Academician Tatiana Constantinov

Tatiana Constantinov
(25.06.1939 – 14.09.2010)
Membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, ex-director al Institutului de Ecologie şi Geografie, Doctor habilitat, profesor universitar. Meritele savantului Tatiana Constantinov au fost menţionate cu înalte distincţii de stat: Ordinul „Gloria Muncii”, „Ordinul Republicii”, i-au fost conferite titlul de „Om Emerit”, Medalia AŞM „Dimitrie Cantemir”.

Dna academician Tatiana Constantinov s-a născut la 25 iunie 1939 în s. Sucleia, raionul Slobozia.

A absolvit facultatea de geografie şi biologie a Institutului Pedagogic din Tiraspol (1961) şi doctorantura la Institutul de Hidrometeorologie din Odesa. A susţinut teza de doctor în geografie în 1972 şi de doctor habilitat -  în 1992. A fost aleasă în calitate de membru corespondent (1995), membru titular al AŞM (2000).

Academicianul Tatiana Constantinov a fost o personalitate marcantă în domeniile geografie, climatologie şi geoecologie, fondator al Institutului de Geografie al AŞM, reorganizat ulterior în Institutul de Ecologie şi Geografie.

Studiile de doctorantură sunt efectuate la Catedra de climatologie a Institutului de Hidrometeorologie din Odesa. Elaborarea şi prezentarea tezei de doctor în ştiinţe cu denumirea „Caracteristicile complexo-probabile ale climei Moldovei şi utilizarea lor în scopuri practice” a fost prima lucrare complexă, consacrată caracteristicii climei ţării. În baza acestor investigaţii a fost argumentat conceptul formării regimului climatic în zona de interferenţă a atmosferei ţării noastre şi în teritoriile cu relief dezmembrat şi un grad înalt de valorificare a acestora.

După finalizarea în 1971 a doctoranturei este angajată în Secţia de Geografie a AŞM, unde aprofundează cercetările în climatologie, argumentând necesitatea dezvoltării topoclimatologiei şi climatologiei regionale, desfăşoară cercetări complexe de pionierat privind nivelul de asigurare a vegetaţiei culturilor de câmp în diferite perioade de creştere cu resurse naturale, inclusiv de căldură şi umezeală, în scopul utilizării potenţialului climatic întru obţinerea roadei stabile. Realizează studii de pionierat în determinarea spațială și temporală a resurselor climatice în perioada vegetaţiei, evaluează componenta climei în diverse landşafturi şi suportul ei în productivitatea complexelor natural-teritoriale, legităţile variabilităţii parametrilor microclimei, ce caracterizează condiţiile termice şi de umezeală în perioada vegetaţiei. Aceste rezultate au servit ca bază ştiinţifică în organizarea producerii agricole în raioanele cu relief complex, în determinarea direcţiilor de specializare a agriculturii, în diferite raioane/ regiuni, în argumentarea structurii plantaţiilor suprafeţelor însămânţate şi efectuării măsurilor agrotehnice concomitent cu mecanismele formării potenţialului climatic şi agroclimatic al landşafturilor în funcţie de eterogenitatea suprafeţelor subiacente.

Investigaţiile sus-menţionate au creat direcţii ştiinţifice noi în climatologie în ţara noastră – agroclimatologia - şi au fost definitivate în anul 1992 ca teză de doctor habilitat: „Resursele agroclimatice ale teritoriilor cu relief complex (bazele teoretice ale evaluării şi metodele evidenţei în problemele practice)”. Teza de doctor habilitat a fost susţinută cu succes în cel mai prestigios institut ştiinţific din ex-URSS – Institutul de Georgrafie al Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Rusă.

Ulterior, cercetările științifice sunt axate pe studierea şi a altor componente ale mediului ambiant şi protecţia lor (ape, aer, vegetaţie). Argumentează necesitatea organizării pe teritoriul ţării a monitoringului mediului ambiant. În comun cu alţi colaboratori elaborează măsuri de protecţie a mediului ambiant şi metode de cartografiere a constituenţilor acestuia.

Savant de o înaltă erudiţie şi cultură, manager apreciat, profesorul universitar Tatiana Constantinov şi-a consacrat integral viaţa şi activitatea cercetării şi Academiei de Ştiinţe, parcurgând consecutiv toate funcţiile de cercetător ştiinţific (1972-1981), şef de laborator, director al Secţiei de geografie (1988-1992), director al Institutului de Geografie (1992-2005) și director al Institutului de Ecologie şi Geografie.

A fost fondatorul şcolii ştiinţifice naţionale în domeniul geografiei fizice regionale, agroclimatologiei şi geoecologiei, pregătind 7 doctori şi doctori habilitaţi în geografie. A efectuat cercetări valoroase privind potenţialul climatic, repartizarea teritorială şi utilizarea raţională a acestuia în condiţiile reliefului accidentat al Republicii Moldova.

A fost promotorul şi animatorul elaborării Sistemului Informaţional Geografic Regional, în cadrul căruia au fost create bazele de date „Resursele climatice şi agroclimatice ale teritoriului Republicii Moldova” şi „Fenomene meteorologice nefavorabile”.

A publicat circa 280 lucrări ştiinţifice, inclusiv 6 monografii. Este valoroasă contribuţia academicianului Tatiana Constantinov la elaborarea şi editarea a 5 atlase şi multiple hărţi pentru specialiştii din economia naţională şi învăţământ.

Academicianul Tatiana Constantinov s-a manifestat plenar şi în calitate de reprezentant permanent al Republicii Moldova în Consiliul de conducere al Centrului Internaţional pentru Studiul Mării Negre în cadrul Cooperării Economice de la Marea Neagră; membru al Consiliului Ştiinţific Unit  pentru Probleme Fundamentale Geografice de pe lângă Asociaţia  Internaţională a Academiilor de Ştiinţe ale ţărilor C.S.I., membru al Comisiei naţionale privind implementarea  Convenţiei-cadru ONU „Cu privire la schimbarea climei şi a mecanismelor de implementare a Protocolului Kyoto”, membru de onoare al Societăţii Geografice din Rusia etc.

Membrul titular al AŞM, Dna Tatiana Constantinov, a fost prima  femeie academician din ţară, iar activitatea ştiinţifică a Doamnei-savant este cunoscută pe larg  pe plan național şi internaţional.