Felicitări dnei dr. BUNDUC Tatiana și dlui dr., conf. univ. BEJAN Iurii pentru obținerea Certificatului de abilitare cu drept de conducător de doctorat!!!

19.05.2023

Exprimăm sincere felicitări celor doi cercetători de la Institutul de Ecologie și Geografie al USM pentru performanțele științifice înregistrate, confirmate recent de Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare:

IMG_256doctor în științe geonomice BUNDUC Tatiana, Șef Laborator Geografia peisajelor, cercetător științific coordonator - pentru obținerea Certificatului de abilitare cu drept de conducător de doctorat la profilul Ecologie și protecția mediului, specialitatea 166.02. Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale;

IMG_256doctor în geografie, conferențiar universitar BEJAN Iurii, Director interimar, cercetător științific coordonator - pentru obținerea Certificatului de abilitare cu drept de conducător de doctorat la profilul Ecologie și protecția mediului, specialitatea 166.02. Protecția mediului și folosirea rațională a resurselor naturale;

Dragi colegi,
Vă dorim mult
ă sănătate, succese și realizări frumoase în continuare!!!

Categorie:
Cuvinte-cheie: