EXPERTIZE ECOLOGICE

2022

 1. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de epurare a apelor uzate municipale și de producere, cu utilizarea microorganismelor Ygro Process, în scopul reducerii volumului de nămol cu 80%. Solicitantul S.A. „Apă - Canal”, Chișinău.
 2. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de abatorizare a cărnii de pasăre și a stației de epurare a apelor uzate în urma procesului de abatorizare. Solicitantul „Avicola Gallinula”, satul Gura - Galbenei, r-nul Cimișlia.
 3. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic pentru fabricarea umpluturii de golf din cărămizi refractare. Solicitantul S. A. „Rezindmontaj”, r-nul Rezina.
 4. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de tratare a deșeurilor menajere solide și lichide cu ajutorul enzimelor. Solicitantul SRL „Enzymes World”, Chișinău.

2021

 1. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de a fi implementat la Stația de preepurare a apelor uzate și evacuarea acestora în canalizarea municipală. Solicitantul CARMEZ Processing SRL.
 2. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic a șișeiului și deșeurilor de uleiuri uzate la miniinstalația BBT și TCM. Solicitantul SA „ARNAUT-PETROL”.

2020

 1. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a utilajului autohton de sterilizare a deșeurilor medicale Termoshred 420. Solicitantul SRL „UISPAC”.
 2. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a rezultatelor privind calitatea apelor reziduale, deversate de către întreprinderile alimentare, prezentate de SA Apa-Canal Chișinău, stabilite în rezultatul controalelor inopinate ți a calității apelor uzate la intrarea și la ieșirea din SE Chișinău pentru perioada anilor 2015-2019, precum și a nămolului generat la SE Chișinău în an. 2020.
 3. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic a instalațiilor noi pentru prelucrarea nămolului deshidratat la SEB din Chișinău prin metoda de piroliză.

2019

 1. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a tehnologiei de prelucrare a uleiului petrolier uzat pentru producerea soluției de cofraj. Solicitantul ÎI „Rusu Mihail”.
 2. EXPERTIZA ECOLOGICĂ la Sistemul de epurare a apelor uzate menajere ”HIDROCLEAN” cu capacitatea de la 50 e.l. (echivalent locuitor) pînă la 10000 e.l., Solicitantul ”Fluxproiect” SRL.
 3. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de decontaminare a ambalajelor din plastic destinate pentru păstrarea unor preparate de protecție utilizare în agricultură. Solicitantul „UISPAC” SRL.
 4. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic utilizat la stația de epurare profundă biochimică a apelor reziduale menajere. Solicitantul „BIL PROIECT PRIM” SRL.
 5. Raportul științific de cercetare „Evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în urma activității SRL Dino-Star” (spălătorie de automobile), amplasată în mun. Chișinău, str. Burebista, 118. Solicitantul SRL „Dino-Star”.
 6. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a utilajului pentru prelucrarea oaselor în formă de făină și grăsimi. Solicitantul „Super Rost”  SRL.
 7. EXPERTIZA ECOLOGICĂ la Tehnologia de epurare a apelor reziduale provenite din deșeurile menajere cu echipamente tip ROAW 9134DTG MP 22/4 (full automatic); versiunea containerizată, producător Grimm&Wulff prevăzută spre achiziționare de la Klarwin®, marca înregistrată a SRL „Process Engineering”, București, România. Solicitantul ÎM Regia Autosalubritate.

2018

 1. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a utilajului tehnologic de prelucrare a deșeurilor de maculatură pentru obținerea autorizației de mediu în gestionarea deșeurilor. Solicitantul Combinatul de articole de carton.
 2. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului de demercurizare a tuburilor luminescente uzate cu ajutorul instalației URL-2M, propusă de SRL „Telemautoservice”.
 3. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de tratare a deșeurilor de metale. Solicitantul SA „METALFEROS”.
 4. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a utilajului Crusher XKP400 utilizat la „Reciclarea anvelopelor uzate prin metoda de granulare”. Solicitantul „Ecoelastic Lux” SRL.
 5. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de mixare de la două la cinci componente de combustibil cu un conținut scăzut de octan și aditivi. Solicitantul „BP Rafinărie” SRL.
 6. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de mixare de la două la cinci componente de combustibil cu un conținut scăzut de octan și aditivi. Solicitantul „AIK PETROLIUM” SRL.
 7. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de spălare a automobilelor cu remediul „FAST SHINE” (WATERLESS). Solicitantul „Mobile Wash” SRL.

2017

 1. EXPERTIZA ECOLOGICĂ la Tehnologia de epurare a apelor reziduale provenite din deşeurile menajere cu echipamente tip ROAW 9134DTG MP 22/4 (full automatic), versiunea containerizată, producător Grimm&Wulff, Klarwin®, marcă înregistrată a SRL „Process Engineering”, Bucureşti, România.
 2. EXPERTIZA ECOLOGICĂ la Tehnologia  „VAVIBLOC” de tip biologic de epurare a apelor reziduale menajere şi industriale din localităţile rurale ale Republicii Moldova cu instalaţie modulară compactă, construcţie naţională (debitul de 0,5–10 000,0 m3 /zi), prezentată de „VAVICOM CONSTRUCT” S.R.L., mun. Chişinău.
 3. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic a „Liniei de sortare și reciclare” din s. Peresecina, raionul Orhei, „ABS” SRL, Chișinău.
 4. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de producere a sticlei la „Fabrica de sticlă din Chişinău”.
 5. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de tratare a apelor reziduale (levigat) cu produsul enzimatic Ultrazyme, „BIOTEHNOLOGIC ECO” S.R.L.
 6. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de tratare a apelor reziduale de la groapa de gunoi Bubuieci, „BIOTEHNOLOGIC ECO” S.R.L, or. Chişinău.
 7. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de gestionare a deșeurilor din lemn (colectare, depozitare, prelucrare, utilizare, comercializare). ÎM „RIKIPAL” S.R.L.
 8. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de prelucrare a deşeurilor din polietilenă SRL „UNIPLAST”.
 9. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de prelucrare a deșeurilor lichide de la producerea alcoolului și a făinii cu utilizarea tehnologiei industrial microbiologice de întreprinderea „B.T. EST-CO” SRL. Solicitant: „B.T. EST & CO” SRL.
 10. EXPERTIZĂ ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de neutralizare a deșeurilor cu conținut de ferocianuri, elaborat de „B.T. EST & CO” SRL.
 11. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de tratare a apelor reziduale (levigat) cu produsul Ultrazyme.
 12. EXPERTIZA ECOLOGICĂ la Tehnologia de epurare a apelor reziduale provenite din deșeuri menajere cu echipament tip ROAW 9134 TG MP 22/4 (full automatic), versiunea containerizată, producător KLARWIN, prevăzut spre achiziționare de la SRL „Process Engineering”, București, România. Solicitantul ÎM Regia „Autosolubritate”.
 13. EXPERTIZĂ ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de producere a deșeurilor de hîrtie și carton pentru obținerea hîrtiei igienice.
 14. EXPERTIZA ECOLOGICĂ la Tehnologia privind utilizarea în calitate de fertilizant a borhotului de cereale pentru culturile agricole.
 15. EXPERTIZA ECOLOGICĂ la Tehnologia privind utilizarea în calitate de fertilizant a vinasei în plantațiile de viță de vie.
 16. EXPERTIZA ECOLOGICĂ la Tehnologia privind utilizarea drojdiilor de vin în calitate de fertilizant a vinasei în plantațiile de viță de vie.

2016

 1. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de prelucrare a deșeurilor lichide de la producerea alcoolului și a făinii cu utilizarea tehnologiei industrial microbiologice de întreprinderea „B.T. EST-CO” SRL. Solicitantul „B.T. EST-CO” SRL.
 2. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a Stației (fosei septice) de epurare a apelor uzate menajere, marca Rainpark, producător OOO „Standart-Park”, Ucraina. Solicitantul „Vamora Grup” SRL.
 3. EXPERTIZA ECOLOGICĂ la Separatoarele de grăsimi, separatoare de produse petroliere cu blocul de sorbție într-un corp cu bloc de sorbție separat, marca Rainpark, producător OOO „Standart-Park”, Ucraina. Solicitantul „Vamora Grup” SRL.
 4. EXPERTIZA ECOLOGICĂ la „Tehnologia de tratare a apelor potabile, minerale, în scopul de producere a băuturilor alcoolice și nealcoolice prin filtrare și accesorii produse de „Aquagrup Europe”, Polonia. Solicitantul SRL „SERVCONSTRANS” or. Rezina.
 5. EXPERTIZA ECOLOGICĂ la „Tehnologia de tratare a apelor uzate de galvanizare, producător SC „CAST” SA, mun. București, România. Solicitantul ICS „GRIP-Ingineering”.
 6. EXPERTIZA ECOLOGICĂ la „Tehnologia de tratare și epurare a apei potabile tehnologice și de proces atât în sectorul rezidențial cât și cel industrial sau municipal prin filtru și accesorii produse de „EURAQUA EUROPE” parte a „Pollet Water Group” Belgia. Solicitantul Compania ÎN „AQUASYSTEMS” SRL mun. Chișinău.
 7. EXPERTIZA ECOLOGICĂ la Tehnologia Separatoarelor de lichide ușoare (uleiuri și hidrocarburi), producător S.C. „C&O Leader” SRL, Iași, România. Solicitantul „MIRON-COM” SRL.
 8. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de tratare a deșeurilor medicale prin autoclavare. Solicitantul „ECOSTAT” SRL.
 9. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a utilizatorului deșeurilor medicale „Baltner-Ș30”. Solicitant: „RoMedCom” SRL.
 10. EXPERTIZA ECOLOGICĂ la Tehnologia „ECOLOGIC” autohtonă, nou elaborată, de tratare a apelor uzate menajere (brevetată), apele de la crescătoriile de pește și spălătoriile auto (mini stații, fose septice). Solicitantul „Ecologic Group” SRL.
 11. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de gestionare a deșeurilor la Întreprinderea Municipală. Solicitantul (ÎM) „Salub Sireți”, Primăria Sireți.
 12. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de gestionare a deșeurilor de polietilenă și polietilteraftalat de către Întreprinderea „Ursachi-Trans” SRL.
 13. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de neutralizare a deșeurilor de ferocianuri elaborat de SRL „B.T.EST & CO”, amplasat pe str. Cernîșevski, 34, or. Comrat. Solicitantul SRL „B.T.EST & CO”.
 14. EXPERTIZA ECOLOGICĂ la Tehnologia de tratare a apelor uzate menajere BST Water Tehnology, elaborată (conform documentelor prezentate) de firma „Best Water Su Aritma Sistemleri” din Turcia, prezentată de Asociația Obștească „Cunoștințe, Studii, Educație” din s. Avdarma, mun. Comrat. Solicitantul Asociația Obștească ”Cunoștințe, Studii, Educație”.
 15. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de prelucrare a deșeurilor zootehnice și de producere a biogazului din s. Colonița, mun. Chișinău. Solicitantul Gospodăria Țărănească „Moraru Vasile Ion”.
 16. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de colectare, sortare și presare a deșeurilor din masă plastică (PET, HDPE, PVC, LDPE, PP), hârtie, carton și sticlă la Î.C.S. „ECORECYCLE” SRL.
 17. EXPERTIZA ECOLOGICĂ la Tehnologia BIOPROCES de tratare a apelor uzate menajere, fabricată în Turcia, echipamente din Italia, montată și pusă în funcțiune de SC CAST SA București. Solicitantul ICS „GRIP Engineering”.
 18. EXPERTIZA ECOLOGICĂ la procesul tehnologic de colectare și prelucrare a deșeurilor din polimeri LDPE și HDPE, la întreprinderea S.C. „Pandrim” SRL.
 19. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a utilajului și a procesului tehnologic de sortare și prelucrare a deșeurilor. Solicitantul „FINPLAST-PRIM” SRL.

2015

 1. EXPERTIZA ECOLOGICĂ pentru Stația compact pentru tratarea apei SCT, produsă și comercializată de SC ”AQUA SYSTEM PLUS” SA, România. Solicitantul Primăria Cornești, r-nul Ungheni.
 2. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a complexului de reproducere a porcinilor de prăsilă de către FSP ”Pegas” SRL în satul Prodănești, r-nul Florești.
 3. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de vopsire a bicicletelor la Întreprinderea ”MIVA Production” SRL, amplasată pe teritoriul uzinei ”Mezon”.
 4. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de producere a hîrtiei igienice din maculatură.
 5. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a Stației de epurare a levigatului din satul Crițoia, com. Țînțăreni, r-nul Anenii Noi.
 6. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de colectare și prelucrare a deșeurilor din polietilenă și mase plastice.
 7. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de reșapare a anvelopelor cu tehnologie rece.
 8. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de colectare și prelucrare a deșeurilor din polietilenă și mase plastice.
 9. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de colectare a deșeurilor din carton, peliculă și polietilenteraftalat (PET).
 10. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a fermei de reproducere și creștere a porcinilor de prăsilă, de tip Nucleus, fermă cu circuit închis, s. Gura Camencii, r-nul Florești.
 11. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a instalației de tratare a apei potabile prin ozonare, produsă de Compania НПФ „Озоновыe Технологии” din Federația Rusă.
 12. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic a Stației de sortare, compostare a deșeurilor vegetale și menajere din s. Colonița, mun. Chișinău.
 13. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a Stației compacte de epurare a apei uzate menajere, modelul AQUAOM, proiectată pentru gospodării individuale, instituții de stat, structure recreaționale, mici ateliere, etc., produs autohton, producător SRL „BPGroup-ECO”, mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia, 5.
 14. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de tratare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.
 15. EXPERTIZA ECOLOGICĂ a procesului tehnologic de gestionare a deșeurilor menajere solide de către Întreprinderea municipală Regia „Autosolubritate”.
 16. EXPERTIZA ECOLOGICĂ la Tehnologia de epurare a apelor reziduale, Producător S.C. DINOTEC, or. Sevilia, Spania, Furnizor C.C. EDAS EXIM SRL, or. București, România. Solicitantul „CAPITAL” SRL.