Seminarul Științific „Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din RD Nord”, 10 octobmrie 2022, ora 14:00

26.09.2022

INSTITUTUL DE ECOLOGIE ȘI GEOGRAFIE

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

organizează

Seminarul Științific

Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din RD Nord

 

10 octombrie, 2022, ora 14.00

(sala 253, str. Academiei,1, mun. Chișinău)

 

În baza cercetărilor științifice, realizate în cadrul proiectului aplicativ 20.80009.7007.11 „Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile” Program de Stat (2020-2023), laboratoarele „Impact Ecologic și Reglementări de Mediu” și „Ecourbanistică” ale Institutului de Ecologie și Geografie, în colaborare cu Agenția de Dezvoltare Nord planifică organizarea Seminarului Științific: Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din RD Nord”. În cadrul seminarului vor fi prezentate cele mai recente rezultate științifice din domeniu, axate pe următoarele rapoarte:

 

  1. Tendințele indicilor de poluare a mediului în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. 

Raportor: Bulimaga C., dr. hab., conf. cerc., cercetător științific principal  

2.   Sectorul industrial ca sursă de impact asupra Ecosistemului Urban Bălți

Raportor: Țugulea A., dr., cercetător științific coordonator

3.  Identificarea zonelor protejate a ecosistemelor urbane și aprecierea serviciilor ecosistemice  (studiu de caz: mun. Bălți și or. Florești)

Raportor: Mogîldea V., dr., cercetător științific coordonator

  1. Aspecte privind impactul antropic asupra resurselor funciare în RD Nord, Centru și Sud

Raportor: Crîșmaru V. , dr., cercetător științific coordonator 

  1. Analiza repartiției spațiale a coeficientului de stabilitate ecologică (CES) în RD Nord

Raportor:  Boboc N., dr., conf. univ., cercetător științific coordonator

6.  Starea actuală a vegetației lemnoase din spațiile verzi ale ecosistemului urban Bălți

Raportor: Florența Veronica, cercetător științific

7.  Note privind impactul animalelor asupra pășunilor în RD Nord a Republicii Moldova

Raportor: Cocîrță P., dr., cercetător științific coordonator

8.  Evaluarea impactului antropic asupra indicilor de sănătate a populației din RD Nord

Raportori: Bulimaga C., dr. hab., conf. cerc, cerc. șt. princ., Bodrug N., cercetător științific

9.  Aplicarea instrumentelor economice de reglementare a impactului asupra aerului atmosferic în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova

Raportor: Bacal P., dr., conf. univ., cercetător științific coordonator  

 

Seminarul Științific va fi transmis on-line, pe platforma Zoom

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81769339777?pwd=eDZ2Mm5CNko4N0xnU1MwSFc3VWpidz09

Meeting ID: 817 6933 9777

Passcode: 121518

și în format video-conferință cu suportul Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale (IDSI) https://idsi.md/tv

Categorie:
Cuvinte-cheie: