Staţionarul ecologic Hânceşti

Scopul, sarcinile principale

Continuarea completării bazei de date privind evaluarea precipitaţiilor şi a oxizilor acizi din atmosferă la Staţionarul ecologic Hînceşti.

 

Direcţiile de cercetare:

 • Evaluarea stării ecosistemelor naturale/antropizate, estimarea impactului antropic asupra componentelor mediului în context local şi transfrontier;
 • Calculul încărcăturii solului cu ioni minerali prin apele din precipitaţii;
 • Monitorizarea cantitativă şi calitativă a depunerilor atmosferice;
 • Modelarea dispersiei poluanţilor în funcţie de parametrii meteorologici.

 

Realizările de bază:

In baza cercetărilor a fost demonstrat, că Republica Moldova este situată în zona de influenţă a ploilor acide şi 96% din totalitatea probelor de apă din precipitaţiile atmosferice au avut pH≤7,50; conţinutul cantitativ al ionilor analizaţi variază mult în cadrul unei ploi de la valori sporite în primele probe la valori minime spre sfârşitul ei. Aciditatea are o comportare inversă; variaţia concentraţiei ionilor este în strânsă legătură cu direcţia maselor de aer frontale. Componentele vestice sporesc conţinutul lor; poluarea atmosferei în Republica Moldova se efectuează din straturile de sus al atmosferei cu masele de aer descendente; în perioada caldă a anului se înregistrează concentraţii sporite a ionilor în precipitaţii şi a premărgătorilor ploilor acide-oxizilor acidiferi - SO2, NO2 si SO42- în atmosferă; înaintea căderii precipitaţiilor atmosferice se observă o sporire a conţinutului oxizilor de sulf, azot şi aerosolului de SO42- în aer şi o scădere a concentraţiei lor după manifestarea precipitaţiilor.

 1. Buburuz D. Zacasovscaia R., Plângău V., Gori T., Clipa C., Bogaiciuc L., Fasola R. Precipitaţiile acide şi biodiversitatea. Mat.simp.Jubil. „Rezervaţia Codrii-35 de ani". Lozova 2006. p.30-31.
 2. Buburuz D., Zacasovscaia R. Influenţa factorilor meteorologici asupra proprietăţilor corozive ale atmosferei. Rez.Conferinţei Naţionale de Coroziune şi Protecţia Anticorozive ale atmosferei // Rez.Conferinţei Naţionale de Coroziune şi protecţia anticorozivă, 27-28 octombrie 2007, Cluj-Napoca, p. 23-24.
 3. Buburuz D., Zacasovscaia R., Niculiţă Gh. Impactul reagenţilor antigrindină asupra mediului în RM. Rez. Simp. Mediul-Cercetare, Protecţia şi Gestiune. Ed. VI-a. Cluj-Napoca, 26-28 octombrie 2007, p. 21-22.
 4. Buburuz D., Zacasovscaia R., Plângău V.. Acid precipitation influence on the quality of surface water. In: Riscuri şi catastrofe. Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geographia. Cluj-Napoca: 2009, p. 193-201.
 5. LOZAN, R.; TĂRÎŢĂ, A.; ZACASOVSCHI, R. Modelarea fluxului ionilor minerali din atmosferă în ecosistem. The XXXI-st Romanian Chemistry Conference, 6-8 october 2010, Râmnicul Vâlcea, România, p. 252.
 6. LOZAN, R.; TĂRÎŢĂ, A.; ZACASOVSCHI, R. Deposition of sulphur and nitrogen via rainwater (Case Study – the administrative territory of the Hincesti district: Confer. Mater. „Air and Water components of the Environment", 18-19 March, 2011, Cluj-Napoca, Romania; p. 276-282.
 7. LOZAN, R.; TĂRÎŢĂ, A.; ZACASOVSCHI, R.; BOIAN, I.; BALAN, V. Calitatea aerului atmosferic şi precipitaţiile atmosferice. Starea mediului în Republica Moldova în 2007-2010 (Raport National). – Chişinău: S. n., 2011, p. 57-62.

 

Specialiştii angajaţi şi domeniile de activitate:

 1. Zacasovschi Raisa, cercetător ştiinţific superior, şeful Staţionarului ecologic Hînceşti,
 2. Alaeva Galina, laborant.
 3. Borodache Alexei, inginer coordonator
 4. Zacasovschi Anastasia, laborant


ACTIVITATEA STAȚIONARULUI ÎN IMAGINI