Seminar științific național Programul de măsuri pentru RD Nord și Planul local de acțiuni de mediu din EU Bălți, 20.10.2023

10.10.2023

INSTITUTUL DE ECOLOGIE ȘI GEOGRAFIE AL USM
organizează
SEMINAR ȘTIINȚIFIC NAȚIONAL PROGRAMUL DE MĂSURI PENTRU RD NORD
ȘI PLANUL LOCAL DE ACȚIUNI DE MEDIU DIN EU BĂLȚI

20 octombrie, 2023, orele 13.30-16.30 
(sala 253, str. Academiei, 1, mun. Chișinău)

În baza cercetărilor științifice realizate în cadrul proiectului 20.80009.7007.11 „Evaluarea stabilității ecosistemelor urbane și rurale în scopul asigurării dezvoltării durabile” Program de Stat (2020-2023), laboratoarele „Ecourbanistică” și „Impact Ecologic și Reglementări de Mediu” ale Institutului de Ecologie și Geografie al USM, organizează Seminarul Științific Programul de Măsuri pentru RD Nord și Planul Local de Acțiuni de Mediu din EU Bălți”. În cadrul seminarului vor fi prezentate cele mai recente rezultate științifice din domeniu, axate pe următoarele rapoarte:

Măsuri  prioritare în scopul sporirii accesului la surse de apă de calitate, valorificării durabile și diminuării impactului asupra resurselor de apă în ecosistemele urbane și rurale din RD Nord

Raportori: Petru BACAL, dr., conf. univ., cerc științific coordonator, Vladimir MOGÎLDEA, dr., conf. univ., cercetător științific coordonator; Daniela BURDUJA, dr., cercetător științific

Planul Local de Acțiuni privind îmbunătățirea calității solului în ecosistemul urban Bălți.

Raportori: Constantin BULIMAGA, dr. hab., conf. cerc., cercetător științific principal; Andrian ȚUGULEA, dr., cercetător științific coordonator; Vladimir MOGÎLDEA, dr., conf. univ., cercetător științific coordonator.

Problemele geodemografice și sociale prioritare ale ecosistemelor urbane și rurale din RD Nord și măsuri principale de atenuare 

Raportori: Mihai HACHI, dr., conf. univ., cercetător științific coordonator, Dorin LOZOVANU, dr., conf. univ., cercetător științific coordonator, Vadim CUJBĂ, dr., cercetător științific

Realizări, provocări și perspective în implementarea proiectelor de revitalizare urbană în RD Nord 

Raportori: reprezentanți ADR Nord

Planul Local de acțiuni privind serviciile ecosistemice ale infrastucturii verzi și albastre în ecosistemele urbane și rurale din RD Nord.

Raportor: Vladimir MOGÎLDEA, dr., conf. univ., cercetător științific coordonator

Planul Local de Acțiuni  privind Starea de sănătate a populației în EU Bălți

Raportori: Nicolae BODRUG, cerc. șt., Irina TABĂRĂ, cerc. șt. stagiar

Program de Masuri de imbunatatire a starii hidromorfologice a riurilor din RD Nord.

Raportor: Ana JELEAPOV, dr., cercetător științific superior

Planul local de acțiuni privind îmbunătățirea calității aerului atmosferic în ecosistemul urban Bălți

Raportor: Andrian ȚUGULEA, dr., cercetător științific coordonator

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: