INFOTERRA

Punctul Național Focal INFOTERRA – UNEP din Republica Moldova

Coordonator național, manager, dr., conf. cerc. – Petru COCÎRȚĂ
membru al Academiei Internaționale de Informatizare (asociate pe lângă ONU) 
Tel.: (+ 373 22) 72 18 03, 73 15 50, E-mail: [email protected]
 
Conform Hotărârii Prezidiului Parlamentului Republicii Moldova din 14 iunie 1993, nr. 1494-XII, Institutul Național de Ecologie a fost abilitat în calitate de Punct Național Focal INFOTERRA – UNEP al Republicii Moldova. În prezent această funcție este preluată de Institutul de Ecologie și Geografie. 

Punctele Naționale Focale INFOTERRA – UNEP (PNF INFOTERRA – PNUM - Programul Națiunilor Unite pentru Mediu) au fost abilitate conform Deciziei Consiliului de Guvernare al UNEP 1-1 din 1973 și au fost instituite cu scopul de a acorda ajutor în realizarea sarcinilor UNEP. În prezent, asemenea Puncte Naționale Focale există în mai multe țări ale lumii.
A 8-a Reuniune a Comitetului de Supraveghere al INFOTERRA-UNEP din noiembrie 1998 (Washington, USA) a adoptat recomandări privind restructurarea în cadrul sistemului INFOTERRA cu scopul îmbunătățirii funcționării subdiviziunilor acestuia și implementarea eficientă a directivelor Convenției Aarhus la compartimentul „Acces la informația ecologică”.
Ulterior, la Ședința 21-a, prin Consiliul de Guvernare al UNEP (Nairobi, Kenya) din 01-05 februarie 1999 au fost adoptate documentele privind reforma în sistemul INFOTERRA și sarcinile concrete în acest domeniu (Deciziile 20/3, 20/4, 20/5 și 20/6).

Obiectivele de bază ale PNF INFOTERRA – UNEP din Republica Moldova vizează:

  • Contribuții la evaluarea și modernizarea sistemului informațional de mediu în Republica Moldova;
  • Propagarea concepțiilor și problemelor globale și regionale de mediu, conform informației parvenite din sistemul INFOTERRA;
  • Asigurarea legăturii permanente cu Centrul Activitate de Program al INFOTERRA-UNEP și informarea acestuia despre activitățile PNF INFOTERRA.


Activitățile PNF INFOTERRA cuprind:

  • Completarea, depozitarea și publicarea Registrului Național al surselor de informație ecologică cu descrierea succintă ale acestora;
  • Prestarea serviciilor informaționale în domeniul mediului beneficiarilor sistemului INFOTERRA;
  • Informarea organelor directive despre posibilitățile și realizările sistemului INFOTERRA.


În anii 1993-2012 s-a reușit crearea unui compartiment valoros INFOTERRA, cu un lot de peste 650 de publicații, care în comun cu materialele informaționale din diferite surse naționale și internaționale formează în prezent fondul bibliotecii Institutului de Ecologie și Geografie.
Materialele informaționale sunt accesibile pentru experții și specialiștii în domeniu și sunt utilizate la propagarea și conștientizarea ecologică, la elaborarea strategiilor, planurilor, rapoartelor naționale, proiectelor de legi și altor acte normative etc. 
Informația despre activitatea PNF INFOTERRA - UNEP precum și despre Republica Moldova poate fi accesată la adresele (www.unep.org/infoterra și http://www.cedar.at/sitemap.htm?page=/unep/infoterra/).