de Meteorologie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, București, România.

1000-1030Pauză de cafea

 

 

1030-1230 Moderatori: Iurie Bejan, Daniela Burduja 

 

1030-1045

SOCIO-ECOLOGICAL SYSTEMS VULNERABLE TO THE PHENOMENA OF DROUGHT AND ARIDITY IN THE DANUBE DELTA.

Raportori: Nicoleta Damian, Bianca Mitrică, Irena Roznoviețchi, Ines Grigorescu, Monica Dumitrașcu. IGAR, București, România.

1045-1100

THE VALEA JIULUI COAL BASIN – BETWEEN MINING TRADITION AND ENERGY TRANSITION.

Raportori: Irena Roznoviețchi, Mihaela Persu, Paul-Răzvan Șerban, Bianca Mitrică, Nicoleta Damian, Radu Săgeată, Laura Lupu. IGAR, București, România.

1100-1115

THE SIGNIFICANCE OF OOLITIC LIMESTONES IN THE ARCHITECTURAL GEOHERITAGE OF IAȘI, ROMANIA: FINDINGS FROM GEOLOGICAL, GEOMORPHOLOGICAL, AND GEOTOURISTIC INVESTIGATIONS.

Raportori: Ana-Maria Anastasiei, Lilian Niacșu, Sergiu Loghin. UAIC, România.

1115-1130

PROGNOZA METEO PE INTERVAL MEDIU: METODE TRADIȚIONALE ȘI INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ.

Raportori: Valentin Răileanu, Rodica Cojocari, Galina Mîndru, Viorica Țurcanu, IEG

1130-1145

THE GEOGRAPHYCAL ENVIRONMENT REFLECTED IN THE SAXON TOPONYMY IN ROMANIA.

Raportori: Radu Săgeată, Mihaela Persu. IGAR, București, România.

1145-1200

NOI CONTRIBUȚII LA CALCULAREA VALORII ECONOMICE A SERVICIILOR ECOSISTEMICE PENTRU SECTORUL FORESTIER DIN RAIONUL ȘTEFAN VODĂ.

Raportori: Viorel Miron, Marina Miron. Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Asociația de Dezvoltare a Turismului din Moldova.

1200-1215

CORELAREA UNITĂȚILOR TAXONOMICE DE SOL (BMRRS) CU CARACTERISTICILE MORFOMETRICE ALE RELIEFULUI DIN BAZINUL RÂULUI IALPUG (REPUBLICA MOLDOVA).

Raportor: Roman Kuharuk, IEG.

1215-1230

SCHIMBĂRI CLIMATICE ȘI REZILIENȚA AGRICOLĂ, CULTURA VIȚEI DE VIE ÎN EUROPA NORDICĂ.

Raportori: Viorel Paraschiv, Flaviana Corduneanu, Cristina Georgiana Voicu. UAIC, Universitatea de Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” Iași.


 
 

1230-1300 Pauza de cafea

1300-1515 Moderatori: Radu-Ionuț Dimitriu,  Tatiana Bunduc 

1300-1315

CANICULA ÎN ORAȘELE DIN CÂMPIA ROMÂNĂ. 

Raportor: Cătălina Mărculeţ. IGAR, România.

1315-1330 

CONTRIBUȚIA INSTITUTULUI DE ECOLOGIE ȘI GEOGRAFIE USM LA DEZVOLTAREA SISTEMULUI INFORMAȚIONAL GEOGRAFIC DE STAT PENTRU PUBLICAREA DATELOR SPAȚIALE LA NIVEL CENTRAL.

Raportori: Ghennadi Sîrodoev, Ioana Chiriac, Aureliu Overcenco IEG.

1330-1345

APPLYING TOPOGRAPHIC OPENNESS AND REMOTE SENSING DATA IN MORPHOMETRIC GEO-SPATIAL GULLY ANALYSIS.

Raportori: Ionuț-Costel Codru, Andrei Enea, Lilian Niacșu, UAIC, România

1345-1400 

CERNOZIOMURILE SPAȚIULUI DINTRE PRUT ȘI NISTRU ÎN CONTEXTUL MODIFICĂRILOR ACTUALE DE MEDIU.

Raportori: Gheorghe Jigău, Sergiu Dobrojan, Iurie Moșoi, Tatiana Bunduc, Turchin B., Galina Dobrojan. IEG, USM.

1400-1415

CHARACTERISTICS OF THE WINTER AND SUMMER THERMAL EXTREMES IN THE APUSENI MOUNTAINS, IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE.

Raportor: Loredana Havris. IGAR, România.

1415-1430

GENEZA ȘI RISCUL VALURILOR DE CĂLDURĂ PENTRU REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE REGIONALE.

Raportori: Ilie Boian, Rodion Domenco. IEG, USM.

1430-1445

PENTRU RECUPERAREA UNEI STATISTICI CVASI-PIERDUTE

Raportori: Radu-Ionuț Dimitriu, Petru Bunduc. UAIC, IEG.

1445-1500

VULNERABILITATEA ECOSISTEMELOR SILVICE DIN REPUBLICA MOLDOVA CĂTRE SCHIMBĂRILE CLIMATICE ÎN CONTEXTUL SECURITĂȚII ECOLOGICE.

Raportori: Ala Donica,  Maria Nedealcov, Nicolae Grigoraș, Tatiana Bunduc, Viorica Anghelută, Iradion Jechiu, Aliona Botnari. IEG.

1500-1515

ANALIZA COMPARATIVE A COEFICIENTULUI DE UMIDITATE K DUPĂ IVANOV-VÂSOȚCHII ȘI UNEP ARIDITY INDEX PENTRU TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA, PERIOADA CLIMATICĂ MODERNĂ (1991-2020)

Raportori:  Olga Crivova. IEG.

1515-1700

Reflecții – tur ghidat în subdiviziunile Institutului de Ecologie și Geografie al USM 
 

COMUNICĂRI PE SECȚIUNI

SECȚIUNEA ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Locație: Sala 253

Link de acces:  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjc2YTBiMzctZTM2ZC00NjNhLWE3YWYtYjM3NzQzZDNhNzFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792c38e4-acd6-467c-99ca-014e27a0dc15%22%2c%22Oid%22%3a%2209a455d3-9a53-4453-a16a-147514c84569%22%7d

 

1030-1230 Moderatori: Ala Donica, Andrian Țugulea 

1030-1045

REPERE METODOLOGICE ȘI APLICATIVE PRIVIND TIPOLOGIA ȘI EVALUAREA COMPLEXĂ A SERVICIILOR ECOSISTEMICE.

Raportor: Petru Bacal. IEG.

1045-1100

PREZENTAREA PLANULUI DE MANAGEMENT AL SITE-ULUI EMERALD „POHREBENI”.

Raportor: Anatolie Tărîță. IEG.

1100-1115

EVALUATION OF LAND USE FROM THE POINT OF VIEW OF BLUE-GREEN INFRASTRUCTURE IN THE RÂMNICU VÂLCEA METROPOLITAN AREA.

Raportori: Antonio-Valentin Tache, Oana-Cătălina Popescu, INCD URBAN-INCERC; Alexandru-Ionuț Petrișor, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, Universitatea Tehnică a Moldovei, INCD URBAN-INCERC, INCD Turism, Bucharest, Romania

1115-1130 

EVALUAREA INFRASTRUCTURII ECOLOGICE A ECOSISTEMELOR URBANE DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD ȘI IMPACTUL ASUPRA SERVICIILOR ECOSISTEMICE.

Raportori: Vladimir Mogîldea, Iurie Bejan, AndriaȚugulea n. IEG.

1130-1145

SERVICIILE ECOSISTEMICE HIDROLOGICE DIN LIMITELE REGIUNII DE SUD A REPUBLICII MOLDOVA.

Raportor: Ana Jeleapov. IEG.

1145-1200

IDENTIFICAREA SERVICIILOR ECOSISTEMICE OFERITE DE BIODIVERSITATE ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE.

Raportori: Corina Certan, Veronica Florența, Nadejda Grabco, Constantin Bulimaga. IEG.

1200-1215 

EVALUAREA IMPACTULUI ANTROPIC AL EMISIILOR DIN REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD ASUPRA SEVICIILOR ECOSITEMICE.

Raportor: Constantin Bulimaga. IEG.

1215-1230  

ASPECTE PRIVIND ROLUL ATMOSFEREI ÎN FURNIZAREA DE SERVICII ECOSISTEMICE

Raportori: Andrian Țugulea, Vladimir Mogîldea. IEG.


 
 

1230-1300 Pauza de cafea 

1300-1515 Moderatori: Petru Bacal, Corina Certan 

1300-1315

ÎNVELIȘUL DE SOL CA IMPORTANT FURNIZOR DE SERVICII ECOSISTEMICE. STUDIU DE CAZ: REGIUNEA DE DEZVOLTARE SUD.

Raportor: Aureliu Burghelea. IEG.

1315-1330  

ASPECTE CALITATIVE PRIVIND APELE DIN PRECIPITAȚII (STUDIU DE CAZ PĂDUREA HÂNCEȘTI).

Raportor: Raisa Lozan. IEG.

1330-1345 

SITUAȚIA AVIFAUNEI DIN ARIILE DE IMPORTANȚĂ AVIFAUNISTICĂ, BAZĂ A REȚELEI EMERALD.

Raportor: Vitalie Ajder. IEG.

1345-1400 

INFLUIENȚA COMPONENTELOR DE MEDIU ASUPRA FACTORULUI EDAFIC A STAȚIUNILOR FORESTIERE DIN REPUBLICA MOLDOVA.

Raportori: Vladislav Grati, Tatiana Nagacevschi  . USM, IEG.

1400-1415

EVALUAREA CAPACITĂȚILOR ZONELOR UMEDE PRIVIND REDUCEREA ÎNCĂRCĂRILOR NUTRIENȚILOR ASUPRA ECOSISTEMELOR ACVATICE (PE EXEMPLU R. IALPUG).

Raportori: Dumitru Drumea, Svetlana Debelaia-Buracinschi. IEG.

1415-1430 

ASIGURAREA REZILIENȚEI SOCIALE PRIN VALORIFICAREA POTENȚIALULUI UMAN: STUDIU DE CAZ REGIUNEA DE SUD. A REPUBLICII MOLDOVA.

Raportori: Vadim Cujbă, Mihai Hachi, Stela Leonti. IEG.

1430-1445

MODIFICĂRI ÎN STRUCTURA POPULAȚIILOR DE COCCINELIDE (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) LEGATE DE SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI INFLUENȚA ANTROPICĂ.

Raportori: Svetlana Bacal, Galina Bușmachiu, Daniela Burduja, Irina Crețu. Institutul de Zoologie, USM.

1445-1500

ROLUL ALGELOR ÎN ATENUAREA PROBLEMEI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE GLOBALE.

Raportori: Sergiu Dobrojan, Gheorghe Jigau, Galina Dobrojan, Victor Melnic, Eugeniu Ciobanu, Cristin Melnic, Iurie Bacalov. USM, IEG.

1500-1515

METODE ȘI TEHNICI PENTRU CUANTIFICAREA VALORII SERVICIILOR DE ECOSISTEM DIN CADRU REGIUNII DE DEZVOLTARE SUD A REPUBLICII MOLDOVA

Raportori: Petru Bacal, Veronica Railean. IEG.

1515-1700

Reflecții – tur ghidat în subdiviziunile Institutului de Ecologie și Geografie al USM 

Adresa de contact:

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

INSTITUTUL DE ECOLOGIE ŞI GEOGRAFIE

MD-2028, Chişinău, str. Academiei, 1  

tel. +373 22 73 15 50; tel/fax +373 22 73 98 38, 

+373 22 21 11 34, +373 22 28 14 73

e-mail: [email protected] 

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: