Felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare!

12.11.2021

Ziua Internațională a Științei pentru Pace şi Dezvoltare, marcată în fiecare an la 10 noiembrie, a fost stabilită la 2 noiembrie 2001, în cadrul celei de-a 31-a sesiuni a Conferinței generale a Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură  (UNESCO), prin Rezoluția 20/31C, cu scopul de a evidenția rolul important al științei în societate şi necesitatea de a angaja publicul larg în dezbateri asupra problemelor contemporane importante, relevante pentru știință.

Tema ediției din anul 2021, propusă de către  UNESCO, este „Construirea comunităților pregătite pentru schimbarea climei”.

În contextul acestei sărbători, Diploma de Onoare a Ministerului Educației și Cercetării, în semn de înaltă recunoștință și apreciere a activității prodigioase, a contribuției substanțiale la dezvoltarea științei, promovarea rezultatelor remarcabile în domeniul cercetării și inovării, a fost conferită dlui Răileanu Valentin - dr., conf. cerc., șef laborator „Climatologie și riscuri de mediu”.

Din partea administrației IEG, în cadrul ședinței Consiliului Științific din  12.11.2021 cu Diplomă de Excelență, pentru contribuții la dezvoltarea științei, promovarea rezultatelor remarcabile în domeniul ecologiei, geografiei și dezvoltării durabile au fost apreciați:

Bejan Iurii - dr., conf. univ., șef laborator „Geografia peisajelor

BULIMAGA Constantin - dr. hab., cerc. șt. princ., șef laborator „Ecourbanistică;

DONICA Ala - dr., conf. cerc., șef grup cercetare „Ecobiochimie silvică”;

Boboc Nicolae - dr., conf. univ., cerc. șt. coord., laborator „Geografia peisajelor”;

BUNDUC Tatiana - dr., cerc. șt. sup., laborator „Geografia peisajelor”;

RĂILEANU Veronica – cerc. șt., laborator „Impact ecologic și reglementări de mediu”;

BUNDUC Petru - dr., secretar științific al IEG.

 

Institutul de Ecologie și Geografie se alătură întregii comunități științifice internaționale, aducând sincere felicitări tuturor lucrătorilor din domeniul cercetării și inovării!

Categorie:
Cuvinte-cheie: